W OPINII

Krzysztof Piasecki: Chory Naród

opublikowano: 17 MAJA 2019, 15:37autor: Krzysztof Piasecki
Krzysztof Piasecki: Chory Naród

Nasz naród jest chory. Do tej smutnej refleksji skłonił mnie trochę artykuł w Dzienniku Polskim. Trochę już wiedziałem wcześniej. Co jakiś czas słyszy się „policjanci wzięli zwolnienia”, „celnicy wzięli zwolnienia”, że o nauczycielach już nie wspomnę. Co to może oznaczać? Jeśli wcześniej chodzili do pracy, a nagle wszyscy wzięli zwolnienia, to albo mamy do czynienia z epidemią zawodową (są przecież choroby zawodowe) albo wcześniej chodzili chorzy do pracy i dopiero teraz postanowili się leczyć. Co może być powodem do stwierdzenia wyjątkowej obowiązkowości, możliwe, że zagrażającej życiu. Innego wytłumaczenia nie widzę.

Zgodnego z prawem.

Bo chyba nie można lekarzom zarzucić wystawiania masowych zwolnień zdrowym ludziom. Tym bardziej że do lekarzy są kolejki, więc niemożliwe jest dostanie się do lekarzy tylu pacjentów naraz. Trzeba więc chyba stwierdzić niestety: naród jest chory. Należy jedynie postawić diagnozę. Tu mi się przypomina stara anegdota, jak do I sekretarza PZPR Władysława Gomółki przyszło dwóch panów i powiedzieli: „Towarzyszu Gomółko jesteście chorzy.” „Ja?” zdziwił się Gomółka „A na co?” Usłyszał: „sekcja wykaże”. Mam nadzieję, że w naszym przypadku nie trzeba będzie się do takiego rozwiązania posuwać.

Czytam w Dzienniku Polskim tytuł: „Chory na wakacjach albo na scenie. Kontrolerzy na tropie ‘lewych’ L4” 

Za te zwolnienia wziął się ZUS. Cytuję: „ …Świadczenia  ZUS straciła kobieta, która „chorowała” na scenie śpiewając dla publiczności...” Czepiają się. Czy można być chorym i śpiewać? Jest przecież takie określenie „łabędzi śpiew”. Może tak było w tym wypadku. Dalej cytuję: „…przedsiębiorca obsługujący swoich klientów podczas  L4. Rzekomo w zastępstwie pracownika, który akurat w momencie wizyty kontrolerów… musiał wyjść do toalety”. Czepiają się. Jeśli pracownik musiał natychmiast wyjść do toalety, to możliwe, że był chory na żołądek. A zwolnienia nie wziął. Czyli bilans wyszedł na zero. Przedsiębiorca na zwolnieniu obsługiwał, by chorować mógł pracownik bez zwolnienia.

Trudniej będzie mi wytłumaczyć kolejny przykład. Cytuję: „Pracownik jednej z małopolskich firm wyjechał na chorobowym wraz z rodziną na wczasy do Egiptu. Za granicą żona robiła mu zdjęcia i umieszczała na portalu społecznościowym… fotografie zauważył jego pracodawca i zawiadomił ZUS”.

I co państwo na to? Tu można tylko postawić diagnozę żonie chorego. I nie dotyczy ona całego organizmu. Tylko głowy. Mąż natomiast musiał być bardzo chory. Nie zauważył nawet, co robi żona. Pewnie miał wysoką gorączkę. W Egipcie wystarczy wyjść z hotelu, by człowiek poczuł, że gorączkę ma. Kiedyś na gorączkę, a właściwie przeciw niej, brało się lekarstwo o nazwie „Piramidon”. A gdzie można znaleźć Piramidon, jeśli nie w Egipcie?    

Jak czytamy w cytowanym artykule, aktywność kontroli ZUS- owskich nasiliła się znacznie z powodu łatwego, bo elektronicznego dostępu do zwolnień lekarskich. Znów ta przeklęta elektronika.

Wchodzi mężczyzna do restauracji i prosi kelnera o hasło do Wi-Fi. Kelner odpowiada „musisz zamówić przynajmniej za 150 złotych”. Klient zły, ale hasło musi dostać, bo ma ważne sprawy w internecie. Zamawia kaczkę i butelkę drogiego wina. Woła kelnera. Proszę o hasło do Wi-Fi. „Musisz zamówić przynajmniej za 150 złotych” bez polskich liter.

Cóż, naród jest chory. Jedno jest pocieszające. Nigdy nie było tak, by „na zwolnienie” poszli politycy. Są zdrowi. Boję się tylko, że nas uleczą.

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja