W MIEŚCIE

Lenin powróci do Nowej Huty, w pewnym sensie...

opublikowano: 11 WRZEŚNIA 2019, 09:50autor: Sylwia Pyzik
Lenin powróci do Nowej Huty, w pewnym sensie...

Był podpalany, obrzucany farbą, wyśmiewany, próbowano wysadzić go w powietrze, przewrócić i zepchnąć. Historia tego monumentu stanowi pewne symboliczne odzwierciedlenie trudnej historii schyłku komunizmu, a jego koniec ironiczny chichot losu.

W Nowej Hucie przez lata brakowało miejsca, w którym obchodzone byłyby istotne z perspektywy komunistów uroczystości. 17 kwietnia 1973 roku pomnik Włodzimierza Lenina stanął w alei Róż. Był najwyższym monumentem przywódcy Rosji Radzieckiej w Polsce. W konkursie na projekt zwyciężyła praca Mariana Koniecznego, ówczesnego rektora krakowskiej ASP.

Biżuteria dla kobiet - porównaj na Ceneo.pl

Wódz rewolucji październikowej został przedstawiony w ruchu, maszerując w kierunku południowym. Z okazji odsłonięcia pomnika przygotowano wielką fetę, zjechali się oficjele, a dookoła zaroiło się od czerwonych róż. Nie zabrakło także ludzi, zebrało się ich dziesiątki tysięcy.

Galeria: Zbierają pamiątki po Leninie w Nowej Hucie (id: 349)

Odlew pochłonął sporą sumkę. Zapłacić za niego musieli robotnicy Nowej Huty ze swoich trzynastych pensji i premii. Statua sięgała 6,5 metra wysokości i ważyła 7 ton, a łącznie z trzymetrowym postumentem wykonanym z granitu - 174 tony! Historia pokazała, że masywność pomnika nadawała mu pewną szczególną cechę - bardzo trudno było go wysadzić. 

Pomnik miał być symbolem braterstwa, szybko stał się jednak znakiem walki z dominacją radziecką. Podejmowano liczne próby zniszczenia monumentu, jednak ze względu na jego masywność, kończyły się one fiaskiem. W kwietniu 1979 roku wskutek wybuchu wódz został pozbawiony zaledwie pięty, choć okoliczne budynki straciły szyby w oknach! Mimo szeroko zakrojonego śledztwa, podczas którego przesłuchano 5000 osób, nikomu nie postawiono zarzutów.

Dziś uważa się, że wybuch mógł być prowokacją SB związaną ze zbliżającą się pielgrzymką Jana Pawła II do Polski. Celem miałoby być uniemożliwienie papieżowi odprawienie mszy świętej przed Arką Pana w Bieńczycach. Brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa, mógł być jedynie sprytnym pretekstem.

Pomnik bywał obrzucany pojemnikami z farbą i innymi substancjami. Trzeba przyznać, że autorom akcji dywersyjnych nie brakowało finezji. Kiedyś pod postumentem ustawio rower i stare buty. Akcja została opatrzona hasłem: “Masz tu rower stare buty i s… Z Nowej Huty”. W końcu zdecydowano, że pomnika będzie stale strzegła milicyjna warta.

W roku 1989 pod pomnikiem organizowano liczne protesty. Podejmowano próby podpalenia go, a za pomocą stalowych lin próbowano go także przewrócić. W obronie pomnika musiały nawet stanąć jednostki ZOMO.


Historia tego monumentu ma pouczające zakończenie. Pomnik został rozebrany pod osłoną nocy 10 grudnia 1989 roku w obawie przed eskalacją protestów. Przez dwa lata był następnie składowany w forcie we Wróblowicach, by ostatecznie trafić do… parku osobliwości w szwedzkiej miejscowości Varnamo. 

Muzeum Nowej Huty przygotowuje wystawę poświęconą pomnikowi Lenina z alei Róż. Ekspozycja ma być prezentowana w byłym kinie “Światowid” od maja do października przyszłego roku. Muzealnicy zwracają się z prośbą o udostępnienie im pamiątek związanych z monumentem. Mogą to być zdjęcia, dokumenty, przedmioty i gadżety. Informacje na ich temat można przekazywać na adres mailowy nowahuta@mhk.pl lub za pośrednictwem Facebooka. 

 Biżuteria dla kobiet - porównaj na Ceneo.pl

Źródło: Archiwum Narodowe w Krakowie, Tygodnik Nowohucki.

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja