W MIEŚCIE

Kto odpowiada za "przejście grozy"? Mieszkańcy oburzeni reakcją PKP-PLK

opublikowano: 7 LISTOPADA 2019, 16:46autor: Maria Zawadzka
Kto odpowiada za "przejście grozy"? Mieszkańcy oburzeni reakcją PKP-PLK

Po liście naszego Czytelnika w sprawie "przejścia grozy" pod torami między ulicami Katowicką i Wizjonerów otrzymaliśmy odpowiedź rzecznika PKP - PLK. Mieszkańcy odpowiedzią są oburzeni.

Reklama

Mieszkańcy od wielu tygodni bezskutecznie walczą o zainstalowanie oświetlenia i monitoringu w tunelu. Sami próbują usuwać bazgroły. Remont tego przejścia i montaż monitoringu został zgłoszony do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Został jednak odrzucony przez Urząd Miasta m.in. z uwagi na: "brak informacji, jakoby w tym przejściu dochodziło szczególnie często do wandalizmu i innej przestępczości". Cały list przeczytacie tutaj.

W odpowiedzi rzecznik PKP - PLK Piotr Hamarnik przesłał nam następujące wyjaśnienie:

"PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na bieżąco prowadzą prace utrzymaniowe w tym przejściu podziemnym. W ostatnich miesiącach pojawiali się w nim nasi technicy i sprawdzali, również po interwencjach mieszkańców, stan dewastowanego oświetlenia w przejściu. Tak będzie i tym razem. PLK, w ramach posiadanych sił i środków, zajmuje się również usuwaniem bazgrołów z tego typu obiektów.

Żeby usprawnić ten proces Zakład Linii Kolejowych w Krakowie przygotowuje postępowanie przetargowe, które wyłoni firmę odpowiedzialną tylko i wyłącznie za usuwanie tego typu bohomazów z obiektów kolejowych. Dzięki temu reakcja po otrzymanym zgłoszeniu będzie szybsza. Planujemy, by taka umowa zaczęła obowiązywać od początku przyszłego roku.

Jednocześnie informuję, że przejście podziemne pomiędzy ul. Wizjonerów i Katowicką nie pełni żadnych funkcji kolejowych tj. nie prowadzi na perony. W związku z tym PLK, podobnie jak w innych tego typu przypadkach, podjęły rozmowy z samorządem na temat przejęcia odpowiedzialności za utrzymanie tego obiektu przez Gminę Miejską Kraków. Ostateczne porozumienie, ze względu na rozbieżności formalno-prawne, nie zostało jeszcze podpisane. Będziemy się starać, by stało się to w przyszłości."

Mieszkańcy odpowiedzią są oburzeni: "Ta odpowiedź jest skandaliczna nie tylko dlatego, że nie dociera do sedna problemu ale również dlatego, że to samo pisali do nas rok temu. Wandalizm to tylko zewnętrzny objaw głębszego problemu. Tu nade wszystko chodzi o bezpieczeństwo" - mówią w rozmowie z nami. "Mówienie o tym, że wyłoniona zostanie firma, która zajmie się odmalowaniem przejścia może ucieszy kilka osób, ale jest napluciem w twarz kobietom, którym stała się krzywda, a także tym, które boją się tamtędy przejść. Drogą do porozumienia nie jest leczenie objawów, ale prewencja, w postaci zwiększonej ilości patroli, a przede wszystkim w postaci monitoringu wizyjnego." - podreślają. I zapowiadają, że będą interweniować do skutku.

Reklama

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja