W OPINII

Krzysztof Piasecki oblicza ile musi potrwać strajk nauczycieli

opublikowano: 12 KWIETNIA 2019, 21:48autor: Krzysztof Piasecki
Krzysztof Piasecki oblicza ile musi potrwać strajk nauczycieli

To było chyba w dziesiątej klasie. W czasie lekcji matematyki wszedł do nas najprzystojniejszy w szkole uczeń z klasy jedenastej. Dziewczyny zamarły. My mniej. Szwarnowski. Imienia nie pamiętam. Profesor Pigmej (oczywiście to nie nazwisko tylko przez nas nadane przezwisko) zatrzymał się w pół ruchu: „słucham cię Szwarnowski co cię tu sprowadza?” „Panie profesorze my obok mamy lekcję i kreda nam się skończyła. Chciałem prosić kredę". Pigmej uśmiechnął się. Wiedzieliśmy co ten uśmiech oznacza.

„Chciałeś prosić kredę?” „Tak" - odpowiedział lekko zaniepokojony Szwarnowski - on też znał ten uśmiech. Pigmej wziął kredę i postawił ją na stole. „Chciałeś prosić kredę? To proś". Cisza w klasie zapadła jak nigdy przedtem. Szwarnowski stał. Dziewczyny się czerwieniły a my nic nie rozumieliśmy. Pigmej się uśmiechał.

Szwarnowski w końcu ponowił atak „panie profesorze chciałem prosić kredę". Pigmej znów się uśmiechnął.  „Chciałeś prosić kredę. Stoi tu. Proś. O co chciałeś prosić kredę?" Szwarnowski był już czerwony jak dziewczyny. I cisza. Nawet nam się zrobiło żal Szwarnowskiego mimo, że był od nas dużo przystojniejszy. „O kredę miałeś prosić, o kredę, a nie kredę" - rzekł Pigmej i podał ją Szwarowskiemu. Dzwonek.

Tak też nas uczył logiki, mówienia i słuchania. Dzięki profesorowi Śnieguckiemu, bo tak nazywał się Pigmej,  choć nauka w szkole mnie w ogóle nie interesowała, nie miałem kłopotów z matematyką  Nawet bez problemów dostałem się na Politechnikę, jak się potem okazało zupełnie niepotrzebnie.

Byłem kiepskim uczniem, moja siostra odwrotnie. Tylko w matematyce byłem lepszy. Nie rozumiała. "Czego nie rozumiesz?" "Niczego". "Spokojnie".

Z miejscowości A do miejscowości B wyjeżdża pociąg z prędkością 70 km/godz. A z miejscowości B do miejscowości A wyjeżdża pociąg z szybkością 90 km / godz. Siostra pyta: „dlaczego?”. Ja pytam: „co dlaczego?”  „Dlaczego z A do B wyjeżdża z prędkością 70 a z B do A z szybkością 90?” Zdenerwowałem się. „Jakie to ma znaczenie? Ona: „Pytasz czy rozumiem więc no właśnie nie rozumiem". Zaczynam krzyczeć: „ Aśka ! To jest zadanie matematyczne rozumiesz?" Ona: „Ale dlaczego jeden szybciej a drugi wolniej?" „Bo, do jasnej cholery, było z góry. Rozumiesz ?" "Nie".

Teraz kiedy sobie to przypominam wspominam szkołę. Jedna rzecz mi w szkole zdecydowanie nie odpowiadała. Wywiadówki. U nas na wywiadówki chodziła mama. Kiedy wracała ze szkoły ja po ruchu klucza w zamku odgadywałem czy widziała moją kartkę ze stopniami. Swoją drogą  jaka to okropna nazwa „wywiadówka". Nie nazywa się informówka tylko wywiadówka. Jakby coś z wywiadem. Jakieś siły specjalne. Po moich wywiadówkach czasem w domu pojawiały się siły specjalne. Mój ojciec ich nabierał.

Piszę tu o matematyce, ale przecież było mnóstwo innych przedmiotów. Choćby język polski. Pamiętam jednego kolegę z podstawówki. Nazywał się Wacek Dukowski. Nigdy później go nie spotkałem. Pamiętam jego imię i nazwisko, bo miał kłopoty z deklinacją i Nasza Pani (tak się wtedy mówiło) kazała mu przynieść na następny dzień napisaną odmianę rzeczownika „czapka”. Następnego dnia  Nasza Pani pyta: „Wacku masz odmianę?” Dukowski:„Mam”. „Czytaj" . I Wacek przeczytał coś co spowodowało, że do dziś go pamiętam. „Odmiana słowa czapka: ja czapka, ty czapka, on czapka” Do liczby mnogiej nie doszedł bo śmiech Naszej Pani mu nie pozwolił. Nigdy później nie widziałem żeby tak się śmiała .   

Nie chciałbym państwa zanudzać innymi przygodami ze szkoły. Tych jako źle uczący się uczeń miałem sporo.

Wrócę jeszcze na chwilę do matematyki. Takie zadanie tekstowe: W szkole uczy trzech nauczycieli mających po dwoje dzieci, dwóch którzy mają po jednym dziecku, jeden nauczyciel jest na emeryturze, siedmiu młodych poniżej 26 roku życia. Oblicz ile dni będzie musiał trwać strajk by nauczyciele dostali 100 złotych podwyżki.Weź pod uwagę, że odbywa to się w roku wyborczym.

ODP: 365 . Bo następny rok nie będzie już wyborczy. 

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja