W OPINII

Bartosz Szydłowski: pójść na Franciszkańską i nie spotkać obecnego biskupa

opublikowano: 6 MAJA 2020, 02:40autor: Bartosz Szydłowski
Bartosz Szydłowski: pójść na Franciszkańską i nie spotkać obecnego biskupa

Czas epidemii drastycznie i nagle zmienił nasze życie i funkcjonowanie miasta, w którym żyjemy i pracujemy. Chcąc uchwycić ten czas przygotowaliśmy, a konkretnie Marta Szostkiewicz,  naszą pandemiczną wersję "kwestionariusza Prousta".  Dziś na pytania odpowiada Bartosz Szydłowski.

Reklama

Najbardziej tęsknię za...

staram się nie tęsknić, tylko wyciskać z tej izolacji to co najlepsze. Skupić się na tu i teraz. No, ale powiedzmy szczerze, że szczególnie ciepło myślę o naszych teatralnych widzach.

Patrząc na zdjęcia pustego Rynku Głównego myślę, że...

...znowu znalazłem się w czasach mojej młodości, gdy Rynek pustoszał ok 20.00. Nie przeraża mnie to, a raczej wzrusza i estetycznie zachwyca.

Po pandemii w centrum w apartamentach zajmowanych przez turystów zamieszkają...

coraz liczniejsi turyści, bo coraz bardziej do ludzi dochodzić będzie świadomość, że nie warto żyć w ciągłym lęku o swoje życie.

Krakowscy przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc

Lajkonika

Chciałbym jeszcze kiedyś pójść na...

Franciszkańską i nie spotkać naszego obecnego biskupa

Krakowscy studenci będą dorabiać...

...tak jak dorabiali… uważam, że świat wróci na dawne tory szybciej niż się spodziewamy.

Kraków bez turystów będzie..

Miastem, gdzie mieszkańcy będą mieli szansę przyjrzeć się bardziej sobie

Po pandemii w mieście zabraknie pieniędzy na...

Kulturę, jak zwykle straci niestety, po wieloma względami najważniejszy sektor życia społecznego i ważny ekonomicznego. Ktoś kiedyś wpisał w ustawy fakultatywność finansowania kultury i tego się trzymają decydujący. A czas na zmianę perspektywy.

Krakowscy artyści wykorzystają czas pandemii na..

...przerabianie gównianej sytuacji w diamenty. Jak to artyści!. Oraz uświadomienie sobie jak bardzo są potrzebni widzom i jak nieproporcjonalnie marnie traktowani przez cały system.

W maju 2021 roku największym zmartwieniem Krakowian będzie...

międzynarodowy tłum czekający w kolejce do wawelskiego, w końcu udostępnionemu światu, uzdrawiającego czakramu.

Pandemia nauczy nas wszystkich...

...że żyliśmy w świecie zbyt wielu iluzji i że praktyczne rozwiązywanie problemów w obliczu zaskakującego świata nie tylko nie jest łatwe, ale często niemożliwe, wskazując tym samym, że musimy się skoncentrować na bardziej fundamentalnym wymiarze naszego życia. Doraźność zawsze prowadzi na skraj przepaści.

Reklama

Bartosz Szydłowski

Dyrektor artystyczny Łaźni Nowej. Reżyser ponad trzydziestu przedstawień. Inicjator idei, performer, ryzykant kulturalny. Spiritus movens wielu cyklicznych projektów oraz imprez dla Nowej Huty i Miasta Krakowa. Nastawiony na „tu i teraz” oraz wywoływanie dyskusji. Twórca Festiwalu Teatralnego Boska Komedia, jednego z najważniejszych wydarzeń teatralnych w Polsce.

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja