02 - 30listopada2019
Zamek Królewski na WaweluInne

Darmowy Listopad na Wawelu, to już ostatnie dni

Darmowy Listopad na Wawelu, to już ostatnie dni

 Zamek Królewski na Wawelu zaprasza do udziału w akcji „Darmowy listopad”, podczas której można bezpłatnie zwiedzić wystawy oraz wziąć udział w lekcjach muzealnych. 

Reklama

Już po raz ósmy Rezydencje Królewskie: Zamek Królewski na Wawelu, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Muzeum Łazienki Królewskie oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie bezpłatnie udostępniają swoje wystawy. Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem "Królewski splendor".

 

W Krakowie bezpłatnie można będzie zwiedzać:

wtorek–sobota: „Reprezentacyjne Komnaty Królewskie”, „Skarbiec Koronny i Zbrojownia”, „Wawel Zaginiony”, „Porcelana miśnieńska w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu”
9.30–16.00, ostatnie wejście o godz. 15.00
niedziela: Reprezentacyjne Komnaty Królewskie”, „Wawel Zaginiony”, „Porcelana miśnieńska w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu”
10.00-16.00, ostatnie wejście o godz. 15.00

W niedzielę zwiedzanie wyłącznie dla turystów indywidualnych, bez możliwości rezerwacji, nieczynne w poniedziałki oraz 1 i 11 listopada.

Display/14/seriale-300-250

Zasady:

Zwiedzanie indywidualne na podstawie bezpłatnych biletów, bilety wydawane w kasie biletowej (Centrum Promocji i Informacji) na określone godziny. Kasa czynna: wtorek – sobota 9.00–14.45, niedziela 9.30–14.45. Ze względów konserwatorskich obowiązują stałe limity dzienne wejść. Jedna osoba może pobrać bilety dla 5 zwiedzających.

Grupy obowiązuje rezerwacja zwiedzanie od wtorku do soboty rezerwacja: tel. 12 422-16-97, bot@wawel.org.pl.

Usługi przewodnickie oraz audioprzewodniki – płatne.

Dział Oświatowy przeprowadzi 50 bezpłatnych lekcji muzealnych dla szkół (podstawowych i ponadpodstawowych). Lekcje prowadzone będą od 4 listopada. Obowiązuje rezerwacja:  tel.: 12 422-51-55, wew. 290, poniedziałek–piątek, godz. 9.00–12.00 oraz 14.00–15.00.

Reprezentacyjne Komnaty Królewskie

Wystawa nawiązuje do wyglądu wnętrz rezydencji królewskiej z w. XVI i początku XVII; obejmuje wielkie sale – Poselską (z rzeźbionymi głowami w stropie) i Senatorską. Można tu zobaczyć słynną kolekcję arrasów króla Zygmunta Augusta, portrety królów, obrazy mistrzów włoskich i holenderskich od w. XV do XVII oraz renesansowe meble włoskie.

Wawel Zaginiony

Rezerwat archeologiczno-architektoniczny obejmuje: rotundę ŚŚ. Feliksa i Adaukta (NPMarii) z wieków X/XI, pozostałości stajni i wozowni z wieków XVI/XVII, relikty renesanso­wych kuchni królewskich oraz przedmioty znalezione na wzgórzu podczas prac wykopa­liskowych. Dzieje zabudowy ilustrują plansze, a także model ukazujący układ przestrzen­ny wzgórza w w. XVIII. Bogaty zbiór renesansowych detali architektonicz­nych jest eksponowany w Lapidarium. 

Skarbiec Koronny i Zbrojownia

Wystawa zajmuje gotyckie i renesansowe pomieszczenia północno-wschodniego naroż­nika zamku, gdzie od w. XIV przechowywano polskie insygnia koronacyjne i klejnoty Rze­czypospolitej. Tu wyeksponowano przedmioty ocalone z pierwotnego skarbca, w tym miecz koronacyjny – Szczerbiec, pamiątki po polskich monarchach, dzieła złotnictwa polskiego i zachodnioeuropejskiego oraz różne rodzaje broni i uzbrojenia od średniowie­cza po w. XVIII (m.in. paradne rzędy końskie).

Galeria: Rzadka okazja, by obejrzeć te cudowne przedmioty (id: 364)

Porcelana miśnieńska w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu

Wystawa czasowa. Wawelski zbiór porcelany pochodzącej z Królewskiej Manufaktury w Miśni zalicza się do znaczących kolekcji europejskich i światowych. Na wystawie po raz pierwszy prezentujemy w całości ten zespół, liczący obecnie ponad czterysta obiektów.

Reklama

Historia wawelskich zbiorów porcelany miśnieńskiej rozpoczęła się w roku 1966, kiedy zamek wawelski otrzymał w darze od Tadeusza Wierzejskiego prawie dwieście wysokiej klasy obiektów. Od tego czasu kupowane okazy wybierano z dbałością o zachowanie wysokiego poziomu artystycznego kolekcji.

Kiedy, o której godzinie?

poniedziałek  nieczynne
wtorek  09:30 - 16:00
środa  09:30 - 16:00
czwartek  09:30 - 16:00
piątek  09:30 - 16:00
sobota  09:30 - 16:00
niedziela  10:00 - 16:00

Gdzie?

Zamek Królewski na Wawelu

Dla kogo?

Dla każdego

Ceny biletów

Wstęp wolny

Gdzie i jak kupić bilet?

Wstęp wolny

Przydatne linki i wskazówki

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja