W OPINII

Krzysztof Piasecki: Są zmiany na lepsze w Nowym Roku!

opublikowano: 3 STYCZNIA 2020, 11:00autor: Krzysztof Piasecki
Krzysztof Piasecki: Są zmiany na lepsze w Nowym Roku!

Zaczął się Nowy Rok. Nie wiedzieć czemu oczekujemy, że będzie lepszy niż poprzedni. Czekamy na widoczne zmiany. I bynajmniej nie chodzi nam o podwyżki, które zazwyczaj następują. Czekamy na zmiany na lepsze.

Reklama

Otóż jedna już jest. Pod koniec ubiegłego (starego, nieudanego, paskudnego) roku jadąc za autobusem MPK, zauważyłem wymalowany na nim taki napis: „pomórz zachować oceany pełne ryb”. Byłem dotychczas przekonany, że „pomóż” forma czasownika „pomagać” pisze się przez „ż” z kropką. Kiedy szukałem telefonu, by zrobić zdjęcie, autobus odjechał.

Pomyślałem: „a może to specjalnie jest tak napisane z błędem, by przykuwać uwagę i ja pisząc o tym w felietonie wygłupię się. Może chodzi o to, by pomórz połączyć z morzem – taki zabieg specjalny i wyjdę na idiotę, czepiając się pisowni.” Mało tego. Napisałem „pomórz” i mój lepiej wiedzący ode mnie komputer nie zareagował. Czyżby taka forma była prawidłowa?

To wszystko odbyło się w starym roku.

A dziś w Nowym Roku idę sobie i patrzę, a tu autobus z napisem: „pomóż zachować oceany pełne ryb”. Chciałem autobus ucałować. Jednak. Są zmiany na lepsze w Nowym Roku! Już nie muszę się zastanawiać, czy jestem rozgarnięty, czy nie. Choć złośliwi mówią, że to nigdy nie zaszkodzi. Mówią, czy Muwią? 

Skoro mi tak dobrze idzie w Nowym Roku, zacząłem się rozglądać za kolejnymi dobrymi wieściami. I proszę. Podobno, napisane było w gazecie, ale trudno było mi w to uwierzyć, mamy mieć obniżony wiek emerytalny, kobiety do 53 roku, mężczyźni do 58. Takie obietnice wychodzą z Pałacu Prezydenckiego. Złośliwi mówią, a złośliwych niestety nie brakuje nawet w Nowym Roku, że chodzi o to, by obecny Prezydent wygrał wybory.

Nie wierzę w to – Pan Prezydent przecież i tak ma wygrać wybory. Gdyby jednak tak było, proponuję Panu Prezydentowi, by powiększyć elektorat zadowolonych i tym którzy przeszli na emeryturę według starych zasad, wypłacić emeryturę zaległą, której jeszcze nie pobierali, bo nie byli wtedy emerytami.

Jeśli ta tendencja (obniżanie wieku emerytalnego) się utrzyma – jeszcze sporo wyborów przed nami – proponuję by, zamiast dawać Świadectwa Dojrzałości, dawać decyzję o przyznaniu emerytury. Nie widzę minusów takiego rozwiązania. Bezrobocie by znikło kompletnie. A też nie trzeba by się troszczyć o zapewnienie młodym miejsc pracy. Istnieje na zachodzie coś takiego jak rentier. To człowiek, który zgromadził sporo na swoim koncie i z tego żyje.

To niesprawiedliwe oczywiście.

Kiedy inni muszą pracować, taki rentier musi tylko udać się do banku. U nas byłoby sprawiedliwie. Każdy po maturze dostawałby pieniądze na konto. Nie należy też zapominać o tych, którzy matury nie zdają. Oni dostawaliby emeryturę pomostową. Dopóki nie zdadzą matury.

Retirement Polish for All. W skrócie RPA. Dlaczego po angielsku? A dlaczego słynne parkingi, które miały powstać i zapewne kiedyś powstaną, nazywają Park & Drive w skrócie P&D? Myślałem, że po polsku nazwa była dłuższa i to z oszczędności farby, ale Parkuj i Jedź ma tylko dwie litery więcej.

A jeśli chodzi o wykorzystanie farby związanej z ruchem drogowym, panuje spora rozrzutność. Co to jest linia ciągła na szosie? Linia, której nie wolno przekroczyć. A podwójna ciągła? To samo. To po co malować podwójną ciągłą? Mamy, widocznie, za dużo farby. To może by ją wykorzystać przy malowaniu Parkuj i Jedź.

Skoro już jesteśmy przy kosztach, to oczywiście ktoś może zapytać, skąd pieniądze na te emerytury. Proszę Państwa, ja piszę felieton o Nowym 2020 roku, a co będzie dalej, napiszę w przyszłym roku. Jeśli będę miał prąd lub przynajmniej kartkę i ołówek.      

Reklama

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja