W ŻYCIU

Kina dla niewidomych. Dzięki krakowskim naukowcom

opublikowano: 18 LISTOPADA 2018, 18:46autor: Sylwia Pyzik
Kina dla niewidomych. Dzięki krakowskim naukowcom

Za sprawą tego prostego rozwiązania, które wymyślono w Krakowie, widownia w polskich kinach może się zwiększyć o co najmniej 2 mln widzów. Niewidomi w kinach w Anglii to żaden ewenement. Dzięki krakowskim naukowcom podobnie powinno być również w Polsce. Co więcej, będzie możliwe wspólne oglądanie filmów w domu przez osoby pełno i niepełnosprawne, bez przeszkadzania sobie nawzajem.

W Krakowie nie ma żadnego kina, które regularnie oferowałoby seanse dla niewidomych i niesłyszących, a w telewizji… cóż, istnieje obowiązek nadawania programów dla niepełnosprawnych sensorycznie, ale muszą one być dostępne zaledwie przez 10% czasu antenowego.

Kończy się na tym, że film z audiodeskrypcją jest emitowany w tv dla wszystkich, ale o 5 nad ranem, w kinie specjalnych seansów nie ma, a ścieżki dźwiękowe dla niewidomych i napisy dla głuchych tworzą głównie fundacje i inne organizacje pozarządowe. W rzeczywistości kultura filmowa staje się dla niepełnosprawnych prawie niedostępna.

Bariera do pokonania

W rozwiązaniu tych problemów może pomóc AudioMovie. W jaki sposób? Przede wszystkim obecnie żeby wyświetlić film z audiodeskrypcją w kinie potrzebujemy nie tylko samej, rzadko dostępnej ścieżki dźwiękowej, opisującej co dzieje się na ekranie, ale także specjalnego zestawu słuchawkowego z nadajnikiem (koszt jednego to około 200 zł.) W Polsce takie zestawy ma zaledwie 10% kin.

kino dla niewidomych
Dr Anna Jankowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierowniczka projektu

AudioMovie jest po prostu aplikacją, która eliminuje konieczność użycia dodatkowego, kinowego zestawu słuchawkowego. Dzięki niej niewidomy będzie mógł udać się na zwykły seans, zeskanować kod QR i włączyć sobie audiodeskrypcję w telefonie.

To samo dotyczy lektora… dyslektycy, osoby starsze i słabowidzące mogłyby iść na seans z napisami i słuchać lektora w prywatnych słuchawkach podłączonych do własnego telefonu. AudioMovie ma działać w ten sam sposób również na telewizorach, dzięki temu wspólne oglądanie telewizji stałoby się doświadczeniem spersonalizowanym (niewidomy dziadek mógłby oglądać film z audiodeskrypcją, słabowidząca babcia z lektorem, a anglojęzyczny wnuczek w oryginale - wszystko to w jednym czasie, bez przeszkadzania sobie nawzajem).

Napisy w specjalnych okularach 

Wyobraźmy sobie jak wielkim byłoby to ułatwieniem również dla obcokrajowców - mogliby iść na polski film i włączyć sobie lektora w ojczystym języku. Narzędzie jest przystosowane również do wyświetlania napisów np. w specjalnych okularach - wtedy osoby, które by ich potrzebowały, mogłyby je wyświetlać wyłącznie dla siebie w soczewkach okularów, ale to nieco dalsza przyszłość.

Aplikacja ma być również pewną platformą, a właściwie bazą wszystkich stworzonych audiodeskrypcji. Dzięki temu fundacje, producenci filmowi i osoby zaangażowane w tę kwestię mogłyby połączyć siły, a dostęp do materiałów byłby łatwy i ogólny. Pozwoliłoby to także uniknąć sytuacji, że powstaną trzy różne audiodeskrypcje “Seksmisji”, w rzeczywistości wielu uszczęśliwiłaby jedna wersja.

kino dla niewidomych

Niewidomi i głusi chcą chodzić do kina i robiliby to znacznie częściej, gdyby tylko było to możliwe. Dzięki AudioMovie może być to prostsze, ale samo rozwiązanie techniczne nie wystarczy. Trzeba jeszcze zmienić myślenie producentów filmowych i operatorów telewizyjnych, którzy muszą wreszcie zrozumieć, że audiodeskrypcja i napisy to nie kolejny wymysł urzędników, a realna potrzeba ponad 2 milionów Polaków.

Na szczęście sytuacja zmierza w dobrym kierunku - również na naszym podwórku. Od zeszłego roku zaczęła obowiązywać ustawa, która nakłada na twórców filmowych dofinansowanych przez Polski Instytut Sztuki Wizualnej obowiązek tworzenia audiodeskrypcji na etapie produkcji.

Netflix już to robi

Dobrym przykładem do naśladowania może być dla naszych producentów Netflix - internetowa wypożyczalnia oferuje widzom audiodeskrypcję do każdej własnej produkcji (na razie tylko po angielsku, ale prawdopodobnie z czasem w każdym dostępnym na platformie języku) napisy dla głuchych są tam również standardem. Jest to misja całkowicie wykonalna, bo koszty wykonania dodatkowych ścieżek w porównaniu z kosztami produkcji całego filmu są kwotą niewielką, żeby nie powiedzieć znikomą.

Projekt realizowany jest w ramach konkursu Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Partnerami akcji są: Uniwersytet Jagielloński, Fundacja Siódmy Zmysł, Instytut badawczy i Centrum Transferu Technologii EMAG, Fundacja KATARYNKA i krakowskie Kino Pod Baranami.

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja