W MIEŚCIE

Blokowisko Ruczaj: na dachu zrobił sobie elektrownię

opublikowano: 14 LISTOPADA 2018, 20:42autor: Karolina Gawlik
Blokowisko Ruczaj: na dachu zrobił sobie elektrownię

Prywatne elektrownie słoneczne kojarzyły mi się dotychczas z ekologicznymi gospodarstwami rolnymi, schroniskami w górach i domami jednorodzinnymi na wsiach. W każdym razie, na pewno nie z Ruczajem. Tymczasem tam, na jednym z bloków, krakowianin produkuje czysty, ekologiczny i darmowy prąd.

Nie musisz mieć własnej ziemi, ani domu, żeby mieć własną elektrownię słoneczną. Udowodnił to Radosław Wroński z Krakowa, który panele fotowoltaiczne umieścił na dachu bloku. Jak to możliwe? Otóż jest on częścią wspólną – tak, jak inne elementy bloku.

Oczywiście dach służy do czegoś innego, więc potrzebna była uchwała wspólnoty mieszkaniowej, połowa głosów na „tak” i zebranie podpisów sąsiadów. Gdy udało się uzyskać zgodę mieszkańców, pan Radek znalazł wykonawcę - firmę, która nie tylko zaprojektowała elektrownię, ale też sprawdziła wszystkie techniczne możliwości i przygotowała odpowiednią dokumentację. W celu dobrania odpowiedniej konstrukcji, wykonawca musiał określić m.in. kierunek i siłę wiatru, odległości od krawędzi dachu, czy strefę opadów śniegu.

 Inwestycja na długie lata

Według wyliczeń, elektrownia zwróci się za około 11 lat. Panele pana Radka mają charakter prosumencki (na własne potrzeby), nie komercyjny, więc zarobek nie jest tu najważniejszy. Mimo to, instalacja może przetrwać od 25 do 30 lat, a więc jej właściciel może liczyć na przypływ gotówki. W najbardziej korzystny dzień, elektrownia wyprodukowała 12,3 kilowatogodziny energii – dzienne zużycie w mieszkaniu pana Radka wynosi około 4 kWh. Tu uwaga: nie jest tak, że prąd dostarczany jest wyłącznie do mieszkania właściciela instalacji, więc sąsiedzi też w pewien sposób z niego korzystają.

Galeria: Elektrownia na Ruczaju (id: 27)

Portal, na którym można śledzić pobór, zużycie energii i inne dane pokazuje, że nasz rozmówca zasadził już dzięki elektrowni siedem drzew. Ma więc nadzieję, że w jego ślad pójdą inne osoby, spółdzielnie, wspólnoty. Z analizy potencjału słonecznego wszystkich dachów wynika, że bylibyśmy w stanie wyprodukować dwa razy więcej energii elektrycznej, niż wynosi całe zapotrzebowanie mieszkańców Krakowa na prąd.

 Dał radę bez dotacji

Czy korzystał z jakiegoś dofinansowania? Nie, bo nie było aktywnego żadnego programu wsparcia dla osób fizycznych na takie cele. Jest taki program w WFOŚ, ale dla większych instalacji. W przeszłości pan Radek starał się za to zachęcić miasto do uruchomienia podobnego programu wsparcia, jaki działa w Warszawie, pod nazwą Cities on power: http://www.citiesonpower.eu/pl/o-projekcie. Gdyby się udało, to sam chętnie z niego skorzysta przy rozważanej rozbudowie swojej instalacji.

Własna elektrownia wymaga oczywiście trochę zachodu i niemałego wydatku, ale w dłuższej perspektywie i z troski o naszą planetę – opłaca się. Nikt Wam tego nie wytłumaczy lepiej, niż sam pionier tego rozwiązania (w wydaniu osiedlowym). Szczegóły tu: http://smoglab.pl/zbudowac-swoja-wlasna-elektrownie-solarna-bloku-mieszkalnym/

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja