W OPINII

Małgorzata Jantos: Krótki przewodnik po e-Krakowie

opublikowano: 4 MARCA 2020, 12:00autor: Małgorzata Jantos
Małgorzata Jantos: Krótki przewodnik po e-Krakowie

W wielu miejscach na świecie ludzie przestają wystawać w kolejkach w urzędach, ponieważ załatwiają swoje sprawy przez Internet. Powstaje pytanie: czy Kraków jest tym zainteresowany, w jakim zakresie już jest otwarty i czy będzie w niedalekiej przyszłości przygotowany na radykalne ograniczenie spraw, załatwianych bezpośrednio w urzędach.

Reklama

W Polsce w 2019 roku wysłano 44 miliony elektronicznych pism do urzędów. Załatwianie spraw odbywało się poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracyjnych (ePUAP). Na tejże platformie istnieje katalog spraw możliwych do załatwienia przez Internet. Może z niej skorzystać każdy, kto posiada PESEL, ma założone konto na platformie i jest w stanie potwierdzić swoja tożsamość online. A jak można to zrobić? Trzeba mieć elektroniczny certyfikat kwalifikowany lub profil zaufany. Pierwsza z opcji jest płatna – zestaw wydaje Krajowa Izba Rozliczeniowa i raczej jest to opcja dla przedsiębiorstw, druga zaś, bezpłatna, to możliwość podpisywania dokumentów za pomocą profilu zaufanego.

Jak się go zdobywa?

Należy zarejestrować się na stronie www.pz.gov.pl, wypełnić wniosek i potwierdzić dane. Profil zostanie załatwiony wtedy, kiedy mamy konto w jednym z dziesięciu banków udostępniających tę usługę. Mnie się udało załatwić sprawę i profil mam. Dzięki temu można, siedząc przed komputerem, załatwić sobie wiele spraw, oczywiście pod warunkiem, że urząd, do którego chcemy się zwrócić, taką usługę posiada.

W ten sposób już w tej chwili można wyrobić dowód osobisty, zgłosić urodzenie dziecka, złożyć wniosek o 500+, dopisać się do listy wyborców, zarejestrować się, jako osoba bezrobotna, pobrać zaświadczenie o niekaralności, zamknąć lub zawiesić działalność gospodarczą, czy też zwrócić się o interpretację podatkową do urzędu skarbowego.

Od 2019 roku mieszkańcy mogą się ubiegać o wydawanie e-dowodu osobistego z wbudowanym chipem. Można za pomocą tego dowodu logować się do ePUAPu i podpisywać dokumenty.

Platformę ePUAP uruchomiono 2008 roku.

Zaufanie obywateli do profilu zaufanego jest jednak dość ograniczone, ponieważ w Polsce wciąż niewiele osób potrafi i chce z tej możliwości skorzystać.

Jak przeczytałam, ale jeszcze nie korzystałam, osoby posiadające profil zaufany mogą się zalogować do Internetowego Konta Pacjenta, serwisu dostępnego na stronie www.pacjent.gov.pl  Mają tam się znajdować historie wizyt lekarskich, informacje o dawkowaniu lekarstw, czy elektroniczne skierowania na badania. Od stycznia można też tą drogą otrzymywać e-recepty. Po wizycie u lekarza pacjent otrzymuje informacyjny wydruk, sms z kodem odbioru lub informację drogą e-mailową.

Od października 2018 roku już nie musimy pamiętać o zabieraniu ze sobą dowodu rejestracyjnego samochodu i polisy OC, policjanci mogą sprawdzić dane w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Za kilka miesięcy zbyteczne będzie posiadanie przy sobie prawa jazdy.

W 2019 roku wprowadzona została usługa „Twój e-PIT” (urzędy skarbowe przygotowują roczne zeznania podatkowe za rok 2018, a podatnik musiał jedynie to zaakceptować w Internecie).

Propozycji e-urzędu jest wiele i wydawać by się mogło, że wreszcie mamy za sobą wystawanie w wielogodzinnych kolejkach. Jednak w dalszym ciągu są sprawy, których nie da się załatwić drogą e-mailową.

Polska pod względem stopnia rozwoju e-administracji znalazła się na 42 miejscu wśród 193 krajów członkowskich ONZ. Poziom rozwoju e-administracji oceniany jest według opracowanego przez ONZ indeksu EGDI (E-Government Development Index). W grupie krajów europejskich o wysokim EGDI wyprzedza nas Litwa, Łotwa, Grecja, Portugalia, Węgry, Malta i Słowenia.

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała w 2014 roku raport z kontroli urzędów, z którego wynika, że polska administracja publiczna, mimo postępującej cyfryzacji, jest wciąż bardziej papierowa niż cyfrowa.

Jak mówią specjaliści: w e-administracji chodzi nie tyle o zinformatyzowanie, ile o budowanie relacji z otoczeniem (petenci, przedsiębiorcy, obywatele) z wykorzystaniem nowych technologii informacyjnych, komunikacyjnych. Istotną cechą jest powszechna dostępność załatwiania spraw 24 godziny na dobę.

Większość z nas korzysta z bankowych przelewów. Już nawet starsi obywatele docenili wygodę tych procedur. Pora więc wejść z odwagą i determinacją w inne obszary, które nam oferuje przyszłość zinformatyzowanego świata. Chyba już nie mamy innego wyjścia.

Reklama

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja