W OPINII

Krzysztof Piasecki: Po co nam nocny burmistrz?

opublikowano: 14 CZERWCA 2019, 13:34autor: Krzysztof Piasecki
Krzysztof Piasecki: Po co nam nocny burmistrz?

Trwa debata, czy w Krakowie powołać stanowisko nocnego burmistrza. Już przy samej nazwie stanowiska pojawiają się wątpliwości. Przymiotnik „nocny” świadczy o czymś, co działa w nocy, w odróżnieniu od funkcjonowania w dzień. I stąd nocne tramwaje, kiedyś były nocne sklepy, nocne apteki  itd. Przytoczone przykłady to nocna odmiana instytucji funkcjonujących w dzień. Tramwaj ma odpowiednik w postaci „nocnego tramwaju” sklep w postaci „nocnego sklepu” i tak dalej. A burmistrz? Przecież w Krakowie nie ma burmistrza. To dlaczego miałby być nocny. Rozumiem „nocny prezydent”, ale burmistrz?

fot. Łukasz Łuszczek

Jednym z argumentów zwolenników powołania urzędu nocnego burmistrza jest to, że Nowy York nocnego burmistrza ma. Przypominam, że my w tym samym czasie mamy prezydenta, bo kiedy u nich noc - u nas dzień. Oczywiście, że jestem niesprawiedliwy, bo nocny burmistrz występuje również w Amsterdamie i Paryżu. I jakby to wyglądało, gdyby u nas takiego stanowiska nie było? Ktoś by krzyknął: „wszystkie miasta, które mają nocnego burmistrza,niech się zgłoszą!!!”. I wspaniałe miasta świata by się zgłosiły. A Kraków? Nie!

Przypomina mi się stary żart rosyjski.

Wjeżdża z Moskwy do Krakowa pociąg na peron. Otwiera się okno. W nim staje postawny mężczyzna i krzyczy: „Nosilszczyk!” „Nosilszczyk” to po rosyjsku bagażowy. Bagażowy to kiedyś człowiek, który za opłatą nosił bagaże podróżnych. No więc ten mężczyzna krzyczy: „Nosilszczyk!” Przybiega bagażowy. A ten dalej; „Nosilszczyk!”. Przybiega drugi. A ten nie przestaje krzyczeć: „Nosilszczyk”. Pewnie ma dużo bagaży. Biegną następni, tym bardziej że mężczyzna woła „Wsie nasilszczyki”. Kiedy pod wagonem zebrała się grupa bagażowych, mężczyzna zawołał: „ja was pazdrawljaju, ja toże nasilszczyk” (Pozdrawiam was ja jestem też bagażowym).

fot. Łukasz Łuszczek

Zaznaczyłem, że żart jest stary. Dziś już nie ma bagażowych. Wszyscy mają walizki na kółkach. Wiecie państwo jak słychać taką walizkę w nocy ciągniętą po kostce? A jednym z problemów, jak czytamy, którym burmistrz nocny i jego komisja (tak miałby swoją komisję !) miałby się zająć, to hałas nocny. Owijaliby kółka szmatami, jak Indianie koniom nogi, by nie zostawiały śladów? Przynajmniej według Karola Maya.

Jest cały spis problemów, którymi burmistrz miałby się zająć.

Mnie najbardziej podoba się „dbanie o kompromis pomiędzy mieszkańcami a branżą turystyczną i gastronomiczną oraz rozstrzyganie sporów na linii mieszkańcy – biznes”. Tak. Takiego kompromisu nie da się wypracować w dzień. Inne problemy rozstrzygnąć łatwiej: „regulacja sprzedaży alkoholu w nocy w obszarze kumulacji życia nocnego miasta”. Tu burmistrz po prostu w sklepie decydowałby, komu sprzedać, a komu nie sprzedać alkoholu.

fot. Łukasz Łuszczek

Można by się zastanawiać, skąd właściwie ten pomysł, by powołać nocnego burmistrza. Wygląda na to, że z Nowego Yorku, Amsterdamu, czy Paryża. A nie! Przykład idzie z góry. Przecież mamy parlament czynny 24 h. Praca posła czynnego 24 h jest bardzo trudna. Nie ma kiedy spać. A niektórzy posłowie też i kiedy zjeść. Czasem to nawet widać na sali plenarnej. Gdyby więc utworzono urząd nocnego burmistrza, byłby już precedens. Następnie mogłoby powstać stanowisko „nocnego posła”. Później „nocnego rządu” i tak dalej.

Powstałaby Nocna Polska. A miała być mocna. To już blisko, tylko jedna literka.

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja