W OPINII

Piotr Hołubowicz: Kiedy, jeśli nie teraz, koronawirus unowocześni polskie miasta?

opublikowano: 19 KWIETNIA 2020, 12:00autor: Piotr Hołubowicz
Piotr Hołubowicz: Kiedy, jeśli nie teraz, koronawirus unowocześni polskie miasta?

Od kilku miesięcy na świecie panuje pandemia spowodowana wirusem COVID-19. Pandemia jest ogromnym wyzwaniem dla biznesów, które tną koszty, restrukturyzują się, walczą o przetrwanie, ale to również ogromne wyzwanie dla miast.

Reklama

Miasta zamykają się, ludzie muszą przebywać w domach. Przestrzeń publiczna ubożeje, komunikacja publiczna musi być zarządzana w sposób, jaki wcześniej nie był nawet rozważany. Kluczowe jest dotarcie do jak największej liczby mieszkańców z informacją o problemie, środkach prewencji, ale też automatyzacja procesów miejskich tak, aby nie narażać pracowników miejskich na ryzyko.

Co mogą zrobić miasta, aby zwiększyć dostępność do informacji dla mieszkańców? Zrobiliśmy przegląd możliwości, które miasta mogą wykorzystać w tych trudnych czasach:

Systemy Audio

Wszechobecne komunikaty głosowe informujące o aktualnej sytuacji i niebezpieczeństwach, jak również edukujące o prewencji. Ważne, żeby komunikaty słyszalne były w wielu miejscach i były głośne oraz czytelne. Równie ważnym elementem jest możliwość zdalnego zmieniania komunikatów głosowych, dzięki czemu urzędnicy nie będą musieli fizycznie docierać do głośników i urządzeń nadawczych.

Możliwość szybkiej instalacji systemu zapewniają produkty takie jak solarne ławki, czy solarne infokioski, które wyposażone w solarne zasilanie i akumulator oraz system audio z możliwością zdalnego przesyłu danych pozwalają na bieżąco informować mieszkańców. Tego typu instalacje pracują już np. w Atenach, gdzie odgrywają muzykę Chopina.

Wyświetlacze

Bardzo ważne jest również, aby wszelkie dostępne nośniki informacji wizualnej również prezentowały informację na temat zagrożeń i zapewniały wiedzę na temat prewencji. Równie ważne jest zdalne zarządzanie, jak również możliwość obsługi bezdotykowej oraz wysoka czytelność.

 

Bardzo dobrze z szybkimi aktualizacjami treści dla mieszkańców radzi sobie Zarząd Transportu Miejskiego w Gdyni, który wyświetlacze e-papierowe w solarnych wiatach autobusowych wykorzystuje do bieżących zmian plakatów i rozkładów jazdy tak, aby mieszkańcy mieli bieżącą informację na temat zmian w komunikacji publicznej.

Dzięki zdalnej zmianie treści w produktach takich jak wiaty autobusowe, czy infokioski miejskie, operator zarządza bezpiecznie z biura, bez potrzeby wystawiania się na ryzyka dojazdu do przystanków. Jednocześnie zasilanie solarne zapewnia szybką i nieinwazyjną instalację, bez dodatkowych przyłączy.

 

Personalizowane treści WiFi

Informacje o zagrożeniach powinny pojawiać się możliwie wszędzie. Jednym z ciekawych nośników informacji jest inteligentne WiFi, które w przestrzeni publicznej poza zapewnieniem darmowego dostępu do Internetu może również pełnić rolę platformy do dialogu z mieszkańcami.

Narzędzie takie jak www.socialwifi.com pozwala za pomocą panelu zarządzania spersonalizować stronę logowania i właśnie tam powinny znaleźć się komunikaty o aktualnych problemach i wyzwaniach, które czekają mieszkańców. Odpowiednie wykorzystania Hot-Spotów pozwoli dotrzeć z informacjami do większej ilości mieszkańców

Aplikacje mobilne

Informacje na temat wirusa i prewencji powinny pojawić się również we wszelkiej jakości aplikacjach i informatorach miejskich. Ważne, aby wyświetlane były tam aktualne informacje o zagrożeniach.

Dzięki temu każdy mieszkaniec, który już wcześniej korzystał z aplikacji mobilnych, szczególnie tych potrzebnych w przestrzeni publicznej – dostanie informację na temat zagrożeń i zachowań, które go ochronią.

Reklama

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja