W OPINII

Krzysztof Piasecki: Zasada ograniczonego zaufania albo wspomnienie komuny

opublikowano: 13 MARCA 2020, 12:00autor: Krzysztof Piasecki
Krzysztof Piasecki: Zasada ograniczonego zaufania albo wspomnienie komuny

Istnieje coś takiego w ruchu drogowym, co nazywa się „zasadą ograniczonego zaufania do innych użytkowników drogi”. Oznacza ona, że chociaż powinniśmy sądzić, że inny kierowca zna przepisy ruchu drogowego, to jeśli jego zachowanie sugeruje coś innego, mamy prawo sądzić, że tych przepisów nie stosuje.

Reklama

W którymś ze swoich tekstów informowałem czytelników, że codziennie chodzę. Każdy człowiek codziennie chodzi, ja miałem na myśli, że chodzę godzinę dziennie. To podobno zdrowe. Czy rzeczywiście tak jest można by stwierdzić, porównując życie tych, którzy codziennie chodzą z tymi którzy tego nie robią, ale poddałem się tej koncepcji. Użyłem sformułowania „w jednym ze swoich tekstów” zamiast „felietonów”, bo nie chcę się narazić na zarzut, że to nie są felietony.

Felietony to pisał Głowacki

Pamiętam, jak kiedyś jechaliśmy sporą grupą wykonawców na występ. Jeden z kolegów powiedział policjantowi, który nas zatrzymał, że jedziemy na koncert. Wtedy pewien starszy aktor powiedział: „synu, koncerty to miał Rubinstein, ty masz najwyżej występ, a i to nie wiadomo”. No więc: „felietony to pisał Głowacki albo KTT”, ty ( czyli ja) piszesz teksty, a i to nie wiadomo.

Dość tych dygresji. Chodzę. I już. Mieszkam w okolicach ZOO. W dni weekendowe sporo samochodów przyjeżdża w moją okolicę. I stają te samochody gdzie bądź. Postawiono znaki zakazu zatrzymywania się. I zastosowano „zasadę ograniczonego zaufania”. Oprócz znaków parę dni temu wkopano bardzo solidne drewniane słupki. Wzdłuż całej ulicy. Zrobiłem zdjęcie.

 

Jak widać nie da się nigdzie stanąć. Ale znak „zakaz zatrzymywania” jest.  Oczywiście można sądzić, że  jest to w interesie kierowców. Kiedy stał znak ignorowany przez właścicieli aut, przyjeżdżała Straż Miejska i wystawiała mandaty. Teraz stanąć się nie da, nikt więc mandatu nie zapłaci. A miasto wydało pieniądze na te słupki. Wszystko z powodu zasady „ograniczonego zaufania”.

Zrobiłem jeszcze jedno zdjęcie.

Nieopodal. W Lasku Wolskim. Jest tam taka skalna ścianka, służąca młodym wspinaczom do nabywania umiejętności wspinaczych. Żeby pod tę ściankę podejść, trzeba pokonać jakieś dwadzieścia  metrów pod górę po ziemi. Wczoraj zauważyłem, że zrobiono tam schody! Tu mamy znów do czynienia z zasadą „ograniczonego zaufania”. Zleceniodawca budowy schodów sądzi, że jeśli ktoś będzie musiał podejść bez ułatwień pod ściankę, to tak się zmęczy, że już na ściankę nie będzie w stanie wejść. Grozi to jednak tym, że taki wyszkolony alpinista w prawdziwych górach bez schodów pod ścianę nie podejdzie.

Zasada „ograniczonego zaufania” przyszła mi do głowy teraz nie bez powodu. Z powodu koronawirusa. Słuchamy różnych komunikatów na temat tegoż chińskiego wynalazku i tę zasadę właśnie stosujemy. Niby ma nie być kłopotów z zaopatrzeniem w mydło, ale „zasada” podpowiada nam „lepiej kup na zapas”. I co się okazuje?

Są kłopoty z kupnem mydła. Najdziwniejsze dla mnie jest to, że wykupuje się mydło – tak jakby wcześniej się go nie używało - i papier toaletowy. Dlaczego wirus ma być zagrożeniem dla papieru toaletowego? „Zasada ograniczonego zaufania” albo wspomnienie komuny. Wtedy papier toaletowy był bezcenny.

„Zasada ograniczonego zaufania” jest stworzona chyba specjalnie dla nas Polaków. Bardzo lubimy mieć ograniczone zaufanie. Przede wszystkim do współrodaków. I to do wszystkich, bez względu na linię podziału.  

Reklama

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja