W OPINII

Nie tacy aktywiści emocjonalni, jak ich malujesz! Polemika z Markiem Lasykiem

opublikowano: 14 STYCZNIA 2020, 12:42autor: Piotr Środa
Nie tacy aktywiści emocjonalni, jak ich malujesz! Polemika z Markiem Lasykiem

Drogi Marku, z uwagą i zaciekawieniem przeczytałem Twój artykuł Siatka, kosze i polowania. Przyroda sobie poradzi? To intrygujące i ważne pytanie.

Reklama

Jak sam napisałeś, w ostatnim tygodniu, a w zasadzie od rozpoczęcia przez ZZM prac budowlanych na Zakrzówku, w naszej krakoskiej (pisownia celowa, boć to przecież Kraków) Konserwie zawrzało.  Choć temat przecież nie jest nowy. Od lat budzi emocje Krakowian i Krakowianek, w końcu to unikatowy teren, miejsce, które każdy i każda z nas zna doskonale.

fot. Maciej Fijak

Zbiornik wodny powstał w niecce dawnego kamieniołomu, otoczony wapiennymi skałami, w terenie przyrodniczo i krajobrazowo bezcennym, w samym środku miasta. Od lat służył Krakowowi jako miejsce wypoczynku, rekreacji i naturalne miejsce kąpieli. Pływałem tam ja, moje dzieci, pływały zimą „Morsy”, szkolili się nurkowie, było to oczywiste. Razem z przylegającymi do niego Skałkami Twardowskiego, tworzy tak istotne w obecnym kryzysie klimatycznym tereny zielone, których w Krakowie jest skandalicznie mało. Chłodzi miasto. Daje oddech przy ekstremalnych upałach.

Niestety tereny te przez dugi czas nie były w całości własnością gminy Kraków. Część z nich, w tym tak zwany duży zbiornik i tereny do niego przyległe, były własnością firmy deweloperskiej, która dążyła do wybudowania tam apartamentowców (!). Dzięki aktywistkom i aktywistom ekologicznym, do których Twój wnuk też, jak czytam, się zaliczył, udało się storpedować plany zabudowy.

fot. Marek Lasyk

Wówczas również zaczął w Krakowie funkcjonować projekt Budżetu Obywatelskiego. W ramach BO można było zgłaszać projekty zagospodarowania terenów należących do miasta. Podkreślam to, bowiem jest to kluczowe zdanie dla zrozumienia, skąd w BO pojawił się projekt zagospodarowania małego zbiornika (zbiornika południowego), a nie całości terenu.

Ano miasto dopiero po kilku latach wykupiło resztę terenów, przejmując kontrolę nad całością.  Tak więc, konsultacje o których piszesz, były prowadzone w zupełnie innych niż obecnie warunkach i przy innych, skromniejszych możliwościach. Tak wiem, jesteśmy konserwatywni w Krakowie, ale czasem należy zrobić krok do przodu, zamiast ciągłego dreptania w miejscu. Tego zabrakło.  

fot. Marek Lasyk

Teraz już o samej siatce. "W ramach etapu I zostaną wykonane roboty budowlane, polegające na zabezpieczeniu ścian kamieniołomu przed obrywami skalnymi. Ściany kamieniołomu w szczególności zostaną zabezpieczone w rejonie projektowanego kąpieliska oraz Budynku Centrum Sportów Wodnych." Tak, napiszę nawet więcej, zwrócono się do niezależnej firmy o ekspertyzę geologiczną. Takową przeprowadziła sp. z o.o. Geobud-Wiert 2. Oto kilka wniosków zawartych w ekspertyzie: 

Reklama

 •  Z analizy obliczeń stateczności (…) wynika, że prawdopodobieństwo wystąpienia ruchów masowych jest niskie.
 • Według klasyfikacji zagrożenia osuwiskowego (…) współczynniki stateczności określają możliwość utraty stateczności zboczy i skarp jako mało prawdopodobną.
 • W związku z powyższym należy uznać, że rozpatrywane skarpy w granicach przeprowadzonych badań nie są generalnie narażone na utratę stateczności. Biorąc pod uwagę niejednorodność skał, ich spękania, jak również zachodzące w nich procesy wietrzenia i erozji należy jednak liczyć się z lokalnymi obrywami i powstawaniem usypisk skalno-zwietrzelinowych.
 • W celu zwiększenia bezpieczeństwa odwiedzających park należy oczyścić półki skalne ze zwietrzeliny oraz z kruchych fragmentów skalnych i luźnych bloków skalnych.
 • Strome zbocza zlokalizowane wzdłuż ścieżek spacerowych należy zabezpieczyć poprzez wykonanie metalowych barierek ochronnych ze stalowym wzmocnieniem.
 • Należy zapobiegać zarastaniu ścian kamieniołomu tj. usuwać drzewa i krzewy. Dzięki czemu nie będzie dochodziło do degradacji skał przez działanie systemów korzeniowych.
 • W związku z korzystnymi wynikami obliczeń stateczności nie zachodzi konieczność wykonywania innych specjalistycznych prac, mających na celu zabezpieczenie zboczy.
fot. Marek Lasyk

Czyli siatka nie jest zalecaną metodą zabezpieczenia ścian. Dlaczego w projekcie budowlanym nie zastosowano się do wniosków ekspertyzy? Dlaczego zadysponowano wydatek 4 950 000 zł  na zakup i montaż siatki? Te pytania postawili/ły aktywiści/tki podczas posiedzenia Komisji Kształtowania Środowiska Rady Miasta Krakowa. Czekamy na odpowiedzi Rady Miasta.

Piszesz Marku o bezpieczeństwie, o tym samym z zapałem mówi ZZM, bo przecież kamień w każdej chwili może spaść na głowy kąpiących się osób. My również troszczymy się o bezpieczeństwo. Dlatego nie chcemy dawać możliwości wspinania się nieodpowiedzialnych ludzi po siatce i kotwach, nie chcemy, by siatka wręcz zapraszała do tego rodzaju „zabaw”. Dlatego właśnie (jak również z kilku innych powodów, o których za chwilę) chcemy by plaże i akwen przeznaczony do kąpieli wyznaczyć na dużym zbiorniku.

fot. Maciej Fijak

Będąc tam wczoraj, zapewne widziałeś ciasnotę małego jeziora i zaraz obok duży, przestronny, naturalny i przede wszystkim bezpieczny, bo oddalony od stromych ścian, teren do kąpieli. Wystarczy wyznaczenie za pomocą bojek obszaru, na którym można absolutnie bezpiecznie oddawać się kąpielom. Jest na to miejsce.

A teraz pozostałe argumenty przemawiające za umieszczeniem plaż na północnym zbiorniku. Po pierwsze, naturalne, łagodne, szerokie i bezpieczne dojście. Nie trzeba budować  ciągów schodów, nie trzeba instalować kosztownych wind. Teren sam zaprasza nas do usytuowania przestronnych miejsc odpoczynku.

fot. Marek Lasyk

Jest również miejsce na zbudowanie sanitariatów, niezbędnych dla odwiedzających. Może nawet mała gastronomia? Zbudowanie miejsca odpoczynku najściślej jak to możliwe wkomponowanego w istniejący krajobraz, to przecież priorytet. Kraków nie potrzebuje kolejnego aquaparku.

Potrzebuje miejsca na ciszę i odpoczynek nad wodą, potrzebuje miejsca bez nagrzewającego się betonu, asfaltu i stali, miejsca przyjaznego. Czy ktokolwiek pomyślał, zapytał naukowców, jak stalowe siatki, nagrzane przez słońce, będą dodatkowo podnosić temperaturę?

fot. Marek Lasyk

Widzisz więc, drogi Marku - nie tacy ci aktywiści i aktywistki emocjonalni/ne i nierozsądni/ne, jak ich malujesz, a akcja Stop siatce na Zakrzówku nie jest tylko fanaberią. 

Odnośnie parku Reduta i zabijania zwierząt w mieście, to będzie temat na osobną polemikę.

Przywołujesz Czarnobyl- słuszny argument. Przyroda bez człowieka poradzi sobie doskonale, natomiast człowiek bez przyrody po prostu zginie.

Reklama

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja