W OPINII

Krzysztof Piasecki: kto bardziej zasłużył na wyróżnienie - Radwańska czy Majchrowski?

opublikowano: 11 STYCZNIA 2019, 10:03autor: Krzysztof Piasecki
Krzysztof Piasecki: kto bardziej zasłużył na wyróżnienie - Radwańska czy Majchrowski?

Przeczytałem ,że ogłoszono Małopolan 2018 roku . Jednym z nich został …no właśnie …została Agnieszka Radwańska . Czy Agnieszka Radwańska może być Małopolaninem? Chyba Małopolanką. Brzmi to trochę jak woda mineralna , ale chyba jest poprawne . Od czasów kiedy powstało określenie „ ministra” na kobietę  sprawującą urząd ministra- powinniśmy chyba nadawać rodzaj żeński różnym tytułom. Kraków jest miastem określanym jako konserwatywne i mało podatnym na zmiany.

Tym należy chyba tłumaczyć obrazek, który widziałem na Placu Szczepańskim w lecie. Letnie popołudnie. Przez plac Szczepańskim idzie para z pieskiem. Ona szczęśliwa, że udało się jej wyciągnąć Jego na spacer. Widać, że niedawno była u fryzjera, który uformował jej na głowie coś na kształt kopca. W końcu jesteśmy w Krakowie. Jeśli Ona miała na imię Wanda był to kopiec Wandy. Nie przypuszczam by miała na imię Krakus, Piłsudski lub Kościuszko. On zdecydowanie mniej szczęśliwy niż Ona. Zaczesany na mokro. Twarz gładko ogolona pokropiona czymś co świetnie wiązało się z tym co poprzedniego wieczoru przyjął jego niemłody już organizm.

Idą. On trzyma smycz. Na zakończeniu jej jamnik. Jak się okazało samiczka. Smycz naprężona. I on woła: „Zuza nie ciąg , Zuza nie ciąg mówię. Wszystkie jesteście takie same. Nie słuchacie się człowieka!” Wynika z tego opowiadania, że On uznawał człowieczeństwo płci pięknej jedynie 8 marca.

Fot. Marek Lasyk

Wracam do Małopolan 2018. Agnieszce  Radwańskiej tytuł przyznano, jak przeczytałem, za to między innymi, "że była ambasadorką polskiego sportu, Krakowa i Małopolski i za aktywną promocję postawy fair play". Nie wiem co prawda jak można aktywnie promować postawę fair play , ale nie wiem też jak można tę postawę promować pasywnie. Gdyby nie to, że się czepiam to uzasadnienie przyznania tytułu Małopolanki 2018 uważam za słuszne.

Fot. Marek Lasyk

Gorzej wypada drugi Małopolanin 2018 profesor Jacek Majchrowski. Został wyróżniony, cytuję, jako najdłużej urzędujący prezydent w historii Krakowa i wygranie bezpośrednich wyborów po raz piąty. Przepraszam bardzo, ale Pan Prezydent wygrał wybory przy pomocy elektoratu.

Agnieszka Radwańska wygrywała przy pomocy swoich rąk, a Pan Prezydent jednak przy pomocy krakowian. Kiedy mnie pytają na kogo głosowałem odpowiadam, że nie po to idzie się do kabiny za taką kotarkę bym teraz opowiadał na kogo głosowałem. Mogę powiedzieć na kogo nie głosowałem. Na przeciwników Pana Profesora Jacka Majchrowskiego .

Fot. Marek Lasyk

Pan Małgorzata Wasserman, główna przeciwniczka pana Prezydenta, pomogła Panu Prezydentowi wygrać. Może dlatego, że ludzie jej nie rozpoznawali na bilbordach. Pani Małgorzata znana z telewizji jako przystojna kobieta w okularach na plakatach wyglądała na dużo młodszą i bez okularów. Ludzie nie poznali. I to pomogło Panu Prezydentowi. Czy można przyznać pani Małgorzacie tytuł Małopolanki 2018 za umożliwienie wygrania wyborów przez prezydenta Jacka Majchrowskiego? Nie wiem. Można jednak przyznać taki tytuł krakowianom. I nie będziemy sprawdzali kto na kogo głosował .

 My Małopolanie 2018!        

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja