W MIEŚCIE

Założył pierwszą, prywatną elektrownię słoneczną, miasto mu nie pomoże

opublikowano: 10 STYCZNIA 2020, 07:52autor: Paulina Kałuża Krzysztof Matuła
Założył pierwszą, prywatną elektrownię słoneczną, miasto mu nie pomoże

W Krakowie nie będzie zwolnień z podatku od nieruchomości dla osób korzystających z odnawialnych źródeł energii, np. paneli słonecznych. Radni odrzucili propozycję klubu "Kraków dla mieszkańców".  A szkoda, bo i bez tego uruchamianie odnawialnych źródeł energii łatwe nie jest. 

Reklama

Pierwsza prywatna mikro elektrownia słoneczna działa od 2017 roku na jednym z dachów Ruczaju. Jak zapewnia jej właściciel Radosław Wroński, ma się teoretycznie świetnie. Za prąd właściciel płaci grosze, energii starczy też na ładowanie elektrycznego samochodu, którego zakup ma w planach. Wszystko byłoby super gdyby nie... kiepskie prawo.

Elektrownia działa bez zarzutu i automatycznie. Pan Radek podkreśla, że wcześniej płacił za prąd ponad 90 zlotych miesięcznie, teraz ledwie 6 zł. Tak to wszystko się zaczęło dwa lata temu:  

Własna elektrownia to ewidentne korzyści. Tyle tylko że, by je odczuć, trzeba trochę zainwestować. W tej chwili realne ceny instalacji na dachu domujednorodzinnego, z uwzględnieniem projektu i prac montażowych, to około 4 do 4,5 tysięcy złotych brutto za 1 kW mocy, z kolei na dachu bloku: 4,5 do 5 tysięcy. Każdy 1 kW mocy wyprodukuje rocznie energię o wartości około 450zł brutto. Licząc dodatkowe koszty związane z konserwacją instalacji pieniądze zwrócą się dopiero po 12 latach. Warto? Pan Radek nie ma wątpliwości, ale on na sprawę patrzy nie tylko w kategoriach ekonomicznych.

Radosław Wroński, właściciel prywatnej elekrowni słonecznej: Jestem zadowolony z inwestycji, działa bezproblemowo, prognozy się sprawdzają. Odkryłem nieprawidłowości w rozliczeniach, z którymi walczę ale mimo tego całość nadal jak najbardziej się opłaca a ich wymierny wpływ na wyniki jest niewielki. Inwestycja w PV jest jednocześnie inwestycją w ochronę klimatu. Popularyzuję i zachęcam innych do takich inwestycji z obu względów

Obowiązujące w Polsce przepisy sprawy jednak nie ułatwiają. Pan Radek za każdy 1kW wprowadzony do sieci może w ciągu roku odebrać za darmo 0,8 kW. Reszta pozostaje właśnością TAURON-u. Ta energia jest zużywana przez innych odbiorców, w tym przypadku – sąsiadów, płynąc do nich przez ich liczniki. Tauron pobiera od nich standardowe opłaty za tę energię, jak za każdą inną. W dodatku Pan Radek, choć produkuje więcej energi niż potrzebuje, musi odprowadzać opłaty stałe.

Nie wszystko gra, tak jak powinno 

W dodatku, jak twierdzi właściciel mikro elektrowni, Tauron nie realizuje w pełni ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Według pana Radosława Tauron zaniża zużycie własne energi i niewłaściwie rozlicza ilość prądu pobranego i wprowadzonego przez niego do sieci elektrycznej.

Jakiekolwiek próby "wyjaśnienia nieporozumień" skazane są na porażkę, bo według właściciela instalacji, pracownicy Tauronu najwyraźniej nie rozumieją zasad rozliczeń prosumentów. Nie działa też ochrona interesów prosumentów ze strony UOKiK ani egzekwowanie prawa ze strony URE.

Radosław Wroński, właściciel prywatnej elekrowni słonecznej:
„Chciałbym móc liczyć na większe wsparcie ze strony instytucji kontrolnych państwa (UOKiK i URE). Powinien nastąpić rozdział podwójnej roli Ministerstwa Energii, które z jednej strony jest autorem prawa w zakresie energetyki (w tym odnawialnej i rozproszonej) a z drugiej strony sprawuje nadzór właścicielski nad spółkami energetycznymi, których interes jest w wielu punktach sprzeczny z interesami prosumentów, czy innych wytwórców energii z Odnawialnych Źródeł Energii odbierających im część przychodów” 

To między innymi z opisanych powyżej problemów wynika wydłużający się (z 11 do 12 lat) czas zwrotu kosztów instalacji pana Radosława. Właściciel zakładał również wzrost cen energii, który został wstrzymany przez ustawę z 28 grudnia 2018. „Jeśli w 2020 nastąpią podwyżki, które są zapowiadane, czyli około 30% dla odbiorców indywidualnych, to będę mówił o około 9,5 latach, ale to nadal będą szacunki”– wyjaśnia.

 Co dalej? Samochód elektryczny ładowany własną energią

Pan Radek mimo kłopotów się nie zniechęca.  Nie poprzestaje na własnej energii w mieszkaniu. Planuje również postawić na elektromobilność. Chce kupić samochód elektryczny i zasilać stację ładowania w garażu również energią słoneczną. Jak sam twierdzi, kiedy elektrownia zostanie w tym celu rozbudowana, jej koszty jednostkowe się obniżą, a okres zwrotu skróci się do około 10 lat. 

Instalacja ma się powiększyć o dodatkowe 6 paneli solarnych o mocy około 330W każdy. Właściciel czeka jednak na rozstrzygnięcie prac nad rozporządzeniem dot. dopłat do zakupu samochodów elektrycznych z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. 

 Gdy idea idzie w parze z ekonomią…

Czy zatem w obecnych warunkach w Polsce warto inwestować w fotowoltaikę i czekać na zwrot 12 lat? „Mam córkę, która tu będzie żyć dłużej ode mnie i muszę o tym myśleć” – odpowiada z przekonaniem. „Pokazanie tej możliwości było jednym z celów mojego projektu i dlatego poświęcam tyle czasu na aktywność medialną.”- dodaje.

Reklama

Dlatego aktywnie uczestniczy w dwóch inicjatywach. Pierwszą z nich jest pomysł uchwały kierunkowej Rady Miasta o powołaniu w Krakowie klastra energii, czyli porozumienia twórców i odbiorców energii zmierzającego do lokalnego obrotu prądem. Wszystko w celu zapewnienia ekonomicznych warunków rozwoju lokalnych, odnawialnych źródeł energii oraz częściowej ochrony odbiorców przed wzrostem cen.

Druga inicjatywa polega na stworzeniu Krakowskiej Elektrowni Społecznej, która w założeniu ma się przekształcić w spółdzielnię, do której będą mogli przystąpić mieszkańcy zainteresowani inwestowaniem w odnawialne źródła energii. Szczególnie Ci, którzy nie mają własnych gruntów i dachów, a są zainteresowani inwestowaniem w tego typu wspólne przedsięwzięcia.

Reklama


  

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja