W OPINII

Szostkiewicz: Ukraińcy w Krakowie i mury w naszych głowach

opublikowano: 14 MARCA 2019, 14:45autor: Marta Szostkiewicz
Szostkiewicz: Ukraińcy w Krakowie i mury w naszych głowach

Pierwsze przyjechały ukraińskie kobiety. Opiekunki starszych osób, rzadziej dzieci. W mieście były właściwe niewidoczne, całe dnie spędzały w domach swoich pracodawców. Można je było spotkać jedynie w niedziele, pod cerkwią na Wiślnej, albo na dworcu, kiedy obładowane, dźwigające ciężkie, kraciaste torby wsiadały do autokarów odjeżdżających na Wschód. Ale to było dawno, kilkanaście lat temu.

Potem przyjechali ukraińscy studenci, zachęcani przez uczelnie, którym polski niż demograficzny zaczął zaglądać w oczy. A potem ruszyła fala pracowników, których desperacko zaczęło w Polsce w brakować. Bo emigracja na Zachód, bo wcześniejsze emerytury, bo ( znowu) demografia. Zajęcie przez Rosje Krymu i zbrojny konflikt w Donbasie, spowodował, że coraz więcej Ukraińców decydowało się na emigrację.

Ukraiński, czasem rosyjski słyszymy wszędzie w tramwaju, w sklepie, na ulicy, na Plantach. Krakowska radna Nina Gabryś szacuje, że co dziesiąty mieszkaniec Krakowa to przybysz z Ukrainy. Raport firmy Selectivv, która zbadała ilu właścicieli smartfonów ustawiło w swoich aparatach język ukraiński lub rosyjski, zdaje się potwierdzać te szacunki.

Kraków, znalazł się na trzecim miejscu, po Warszawie i Wrocławiu wśród miast, w których najchętniej osiedlają się Ukraińcy w Polsce. A jest ich u nas ponad 1,2 miliona. Ogromna większość to młodzi ludzie, w wieku do 40 lat. W miastach mieszka więcej kobiet niż mężczyzn. Raport Selektivu, dostarcza nawet tak szczegółowych informacji, jak ta, ile pań zainstalowało w telefonie aplikacje dla kobiet planujących zajść w ciąże. (12 procent).

Jak my, krakowianie przyjmujemy nowych mieszkańców? Jeśli sądzić po wypowiedziach samych Ukraińców w mediach, to dobrze. Łatwo znajdują pracę, szybko uczą się polskiego i nie zamierzają ruszać dalej na Zachód, pomimo tego, że Niemcy również otwierają dla nich swój rynek pracy. 

Mam nadzieję, że nie mają czasu czytać  wpisów internatów jakie pojawiają się pod tekstami o ich krakowskim życiu.  Robi się jedna bardzo smutno, kiedy słuchamy dziewczynki, wychowanki Stowarzyszenia „SIEMACHA” . Ukraińskie dzieci,  słyszą od kolegów w szkole, że najlepiej wychodzi im sprzątanie, bo przeciez po to tu do nas przyjechały. Skąd takie opinie?  Z domu, od rodziców? Z Internetu?

Zrobiło mi się naprawdę przykro, kiedy w pierwszy dzień świat ukraińskiego Bożego Narodzenia, zastałam moja ukraińską manicurzystkę w pracy. Była uśmiechnięta jak zawsze, ale kiedy składałam jej życzenia, wstydziłam się zapytać, dlaczego właścicielka salonu nie zaproponowała jej wolnego dnia.

Władze Krakowa zapowiadają ułatwienia dla ukraińskiej społeczności. Język ukraiński ma się pojawić w biletomatach miejskiej komunikacji (choć trudno zrozumieć, dlaczego jeszcze tego nie zrobiono) i w punktach obsługi mieszkańców.

Sondaż: Co sądzisz o imigrantach z Ukrainy? (id: 26)

Wydaje się jednak, że bariera językowa to najmniejszy problem. Mury są w naszych głowach, bo po raz pierwszy w powojennej historii, w Krakowie mieszka tak liczna społeczność należąca do narodowej mniejszości. To nie są tylko pracownicy, którzy łatają nasz rynek pracy czy płatnicy, których składki,  ratują  nasz ZUS i NFZ.

To nasi sąsiedzi, rodzice kolegów naszych dzieci ze szkoły, krakowianie. Mają swoja kulturę, historię, lęk o swój kraj w którym na wschodzie na froncie wojennym codziennie giną ludzie. Mają marzenia, ambicje, plany dokładnie takie same jak wszyscy inni młodzi krakowianie. Fajnie by było, gdyby za kilka lat w Radzie Miasta Krakowa zasiadł radny/radna, krakowianin o ukraińskich korzeniach.

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja