W OPINII

Krzysztof Piasecki: Nie to ładne, co ładne, tylko co się komu podoba

opublikowano: 22 LISTOPADA 2019, 10:00autor: Krzysztof Piasecki
Krzysztof Piasecki: Nie to ładne, co ładne, tylko co się komu podoba

Co nam zostało po zaborach? Ruski miesiąc, pruski mur i austriackie gadanie. Śladów ruskich jest najwięcej. Na przykład ruskie pierogi. O których nikt w Rosji nie słyszał. Tak jak nikt nie słyszał w Bretanii o fasolce po bretońsku. Być może dlatego zamawiający to danie w barze zmieniają kraj pochodzenia fasolki. Słyszałem, jak jeden mężczyzna zamawiał „fasolkę po brytyjsku”. Może chodziło mu o Brexit. O kawie po turecku w Turcji też nikt nie słyszał.

Reklama

 

Czy można jakoś połączyć austriackie gadanie z kawą po turecku? Można. Pomnikowo. Stanął właśnie w Krakowie pomnik Jana Sobieskiego z zapleczem, upamiętniający Odsiecz Wiedeńską. Napisałem z zapleczem, bo do postaci króla jest doklejony dużo większy od króla orszak różnych postaci, zwierząt itp. Nie będę się wypowiadał na temat wartości artystycznej dzieła. Nie to ładne, co ładne, tylko co się komu podoba. To powiedzenie jest akurat w stu procentach  prawdziwe. Mojemu koledze przestała się podobać żona, za to spodobała się innemu koledze. I już ze sobą nie rozmawiają. Ci koledzy. 

Nie wiadomo dokładnie, jak było z tym pomnikiem. Czy Austriacy nas poprosili, byśmy wykonali dla nich pomnik, czy zrobiliśmy to z własnej woli. Ta sprawa wymagałaby wyjaśnienia, bo oni tego pomnika nie chcą. Jeśli zamawiali, to mogli postawić jakieś wymagania. I gdyby nie zostały spełnione – mają prawo odmówić przyjęcia zamówienia.  Ale jeśli dostają od nas w prezencie… no to niech się odczepią. Darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda. A wizerunków koni w pomniku jest sporo.  

Jest tylko jeszcze jedna przykra sprawa. Powiedzmy, że dostali w prezencie, a nie podoba im się. Każdy z Państwa był na pewno w takiej sytuacji. Ileż to dostaliśmy takich prezentów! Pod choinkę, z okazji ślubu czy parapetówki.

Sprawa jest znana od lat.

Pozwolę sobie skorzystać z książki panów Czumy i Mazana „Tate, jedziemy do Krakowa”… Z okazji koronacji Franciszka Józefa I (Austriak!) z darami do cesarza udała się delegacja krakowskich Żydów.  Cesarz poruszony ich odwiedzinami podarował im swój portret z zaleceniem, by ten zawisł w krakowskiej Starej Synagodze. Powstał problem. Bo w świątyni nie powinien wisieć żaden „świecki” portret. Rozwiązanie okazało się proste. Powiesili portret „twarzą” do ściany. W czasie wizyty w Krakowie cesarz odwiedza synagogę. Zdziwiony widzi swój portret w nietypowej pozycji. Naczelny rabin Krakowa informuje: „najjaśniejszy panie, gdy jesteś daleko w Wiedniu, Twój portret przypomina nam o Tobie, ale gdy jesteś tu, żadne przypomnienie nie jest nam potrzebne”. Żydzi, znani z inteligencji, potrafili sobie z taką sytuacją poradzić. 

I my sobie poradzimy. Na razie pomnik jeździ po całej Polsce. Mamy taką tradycję, że po kraju podróżują obrazy.

Nie możemy czuć się urażeni. Pomnik kosztował milion dwieście tysięcy. Czyli cenny jest. Pan Prezydent go odsłonił. Właściwie to pan Prezydent odsłonił jego miniaturkę. To błąd kancelarii prezydenta. Być może wiedeńczycy myśleli, że taki mały pomniczek dostaną...

Poza tym, dlaczego pomnik miał stać w Wiedniu, skoro Sobieski zwyciężył pod Wiedniem? Może powinien stać pod Wiedniem? I jeszcze jedna sprawa. U nas, w Polsce, stoi wiele pomników powstań czy bitew przegranych. Może inne narody też hołdują takim zwyczajom. Gdyby tak było, można by pomnik podarować, jeśli Austriacy go nie chcą, Turkom.

Bo coś mi się zdaje, że z Erdoganem jest nam coraz bardziej po drodze.

Reklama

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja