W OPINII

Krzysztof Piasecki: Dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach

opublikowano: 4 PAŹDZIERNIKA 2019, 12:00autor: Krzysztof Piasecki
Krzysztof Piasecki: Dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach

W ramach Budżetu Obywatelskiego jeden mieszkaniec Krakowa zaproponował, by wydano broszurę dostarczaną do każdego mieszkania w Krakowie, w której można by przeczytać, ile zarabiają wszyscy urzędnicy miasta. A także ile kosztują wszystkie instytucje miejskie. Jak czytam „urzędnicy zgodzili się”. Coś podobnego! Pracownicy zgadzają się, by pracodawca wiedział, ile im płaci.

Oczywiście część naszego społeczeństwa nie wie, że sama za to płaci. Stąd pomysły na nazywanie kolejnej transzy pieniędzy „Jarkowe”, tak jakby ten „Jarek” wyjął to z własnej kieszeni i zapłacił. Ale przecież nie w Krakowie. Tu ludzie są świadomi. I mają taki stosunek do pieniędzy, jaki mają. To chyba w Krakowie powstało powiedzonko „na biednego nie trafiło”. Słyszałem, jak po śmierci jednego z bardziej znanych krakowian ktoś powiedział: „na biednego nie trafiło”.

Ogłoszenie listy zarobków może służyć albo wzbudzeniu współczucia dla ciężkiego mało intratnego trudu urzędników Krakowa, albo wręcz przeciwnie.

Wszystko zależy od punktu widzenia.

Pamiętam, jak w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku występowałem wraz z Andrzejem Sikorowskim i Andrzejem Zauchą w zespole „SAMI”. Kosztowaliśmy wtedy, powiedzmy, 300 złotych. Po 100 dla każdego. Kiedyś zadzwonił do mnie Andrzej Zaucha i powiedział, że jakiś właściciel restauracji na Śląsku zgłosił się  do niego i zamówił nasz występ. Andrzej mówił: „akurat byłem pod prysznicem, kiedy telefon dzwonił i dzwonił, więc zły powiedziałem, że bierzemy po 300. Gość się zgodził”. Pojechaliśmy. Wystąpiliśmy. Zapłacił. Po występie zaprosił nas na „kolację”. Wtedy „kolacja” dla biznesmenów w białych skarpetkach wyglądała zawsze tak samo. Składała się z olbrzymich ilości  Ballantines’a oraz z czarnego kawioru jedzonego łyżeczkami. Ohyda! Ale tak sobie właściciel wyobrażał wykwintną kolację.

W czasie konsumpcji nasz gospodarz zaproponował mi pracę. „Ja tu chcę mieć występy. Ja zadzwonię, to nie przyjadą. Pan zadzwoni, to przyjadą, bo pana znają”. „A ile by mi pan płacił?” spytałem, wiedząc że i tak się nie zgodzę. „A ile pan zarabia?” spytał on z łyżeczką w ustach. „Czekaj, teraz ci powiem, że aż cię zatka” – pomyślałem. „Ja proszę pana, miesięcznie zarabiam sześć tysięcy złotych!” rzekłem dumny, że tak fajnie wymyśliłem. Zapadła cisza. Przełknął kawior. „Sześć tysięcy złotych?” zadziwił się. „Tak” odparłem dumny ze swego kłamstwa. „I za takie pieniądze chce się panu włóczyć z tą gitarą po Polsce?”

Kiedy taka lista zarobków urzędniczych się ukaże, możemy oczekiwać różnych reakcji.

To będą chyba zarobki brutto. Wszystkim zadziwionym, że to „aż tyle” można odpowiedzieć, że jeszcze od tego trzeba zapłacić podatek.  Właśnie przeczytałem o tak zwanych „schematach podatkowych”. Każdy obywatel ma płacić jak najwyższy podatek. To przecież dla naszego wspólnego dobra. Ale przepisy czasem posiadają różne luki. Płatnik o takich lukach może nie wiedzieć. I będzie pytał. Księgowej, doradcy podatkowego czy jeszcze kogoś innego. I już go mamy. Na księgowe, na doradców podatkowych, w ogóle na wszystkich nałoży się obowiązek informowania urzędów o tym, że ktoś pyta, jak płacić mniejszy podatek. Legalnie. Legalnie czy nie, skoro chcesz płacić niższy podatek, nie jesteś patriotą, a takich trzeba karać.

Poza tym dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach. A my chcemy, by Polacy dżentelmenami byli. No to kończę.

P.S. Urzędnicy obliczyli, że taki biuletyn (koszty druku itp.) będzie kosztował około 500 tysięcy złotych.

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja