W OPINII

Małgorzata Jantos: "dżumy i wojny zawsze nas zaskakują"

opublikowano: 2 KWIETNIA 2020, 13:13autor: Małgorzata Jantos
Małgorzata Jantos: "dżumy i wojny zawsze nas zaskakują"

Od paru tygodni społeczeństwo jest proszone o współpracę z władzami miasta. Zwracamy się do mieszkańców Krakowa o pozostawanie w domach. Taką strategię wybrała Polska i powinniśmy się jej podporządkować. Ano właśnie, czy tak jest: czy współpraca i wzajemne zaufanie istnieją? Istotą bycia Polakiem i Polką jest, jak się zdaje – brak zaufania do władz wszelkich i na wszystkich szczeblach. Jeśli proszą, abyśmy pozostawali w domach, to zapewne "o coś tam im chodzi" i oczywiście, w imię patriotycznej tradycji powinniśmy zachowywać się inaczej.

Reklama

No bo przecież Polak kocha wolność. Byliśmy pierwsi w bloku socjalistycznym, którzy zdecydowali się zrzucić jarzmo Rosji i socjalizmu itd., itd. Wiele przykładów mówi o tym, jak nasze narodowa przekora i umiłowanie wolności – było początkiem wielu wydarzeń w świecie.

Zapominamy jednak o tym, że człowiek o odpowiednio ukształtowanym charakterze, czyli człowiek cnotliwy (homo virtuous) bierze odpowiedzialność za swoje działania względem siebie, swoich najbliższych, ale także i społeczności, w której żyje. Odpowiedzialność taka jest dla niego zobowiązaniem moralnym mieszczącym się w granicach jego wolności. Człowiek taki jest zobowiązany do pomocy potrzebującemu bliźniemu w granicach swoich możliwości i w zgodzie z własnym sumieniem.

Tak więc, jak mówią specjaliści od epidemiologii, powinniśmy w domach pozostać, aby zarazy nie roznosić. Polak wolność kocha, ale jest także odpowiedzialny za siebie i innych, więc się dostosuje. Niestety, okazuje się jednak, ze tak nie jest i że jest to zbyt trudne do zrozumienia.

Place zabaw pełne są dzieci z matkami, z babciami i dziadkami, chociaż wszyscy proszą, aby starszych ludzi izolować od kontaktów. W sklepach można bez przerwy spotykać starszych rodaków, pomimo tego, że są oni najbardziej zagrożeni. Trudno jest porozumieć się z krakowianami. Prezydent apeluje, radni proszą i w zasadzie nic z tego nie wynika.

Galeria: Łamią zakaz. Zewnętrzne siłownie i place zabaw zamknięte (id: 601)

Moja świadomość się nieustająco buntuje, bo wolność szanuje ponad wszystko -  ale, ze względu na panującą sytuację podpowiadałam prezydentowi, aby pozamykać place zabaw. I bardzo jestem zadowolona z jego decyzji zamknięcia tychże obiektów. Niestety, bolesne są to decyzje, ograniczające wolność człowieka dla jego dobra. Przejaw paternalizmu władzy, no cóż, na życzenie.

A miasto wyludnione, bez turystów, bez pieniędzy, bez napiwków, bez dostaw, bez podatków. Smutne miasto. Niektórzy widzą, jak bardzo smutne bez nielubianego prze wielu, hałasu.

Galeria: Każde zdjęcie jest symboliczne, najsmutniejsza wiosna od lat (id: 596)

Ale także bez miejsc pracy, bez zysków. Miasto w czasie zarazy. Z drugiej zaś strony miasto, w którym się pokazało tak  wiele współpracy, współczucia, pomagania sobie wzajemnie.

Opisy zamkniętego Oranu w „Dżumie” Alberta Camusa przestały być dla nas  abstrakcją r i metaforą. Camus napisał: „Na świecie było tyle dżum co wojen. Mimo to dżumy i wojny zastają ludzi zawsze tak samo zaskoczonych.”

Reklama

Jedną z twarzy strachu jest bagatelizowanie zagrożeń. Ludzie za każdym razem, kiedy się znajdują w takiej sytuacji reagują podobnie. Defoe w „Dzienniku roku zarazy” opisywał sytuację w  Londynie w 1665 r. Główne środki zaradcze były wówczas dość podobne do dzisiejszych: po pierwsze – izolacja w domach. I wtedy też byli tacy, którzy uważali, że choroba ich nie dotyczy.

Galeria: Takich zakazów nigdy do tej pory nie było... (id: 605)

Chcemy powrócić do szkół, na uczelnie, do kawiarni. Poświęćmy więc tę wiosnę na  zrozumienie naszego położenia. Władze miasta starają się, abyśmy przeżyli sytuację jak najszybciej, z jak najmniejszymi szkodami, ale niestety, bez współpracy nam się to nie uda.

Dżuma w Oranie trwała dziewięć miesięcy, my starajmy się zwalczyć koronowirusa szybciej.

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja