W OPINII

Krzysztof Piasecki: Jesteśmy w Krakowie. Tu nie wyrzuca się pieniędzy przez okno

opublikowano: 24 STYCZNIA 2020, 09:00autor: Krzysztof Piasecki
Krzysztof Piasecki: Jesteśmy w Krakowie. Tu nie wyrzuca się pieniędzy przez okno

Są w Krakowie trzy strefy płatnego parkowania. Znów do tego wracam, bo wiele się wydarzyło. Wcześniej pisałem o tym, że idiotyzmem jest, płacąc za parkowanie przy pomocy aplikacji telefonu, zwracać uwagę, w której jest się strefie, skoro w każdej strefie opłaty są tej samej wysokości. Idiotyzm kosztował 150 złotych. Jeśli kierowca nie wybrał odpowiedniej strefy, taki otrzymywał mandat. Sam taki otrzymałem. Napisałem pismo (za poradą miłej pani z biura strefy płatnego parkowania) i miasto mnie nie ukarało. Czekałem teraz, co się wydarzy w związku ze Strefą.

Reklama

Zmieniły się reguły. Teraz w każdej strefie są inne opłaty. Powodów do radości dla kierowców raczej nie ma, ale przynajmniej jest logicznie. Strefa A – 6 złotych za godzinę, strefa B- 5, a strefa C- 4. Wydawałoby się, że teraz, jeśli się nie wie, w której strefie kierowca się znajduje, wystarczy zapłacić tak, jakby się było w najdroższej strefie A i już. A właśnie, że nie! Jeśli zaparkowałeś w strefie najtańszej, a zapłaciłeś stawkę najwyższą, czeka na ciebie mandat. 150 złotych. Czyli jeśli zapłaciłeś za godzinę 6 złotych zamiast 4 złotych, godzina postoju kosztowała 156 złotych. Gdybyś w ogóle na zapłacił, godzina postoju kosztowałaby tylko 150 złotych.

Dlaczego tak jest?

Żebyś miał kierowco trochę ruchu i sprawdził, w jakiej strefie się znajdujesz. Trzeba wysiąść z samochodu i podejść do najbliższego parkomatu, na którym jest naklejka, informująca w jakiej strefie się znajdujesz. Już słyszę głosy, że to nielogiczne, bo po to mam aplikację mobilną, bym nie musiał szukać parkomatu. A ruch na powietrzu? Czasem świeżym. Jeśli parkomat jest daleko, to być może nawet bieg, by zdążyć, zanim kontroler strefy podejdzie do naszego auta. Poza tym należy pamiętać o elemencie wychowawczym. Jesteśmy w Krakowie. Tu nie wyrzuca się pieniędzy przez okno. Jeśli płacisz więcej, niż powinieneś, jesteś ukarany. Wydaje się logiczne?

Kupiliśmy zmywarkę w takim sklepie, który był określany „nie dla idiotów”. I to był błąd. Żeby zrozumieć instrukcję obsługi, trzeba mieć doktorat. Tam w tej instrukcji jest napisane, żeby przed włożeniem naczyń do zmywarki,  porządnie je zmyć! Logiczne? 

Wracam do parkowania. Cytuję za Dziennikiem Polskim: „Do momentu zmiany przepisów, nie mamy podstaw w przepisach do tego, by unieważniać kary nałożone na kierowców, którzy wnieśli opłatę za postój w droższej strefie, niż faktycznie się znajdowali i zaparkowali - dodaje Michał Pyclik”.

W Zarządzie Transportu Publicznego przekonują, że będą teraz analizować „pod kątem prawnym" możliwość zmian w przepisach. „Analizy prowadzą już nasi prawnicy, potrzebują jednak trochę czasu - informuje Sebastian Kowal z ZTP.”

Reklama

Wydawałoby się, że idzie ku dobremu. Problem został zauważony. Tylko prawnicy „potrzebują trochę czasu”. Im więcej prawnicy będą czasu potrzebowali, tym więcej uzbiera się pieniędzy (z mandatów) na ich honoraria. Logiczne? Tak.   

Przy wjeździe do Krakowa stoją tablice z napisem mniej więcej takim: Królewskie miasto Kraków wita. Proponuję, by napis powiększyć o słowo „logiczne”. „Królewskie Logiczne miasto Kraków wita”.  Jeśli ktoś z przyjeżdżających nie zrozumie, dlaczego występuje tam określenie „logiczne”, niech zaparkuje. Zrozumie.

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja