W OPINII

Radna M. Jantos: usunąć reklamy? Nie wylewajmy dziecka z kąpielą

opublikowano: 28 STYCZNIA 2020, 17:14autor: Małgorzata Jantos
Radna M. Jantos: usunąć reklamy? Nie wylewajmy dziecka z kąpielą

Kraków coraz częściej znajduje się w czołówce prestiżowych rankingów.  Miasto nie będzie się jednak rozwijać bez przedsiębiorców, a radykalna likwidacja reklamy zewnętrznej może w nich boleśnie uderzyć - pisze krakowska radna Małgorzata Jantos

Reklama

Wysoko w rankingach

Brytyjski magazyn "Which?" umieścił Kraków na czele rankingu najlepszych miast na krótkie wyjazdy tzw. "city breaks" w Europie, przygotowanego na podstawie opinii czytelników, którzy oceniali 43 miasta.

I dalej: Kraków znalazł się na trzecim miejscu w kategorii „Growth Clusters”, czyli wśród miast z największym potencjałem wzrostu w sektorze technologicznym. W ciągu ostatnich 10 lat zwiększył zatrudnienie w sektorze hi-tech aż o 66 %.

I dalej :Kraków znalazł się w grupie najlepszych 10 miast świata w rankingu globalnego serwisu turystycznego TripAdvisor. Hotele, kawiarnie, puby, imprezy organizowane w naszym mieście  zasługują na najlepsze opinie. Wysoka pozycja Krakowa oznacza, że podróżni z całego świata piszą pochlebne recenzje.

Nie ma niczego za darmo

Mamy więc bardzo dobrą pozycję w Polsce, Europie, a może i w świecie. Oczywiście chcielibyśmy, aby było jeszcze lepiej, czyściej, bezpieczniej, ładniej. I takie inspiracje są dla nas zrozumiałe. Jednakże, o czym nie powinniśmy zapominać, stanie się lepiej, kiedy urząd będzie miał odpowiednią ilość pieniędzy. Te zaś możemy pozyskać z podatków mieszkańców, ponieważ samorząd pieniędzy własnych nie ma.

Urząd nie zarabia, ale jedynie posługuje się pieniędzmi podatników. Rząd zaś, redystrybuując podatki podatników – wcześniej musi pieniądze podatnikom zabrać poprzez podatki: VAT, PIT, CIT, PCC, „składki” na ZUS i NFZ, akcyzę, opłatę przejściową, paliwową i emisyjną, podatek rolny, leśny, bankowy, „Belkę”, podatek od gier, nieruchomości, wód opadowych. Według danych GUS w 2017 roku państwo polskie pobrało w ten sposób 776 miliardów złotych.

Jak obliczyło Forum Obywatelskiego Rozwoju w 2017 rok każdy obywatel państwa oddał (średnio) w podatkach  21 491. Przeciętny Polak przez blisko pół roku pracuje na rzecz państwa. Tak więc należy pamiętać, że każde zwiększenie wydatków rządowych finalnie oznacza zwiększenie podatków. Jeśli nie teraz, to w przyszłości. I o tym należy pamiętać.

Tyle rząd, a samorządy dokładają podatnikom kolejne obciążenia. Tak więc, kiedy mówimy, my samorządowcy, że lepiej byłoby, aby wszystkie kawiarnie wystawiały latem jedynie żółte parasole, a taksówki były ujednolicone w niebieskim kolorze – to należy pamiętać, że w ten sposób obciążamy dodatkowo prywatne podmioty.

Kiedy zaś mówimy, że dobrze byłoby, aby jak najwięcej przejazdów publiczną komunikacją było bezpłatnych – oczekujemy od podmiotów większych podatków, które my, samorząd będziemy rozdzielać wśród potrzebujących.  Tak więc obciążamy przedsiębiorców niemiłosiernie. I to w wielu wymiarach. Przedsiębiorcy nie mają innego wyjścia, więc się, póki co, zgadzają.

Czy każda reklama zewnętrzna jest zła?

W 2010 roku decyzją Rady Miasta został utworzony Park Kulturowy Stare Miasto. Zabiegałam o to i pilnowałam, aby projekt był konsultowany z krakowskimi przedsiębiorcami, którzy dokładają się poprzez podatki, w sposób najbardziej znaczący, do funkcjonowania miasta.

Reklama

Na mocy tej uchwały wprowadzone zostały zakazy i ograniczenia w zakresie prowadzenia robót budowlanych, działalności handlowej i usługowej, umieszczania nośników reklamowych i nośników informacji wizualnej oraz składowania i magazynowania odpadów. I Park Kulturowy zaczął funkcjonować stając się wzorcem dla wielu innych samorządów).

Okazało się jednak, że regulacji jest za mało. W 2013 roku Sejm przyjął  ustawę o  zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Przepisy zaczęły obowiązywać w 2015 r. Ustawa definiuje pojęcie reklamy, szyldu, krajobrazu, krajobrazu kulturowego, krajobrazu priorytetowego. Upoważnia samorządy do uchwalenia lokalnego kodeksu reklamowego, który określi, jakie reklamy i szyldy mogą wisieć w danym miejscu.

Wprowadza także kary za nielegalne banery. Samorządy, które zdecydują się na opracowanie kodeksu, mogą pobierać opłaty od umieszczonych na ich obszarach reklam. Stawki ustalają same.Tak więc do procedowania ruszyły samorządy uzyskując wsparcie estetów dbających o miasto. Wszyscy radośnie zakrzyknęli, że ma być piękniej. I rzeczywiście można to osiągnąć, ale …no właśnie, znów pojawia się pytanie: czyim kosztem.

Miasta są zapchane w 70% tak zwanymi „nielegalnymi reklamami” i jest ich, z czym się wszyscy zgodzimy, zdecuydowanie za dużo. I zapewne przestrzeń publiczną trzeba uporządkować. Należy jednak pamiętać, że ktoś zyska, a ktoś straci. Zyskają mieszkańcy miasta, wrażliwi na chaos reklamowy, stracą ci, którzy chcą się reklamować, ponieważ jest to źródło ich biznesów.

Reklama

Będą to przede wszystkim  drobniejsi przedsiębiorcy, ponieważ tych większych stać na legalne, duże bilbordy. Wiele spółdzielni mieszkaniowych, szkół, domów kultury udostępniało swoje ogrodzenia, płoty – drobnym przedsiębiorcom i dostawało za to pieniądze.

Kiedy powiedziałam pani dyrektor szkoły, że będzie musiała zrezygnować z takiej formy dorabiania – bardzo się zmartwiła. Powiedziała, że mogła z pozyskanych środków zorganizować to, czy owo dla uczniów, teraz zwróci się do wydziału  edukacji i zapewne pieniędzy tam nie dostanie. Filharmonia krakowska pozbyła się reklamy, a więc zwraca się do urzędu marszałkowskiego o zwiększenie zasobów finansowych, które pozyskiwała z reklam etc.

Sondaż: Reklamy zewnętrzne w mieście: (id: 52)

Kto zyska, a kto straci? 

Nie chcę być odebrana jako obywatelka miasta nieczuła na walory estetyczne. Zależy mi na pięknie ulic, parków, kamienic, ale także potrafię liczyć. I wiem, że jeśli pozbędziemy się wszystkich reklam nie będzie nas stać na bezpłatne przejazdy, występy gwiazd światowej sławy, ograniczymy programy edukacyjne dla młodzieży i seniorów.

Ponieważ, Szanowni Państwo, wszystko dzieje się w pewnym zamkniętym kręgu, czego musimy być świadomi: ludzie zakładają firmy, chcą, aby inni wiedzieli, że ich firmy istnieją; zarabiają, płacą podatki, podatki te wydawane są na usługi i potrzeby mieszkańców. Manny z nieba nie ma.

Może z czasem internet zastąpi reklamy umieszczane w przestrzeni publicznej. Zapewne tak się stanie, ale to jeszcze nie teraz. I dobrze byłoby wiedzieć, że na pierwszym piętrze kamienicy można skserować potrzebny nam teraz dokument lub oprawić obraz – a o tej możliwości poinformuje nas zewnętrzna reklama. 

Nie wylewajmy, jak kiedyś mówiła moja babcia, dziecka z kąpielą. Wszystko musi być analizowane według podstawowej zasady: czy straty tych, którzy stracą nie doprowadzą do likwidacji przedsiębiorstwa.

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja