W MIEŚCIE

Mesjasz polskiej polityki? Setki osób, gorąca dyskusja i zbiórka skarpet

opublikowano: 11 STYCZNIA 2020, 18:44autor: Marek Lasyk
Mesjasz polskiej polityki? Setki osób, gorąca dyskusja i zbiórka skarpet

Odkąd popularny dziennikarz katolicki i TVN-u  Szymon Hołownia ogłosił, że startuje w wyścigu do fotela prezydenckiego zainteresowanie jego osobą jest ogromne. Na spotkanie w Krakowie przyszło kilkaset osób, "Porozmawiajmy o Polsce" to głównie pytania zgromadzonych i odpowiedzi Hołowni. Tematów tabu nie było. Spotkanie było powiązane ze zbiórką ciepłych skarpet dla potrzebujących.  Czy Hołownia okaże się "Mesjaszem polskiej polityki " przekonamy się w maju. 

Reklama

Co z wymiarem sprawiedliwości?

"Jeżeli ja miałbym być prezydentem - a wierzę, że to się może udać - to trzeba będzie przywrócić zaufanie obywateli do porządku prawnego w tym kraju. Jesteśmy w sytuacji, w której po decyzjach TSUE, po tym, co już wiemy, po wyroku Sądu Najwyższego odnoście Izby Dyscyplinarnej za chwilę będziemy mieli mnóstwo Polaków, którzy zaczną podważać wyroki, ze względu na to, że wydali je sędziowie, którzy zgodnie z prawem UE nie są powołani w sposób gwarantujący niezawisłość" .

Fot Marek Lasyk

Co dalej z węglem? 

"Dekarbonizacja musi się wydarzyć. Nie ma innego wyjścia. Natomiast pytanie o tempo i sposób dochodzenia do tej dekarbonizacji, bo my musimy ograniczyć spalanie paliw kopalnych. Usiądźmy i zastanówmy się, jak to zrobić".

Fot. Marek Lasyk

Co z ustawą antyaborcyjną? 

Pytanie od znanego w Krakowie działacza pro-life Bawera Aondo, czy podpisałby ustawę "Zatrzymać aborcję", pod którą zebrano ponad 830 tys. podpisów: "W tej sytuacji społecznej, jaką mamy w Polsce nie należy zmieniać istniejącej ustawy".

 Działacz pro life Bawer Aondo, fot. Marek Lasyk

Co z lekcjami religii w szkołach?

"Ta sprawa została uregulowana w konkordacie, a prezydent nie może zmienić konkordatu.  Powinni decydować rodzice. Nie biskupi, nie ministrowie powinni decydować. Powinni decydować rodzice i jeżeli chcą dla swoich dzieci w ramach szkolnej społeczności lekcje religii to powinni takie lekcje zamówić. Jeżeli nie chcą, to nie".

Fot. Marek Lasyk

Jakie relacje Państwo - Kościół? 

"Doprowadzę do sytuacji, w której prezydent nie będzie prowadził publicznie tak aktywnej działalności religijnej, jak prowadzi nie tylko on, ale i cały rząd PiS. Moim zdaniem to jest ze szkodą i dla Kościoła, i dla państwa, może nawet przede wszystkim dla Kościoła. Relacje państwa i Kościoła powinny być "partnerskie", dlatego powołałbym  Radę, w której zasiadali przedstawiciele różnych kościołów: katolickiego, prawosławnego, protestanckiego i Żydów."

Fot. Marek Lasyk

Czy zmieniać Konstytucję?

Nie trzeba zamieniać konstytucji, trzeba zmienić ordynację. Metoda liczenia głosów, która jest w tej chwili, premiuje silnych. Konstytucji bym nie zmieniał, przede wszystkim bym ją wypełniał i realizował, że jeżeli ktoś został  wybrany na sędziego TK, to jest zaprzysięgany, a nie przeczekiwany aż partia wybierze następnego. Jeżeli konstytucja mówi, że może być ułaskawiony ktoś skazany prawomocnym wyrokiem, to nie ułaskawiam kogoś, kto został skazany wyrokiem nieprawomocnym itd. Jeżeli konstytucja mówi, że władza sądownicza jest niezawisła i niezależna od innych władz, to ja tego nie łamie robiąc neo-KRS".

Reklama

Zbiórka skarpet dla potrzebujących. Fot. Marek Lasyk

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja