W ŻYCIU

Czas epidemii: umierają w samotności, z rodziną żegnają się przez okno...

opublikowano: 26 KWIETNIA 2020, 20:42autor: OD WAS: List do Redakcji
Czas epidemii: umierają w samotności, z rodziną żegnają się przez okno...

"Śmierć jest samotna, bez rodziny, bez przyjaciół. Pacjenci leżą w łóżkach przez większość czasu, a personel, pomimo najszczerszych chęci pozostaje jedynie personelem. Zamaskowanym, odrobinę strasznym w tym momencie" - poruszający list fizjoterapeuty, pracującego na jednym oddziałów opieki paliatywnej w Małopolsce.

Reklama

Korytarz, kiedyś gwarny, dziś jest w specyficzny sposób pusty. Mijają się na nim pielęgniarki, lekarze, pacjenci. Przemyka fizjoterapeuta z kimś w trakcie ćwiczeń. Krząta się salowa, ale brakuje nieodłącznego elementu szpitalnego życia – bliskich tych pacjentów. Puste krzesła przy łóżkach. Cisza. Brak zwykle słyszanego gwaru rodzin, to dzisiejsza codzienność szpitali i zakładów opieki.

Pacjenci, którzy często są u kresu swojej drogi, dziś czują osamotnienie, odrzucenie i strach. Doskwiera im także nuda i brak możliwości rozmowy z bliskimi twarzą w twarz. Swoje obserwacje poczyniłem na oddziale stacjonarnym opieki paliatywnej, gdzie codziennie pacjenci walczą ze wszystkich pozostałych sił o każdy kolejny dzień ze swoją chorobą.

Dla nich często jest to dzień, który może ich przybliżyć do spotkania z rodziną, bo na razie jedyna możliwość to pomachanie przez okno, lub rozmowa przez telefon, który często jest dla nich zbyt skomplikowany i z którego nie potrafią zadzwonić. Pracując na takim oddziale, obserwując życie jego pacjentów i ich historie można przewartościować swoje życie.

Tutaj przestają liczyć się pieniądze, przestaje liczyć się nasz pozycja społeczna, tym kim byliśmy. Lekarz, prawnik, przedsiębiorca, nauczyciel, alkoholik czy bezdomny, na takim oddziale wszyscy stajemy się równi. Każdy jest pacjentem. Liczy się tylko nasza wola, nasze samozaparcie, a najbardziej liczy się wsparcie naszych najbliższych. Czy będzie miał kto złapać Nas za rękę, kiedy przyjdzie nasz ostatni moment? Czy będziemy mogli pożegnać się?


W dzisiejszych czasach śmierć jest samotna, bez rodziny, bez przyjaciół. Pacjenci leżą w łóżkach przez większość czasu, a personel, pomimo najszczerszych chęci pozostaje jedynie personelem. Zamaskowanym, odrobinę strasznym w tym momencie, który co wydaje się okrutne, nie ma czasu na towarzyszenie naszym bliskim w tych trudnych chwilach.

Zawsze jest kolejny pacjent, który czeka, który także potrzebuje uwagi i wsparcia. Chorzy w gorszym stanie, u których postęp choroby jest znaczny często wzywają swoich najbliższych. Idąc korytarzem można usłyszeć ich stęsknione wołania wzywające żony, mężów, dzieci.

Odchodzą w samotności i w takiej samotności są chowani na cmentarzu. Rodzina nie mogła ich nawet pożegnać po śmierci. Pacjent po zgonie i wymaganym czasie jest zabierany przez zakład pogrzebowy wprost z placówki. Nie ma przy tym rodziny, nie ma bliskich, nikt ich nie żegna. Pozostaje jedynie puste łóżko, pamięć personelu, że ktoś na nim leżał i żal rodziny, że w tym ostatnim momencie nikt choremu nie towarzyszył.

Dawid Laszczak, fizjoterapeuta z Krakowa

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja