W OPINII

Spóźniony protest "Modraszków", krakowianie już zdecydowali o Zakrzówku

opublikowano: 27 LUTEGO 2020, 15:47autor: Marek Lasyk
Spóźniony protest "Modraszków", krakowianie już zdecydowali o Zakrzówku

Moja ulubiona grupa protestacyjna, czyli "Krakowskie Modraszki", ostro walczyła przed magistratem o zmianę projektu zagospodarowania parku Zakrzówek. Czy obecny protest nie jest jednak spóźniony o kilka lat?

Reklama

Obecnie realizowane są pierwsze dwa etapy, a już za chwilę, w marcu, będzie przetarg na trzeci etap budowy. Przypomnijmy: po wykupieniu przez miasto całego Zakrzówka, ogłoszono międzynarodowy konkurs urbanistyczno-architektoniczny na zagospodarowanie tego terenu.

Przeprowadzono konsultacje i wybrano cztery projekty. Krakowianie (ponad 18 tysięcy głosów!) wybrali jeden z nich i według niego przystąpiono w lipcu zeszłego roku do realizacji. Dopiero późną jesienią, kiedy rozpoczęły się prace zabezpieczające skały nad przyszłym kąpieliskiem, wątpliwości zgłosili krakowscy aktywiści spod znaku Modraszka.

"Krakowskie Modraszki" mają niezaprzeczalne zasługi w walce o Zakrzówek. To właśnie ci aktywiści doprowadzili do tego, że miasto wykupiło cały teren wokół zalewu. Dzięki nim możemy teraz myśleć zarówno o parku Zakrzówek, jak i jego zagospodarowaniu. I właśnie to zagospodarowanie stało się kością niezgody.

Galeria: Zakrzówek: nie taka siatka straszna jak ją malują? (id: 530)

Modraszki chcą zmiany planu i budowy ogólnodostępnego kąpieliska nie na małym, a na dużym akwenie. Zgłoszono też do prokuratury fakt osiatkowania skał, poddając w wątpliwość cenę całego przedsięwzięcia. Prokuratura działa, ale nie zatrzymuje prac nad zagospodarowaniem. Miasto nie chce się wycofać z planów, twierdząc, że nie ma podstaw do zrywania umów, a co za tym idzie płacenia niemałych kar umownych. No i w ten sposób mamy nową wojenkę na linii aktywiści - Miasto.

Każdy ma w tej wojence swoje racje. Aktywiści mówią, że większe kąpielisko gwarantuje łatwiejszy dostęp (na małym akwenie niepełnosprawni będą mieli problemy, mały teren, sanitariaty znacznie powyżej kąpieliska), podnoszą zbyt wysokie koszty zagospodarowania, opiewające na 57 milionów złotych. Miasto z kolei zwraca uwagę na fakt, iż wszyscy wiedzieli o konkursie, o koncepcji i w trakcie ich rozpatrywania był czas na wszelkie uwagi i poprawki do projektu. Teraz, po czterech latach od konkursu i podpisaniu umowy, nie ma możliwości odstąpienia od realizacji projektu.

Galeria: Działo się przed krakowskim magistratem... (id: 570)

Obojętnie jak zakończy się ten spór, jedno wydaje się pewne: Jeśli ktoś jeszcze marzy o powrocie "Dzikiego Zakrzówka", jakim go zna np. moje pokolenie z lat 60-80, dzikie ścieżki, łąki, cisza, spokój i brak... mieszkańców, musi się z tym marzeniem pożegnać na zawsze.

Sondaż: Czy Twoim zdaniem należy zmienić plan zagospodarowania Zakrzówka? (id: 59)

Wraz z zakupem Zakrzówka miasto wzięło odpowiedzialność prawną za ten teren z całym bagażem obowiązków związanych z zabezpieczeniem i uporządkowaniem. Projekt Parku Zakrzówek spowoduje zapewne znacznie większe zainteresowanie krakowian tym terenem. Wokół samego Zakrzówka w ciągu ostatnich dwóch dekad wyrosło wiele osiedli i kampus uniwersytecki. Niewątpliwie wszystko to spowoduje, że kąpielisko na Zakrzówku będzie się cieszyło wielkim zainteresowaniem.

Reklama

Niestety pociągnie to za sobą również uboczne skutki: samochody, parkingi, sanitariaty, strefa handlowa itp. I to bez znaczenia czy Modraszki doprowadzą do zmiany planu, czy nie. A więc żegnaj cichy i dziki Zakrzówku.

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja