W OPINII

Krzysztof Piasecki: Francja – tolerancja…

opublikowano: 21 LUTEGO 2020, 11:00autor: Krzysztof Piasecki
Krzysztof Piasecki: Francja – tolerancja…

Kiedyś, będąc studentem pierwszego roku wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej, miałem praktykę jako tokarz. Kiedy podawano nam wymiary detalu, który mieliśmy wytoczyć, podawano jeszcze tolerancję. Na ogół była to 0,1 mm. O tyle można było przekroczyć wymiary podane na rysunku. To rozumiem. Wszystko jasne.

Reklama

Przypomniałem sobie o tym, kiedy usłyszałem wypowiedź jednego z Tuchowskich radnych. Tuchów to niewielkie miasteczko w Małopolsce. Zaprzyjaźnione z francuską gminą Saint-Jean-de-Braye od dwudziestu pięciu lat.  Do teraz. Bowiem do Francji doszła wiadomość o tym, że radni Tuchowa uchwalili, że gmina Tuchów będzie wolna od LGBT.

I Francuzi przyjaźń zawiesili.

Otóż ten radny odpowiedział na zarzut o nietolerancji argumentem, że to Francuzi są nietolerancyjni. Jak się domyśliłem, chodzi o to, że francuska gmina o nazwie nie do powtórzenia, mogłaby być tolerancyjna w stosunku do gminy Tuchów i nie wtrącać się do jej uchwał.

Tuchów, fot. Paweł Topolski

Tym bardziej że jak się nazywa Tuchów, to zobowiązuje. Tu chów bez LGBT. Jest apel do francuzów: „Trochę tolerancji! Zarzucacie naszej gminie nietolerancję, a sami powinniście się uderzyć w piersi”.

Tolerancja to dziwne określenie.

Nie znam człowieka, który by o sobie powiedział, że jest nietolerancyjny. Na ogół zamyka to się słowami: „jestem tolerancyjny (a), no ale bez przesady”. Powstaje więc pytanie o granice tolerancji. Kiedy próbowałem być tokarzem, granice tolerancji były jasno określone.

Jak nakreślić jej granice poza obróbką skrawaniem (tak jest fachowo nazywane toczenie)? Ci, którzy nie palą papierosów, kiedyś musieli dusić się w dymie w ramach tolerancji dla palących. Teraz palący wychodzą na zewnątrz w ramach tolerancji dla niepalących. Czyli tolerancja raz jest po jednej stronie, a drugi raz po drugiej. Czy można się spodziewać, że w Tuchowie kiedyś ukażą się tabliczki „wolne od przeciwników LGBT”?

Tuchów, fot. Paweł Topolski

Inny przykład. Coraz bardziej modne staje się niejedzenie mięsa. Czy w restauracjach pojawią się napisy „strefa wolna od mięsa”. I co ma wtedy zrobić człowiek? Przecież składa się z mięsa. I czy to oznacza, że kiedyś pojawią się napisy „wolne od jaroszy”?

Trudna sprawa z tą tolerancją. Piszący te słowa ma się jak wszyscy, za człowieka tolerancyjnego. I mam tolerancję dla władz miasta, kiedy wprowadzają opłaty za odbiór śmieci. Ale kiedy czytam, jak bardzo mają wzrosnąć  i jednym z argumentów jest fakt, że je segregujemy to… Tak! Ponieważ je segregujemy - częściej musi do nas przyjeżdżać samochód po odpady, a to kosztuje!

Mówiono nam, że będzie taniej, jeśli je będziemy segregowali. No więc kiedy czytam, jak mają wzrosnąć opłaty za śmieci, to nasuwa mi się tylko „no bez przesady”. Może z czasem miasto stanie się tolerancyjne dla mieszkańców i będzie odbierało śmieci za darmo.

Nie da się chyba zgłębić do końca zjawiska tolerancji. Gminie Tuchów proponuję, by LGBT, na pohybel Francuzom, tłumaczyła tak „Lepsza Gmina Bo Tutejsza”.

Reklama

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja