W OPINII

Marta Szostkiewicz: Dziś wszyscy jesteśmy gdańszczanami

opublikowano: 14 STYCZNIA 2019, 19:42autor: Marta Szostkiewicz
Marta Szostkiewicz: Dziś wszyscy jesteśmy gdańszczanami

Gdańsk, nie tylko na mapie Polski, ale w polskiej mitologii zajmuje miejsce szczególne. To tam wydarzyły się i wielkie klęski ( wrzesień 39, grudzień 70) i wielkie zwycięstwo Sierpnia 80 roku. Tam powstała Solidarność, nasz założycielski mit i duma narodowa. Od wczoraj do tych dat dopisujemy jeszcze jedną. Czarną, przerażającą, okrutną. 

W kulminacyjnym momencie  Finału WOŚP, w chwili radości i światła, na scenie, na oczach całego miasta, śmiertelnie raniony został prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Jeszcze wczoraj wieczorem, jeszcze w nocy, tliła się nadzieja, że lekarzom uda się Go uratować. Jak pewnie wielu Polaków nerwowo sprawdzałam co godzina najnowsze informacje. Były coraz gorsze, aż do tej ostatniej.   

Po raz pierwszy w historii III RP zamordowany został demokratycznie wybrany polityk. Sprawca, kryminalista, być może chory umysłowo, zobaczył w nim przedstawiciela politycznego obozu, który obarczył winą za urojone krzywdy. Miejsce tej zbrodni też nie zostało wybrane przypadkowo. Miało wstrząsnąć milionami Polaków, którzy dzień finału WOŚP, uważają za swoje święto.

Czy na popełnienie tej zbrodni miała wpływ polityczna atmosfera? Kipiąca od nienawistnych emocji, złych słów, pomówień. Tylko w zeszłym, roku rządowa telewizja w swoim głównym programie informacyjnym, ponad 100 razy atakowała prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i ani razu nie dała mu okazji by odniósł się do stawianych mu zarzutów. Hejt wylewał się tez każdego dnia w Internecie. A tam słowa były jeszcze brutalniejsze.  

Podobną atmosferę budowano wokół WOŚP. Dla niektórych blogerów, dziennikarzy, polityków, ludzi Kościoła Jerzy Owsiak stał się wrogiem publicznym. Nie przeciwnikiem, nie osobą z której poglądami i metodami społecznych działań się nie zgadzają, a wrogiem, którego trzeba unicestwić. Jak w haniebnej animacji „Plastusie”, wyemitowanej na antenie rządowej TVP-info. Czy i jaki jest związek między tymi obrazami, słowami, wpisami w mediach społecznościowych, a śmiercią Pawła Adamowicza?  Trudno o jednoznaczną odpowiedź, bo morderca wyszedł przed miesiącem z więzienia, nie należał do żadnego ugrupowania. Jakie treści docierały jednak z telewizyjnego odbiornika do jego celi? Czy sączący się przekaz o „totalnej opozycji, która jest winna wszelkiego zła, a jej politycy to skorumpowane indywidua bez etycznych zasad i narodowej przynależności, trafił do jego zaburzonego umysłu?

Obie strony politycznego, już nie sporu, a wojny na wyniszczenie, obarczają się dziś odpowiedzialnością za to, kto pierwszy i jak często używa mowy nienawiści. Nikt nie jest bez winy, ale to na rządzących spoczywa większa odpowiedzialność. Bo to oni mają w rękach narzędzia do walki z hejtem. Policję i prokuraturę, która zaledwie pięć dni temu umorzyła postępowanie w sprawie opublikowanych przez Młodzież Wszechpolską, aktów politycznego zgonu polityków opozycji. Jednym z tych polityków był Paweł Adamowicz.

Z wielu stron słyszę nawoływania do milczenia, do powstrzymania się od ocen i wyroków. Jednak w obliczu tego morderstwa nie można milczeć, choć trzeba ważyć słowa. Stało się coś strasznego i jeśli nic poza milczącymi marszami nie zrobimy, nasza obywatelska wspólnota rozpadnie się do końca. A wtedy, to co się stało wczoraj w Gdańsku, będzie wielką klęską, tym większą, że sami do niej dopuściliśmy.

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja