W OPINII

Krzysztof Piasecki: W niedzielę wybory. Może już nie będzie lało

opublikowano: 24 MAJA 2019, 16:17autor: Krzysztof Piasecki
Krzysztof Piasecki: W niedzielę wybory. Może już nie będzie lało

Deszcz leje. A w niedzielę wybory. Wiele mówi się o zaostrzeniu języka polityków. Nawet o brutalizacji życia politycznego. A tymczasem wcale tak nie jest. Przecież co chwilę w mediach pojawia się jakiś polityk, który prosi nas: „proszę idźcie państwo do urn w dniu wyborów”. I wcale nie mówi, żeby głosować na partię, którą reprezentuje. Przecież to jest przejaw niewiarygodnej delikatności. Przepraszam za słowo „niewiarygodnej”. Można sobie wyobrazić, że polityk partii A mówi: „bierzcie państwo udział w głosowaniu, nawet jeśli zagłosujecie na partię B” i tu uroni łzę.

źródło: Państwowa Komisja Wyborcza

Lata temu w telewizji reklamowano piwo. Oczywiście chodziło o normalne alkoholowe piwo. Takiego piwa zgodnie z prawem nie wolno było reklamować przed godziną 23. W związku z tym ktoś wpadł na pomysł, by aktor biorący udział w reklamie, reklamował piwo bezalkoholowe. I tak było. Aktor mówił o piwie bezalkoholowym, mrugając przy tym porozumiewawczo. Potem tego mrugania zakazano. A deszcz leje.

Gdyby nie zakazano, występujący w telewizji mógłby powiedzieć: „idźcie do urn i głosujcie, na kogo chcecie” i mrugnięcie. Lub nawet: „i głosujcie na naszych przeciwników” i mrugnięcie. A teraz politycy zachęcający do udziału w wyborach liczą na naszą inteligencję. Że się domyślimy, iż chodzi im o to, by iść do wyborów i głosować na partię, którą reprezentują. To jest jedyny moment, kiedy politycy liczą na naszą inteligencję. Na co dzień jest odwrotnie. Uważają, że nie ma co ryzykować z naszą inteligencją i lepiej traktować nas jak barany. Tu znów przepraszam za słowo „barany”. Oczywiście przepraszam barany. A deszcz leje.

źródło: Państwowa Komisja Wyborcza

Pojawiają się tak zwane badania opinii. I tu ciekawa sprawa. W zależności od tego, kto zleca i publikuje badania, wyniki znacząco się od siebie różnią. Tu już politycy nie przejmują się naszą inteligencją. Kombinują. Jeśli okaże się, że nasza partia góruje w sondażach, to może na nas zagłosują ci, co nie wiedzą na kogo głosować. Każdy lubi być ze zwycięzcami. No tak, ale jeśli ktoś pomyśli „żal mi tych drugich, tamci i tak wygrają, to zagłosuję na tych drugich, żeby im nie było smutno?”. No to może podać, że według sondaży jesteśmy w tyle? Tylko że wtedy to może zniechęcić do głosowania na nas. Trudna sprawa. No bo jeśli podamy, że przegrywamy znacznie, to machną na nas ręką. Trzeba chyba podać, że przegrywamy nieznacznie. To ich (czyli nas) zmobilizuje. A jeśli nie? Podamy, że wygrywamy nieznacznie. I tak dalej i tak dalej. To są oczywiście czyste mrzonki, bo oni nic nie podają. Oni przytaczają badania opinii. Mrugnięcie. A deszcz leje.

fot. Marek Lasyk

Był taki żart. Powódź. Stoi człowiek na dachu domu. Podpływa łódź. „Wsiadaj”. Na co człowiek „Nie. Ja jestem głęboko wierzący, ja wiem, że Bóg mnie uratuje”. Łódź odpływa. Człowiekowi woda sięga już do pasa. Znów podpływa łódź. „Wsiadaj”. „Nie. Ja jestem głęboko wierzący, ja wiem, że Bóg mnie uratuje”. Łódź odpływa. Człowiekowi woda sięga już do szyi. I jeszcze raz podpływa łódź. „Wsiadaj”.  „Nie. Ja jestem głęboko wierzący, ja wiem, że Bóg mnie uratuje”. Łódź odpływa. Człowiek tonie. Idzie do nieba. Spotyka Boga. „Panie Boże, dlaczego mnie utopiłeś? Ja tak w Ciebie wierzyłem”. A Bóg na to: „bo ty głupi jesteś. Ja po ciebie trzy razy łódź wysyłałem”.

W niedzielę wybory. Może już nie będzie lało?

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja