W OPINII

Marta Szostkiewicz: kto ubrał t-shirt z hasłem „nie płakałem po Pieronku”?

opublikowano: 28 GRUDNIA 2018, 10:47autor: Marta Szostkiewicz
Marta Szostkiewicz: kto ubrał t-shirt z hasłem „nie płakałem po Pieronku”?

Umarł biskup Pieronek. Od lat na emeryturze, ale ciągle obecny w życiu publicznym. Choć pewnie bardziej w jego świeckich rejonach, bo polski Kościół byłego rzecznika i sekretarza Konferencji Episkopatu Polski, zupełnie zmarginalizował. W czasach, kiedy Kościół niczego z Państwem nie musi negocjować, bo już prawie wszystko ma, a resztę potrafi wymusić w zamian za polityczne poparcie, doświadczenie biskupa nikomu nie było już potrzebne. 

Mieszkał więc biskup Pieronek w swoim pięknym, acz niewielkim mieszkaniu, na wawelskim wzgórzu, niczym w wieży. Mógł tylko z tej wieży, za pośrednictwem mediów czasem coś krzyknąć, ale jego koledzy po fachu nie bardzo chcieli słuchać. Wielu krakowskich, i nie tylko krakowskich dziennikarzy, miało jego numer telefonu, nigdy nie odmawiał komentarza, rozmowy. Dodatkowym bonusem spotkania był widok z okna na Kraków i Wisłę. Biskup, fotograf amator, utrwalał ten widok niezliczoną ilość razy, o różnych porach roku i dnia. Marzył o zdjęciu klasztoru na Bielanach ze wschodzącym słońcem w tle. Taka konstelacja zdarzała się tylko dwa razy w roku. Nie wiem czy mu się udało.

Raz w roku organizował w Krakowie międzynarodową konferencję, na którą zapraszał europejskich hierarchów, intelektualistów i polityków. Chciał ich, i pewnie samego siebie, przekonać, że polski Kościół to nie tylko nacjonalistyczne kazania i audycje w Radiu Maryja. Złośliwi mówili o kościelnym salonie, krakowscy kurialiści i księża trzymali się od tych spotkań na bezpieczną odległość.

Mówił, co myślał, językiem często dosadnym. Zdarzało mu się powiedzieć o kilka zdań za dużo. Jak to o “feministycznym betonie, który trzeba by rozpuszczać kwasem solnym”, czy o dzieciach Frankensteina, w kontekście metody in vitro. Czasem za takie wypowiedzi przepraszał, czasem nie. Nie był bowiem biskup Pieronek progresistą, nie był nawet liberałem. Był tradycjonalistą, przywiązanym do nauk polskiego papieża Jana Pawła II, którego był wieloletnim współpracownikiem, jeszcze od lat 60tych ubiegłego wieku.

Chciał znaczącego miejsca Kościoła w życiu publicznym; był gotowy walczyć z tymi, którzy chcieliby wepchnąć katolicyzm do kruchty i zakrystii. Tym, czemu się jednak zdecydowanie sprzeciwiał, było upartyjnianie religii i zawłaszczanie jej przez jedną polityczną opcję. Rozumiał, że sojusz tronu z ołtarzem degeneruje i państwo, i religię. Był prawnikiem i wierzył, że mądre i szanowane prawo i konstytucyjne zasady umożliwią w miarę spokojną egzystencję wierzących i niewierzących. Łamanie Konstytucji i zasad państwa prawa budziło w nim zdecydowany sprzeciw.

Już kilka godzin po śmierci bp. Pieronka można  było w mediach społecznościach obserwować dość zdumiewający sojusz prawych i lewych harcowników, którzy z równą zaciekłością przerzucali się prawdziwymi i podkręcanymi cytatami z wypowiedzi biskupa. T-shirt z hasłem „nie płakałem po Pieronku” ubrali zgodnie słuchacze rozgłośni O. Rydzyka i działacze i działaczki LGBT... Wrogie plemiona nie potrzebują rozmowy, a tylko haseł zagrzewających do wojny. Przestrzeń, w której chciał żyć biskup Pieronek jako katolicki ksiądz i jako obywatel, przywiązany do zasad państwa prawa, radykalnie się skurczyła.

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja