W MIEŚCIE

Wykonali na Wawelu wielką pracę: najwięcej kłopotów było ze zmarłym na ospę

opublikowano: 18 MAJA 2020, 08:32autor: Karolina Gawlik
Wykonali na Wawelu wielką pracę: najwięcej kłopotów było ze zmarłym na ospę

Choć widziała je zapewne większość z nas, dopiero teraz zostały w pełni pokazane. Stało się tak dzięki mrówczej pracy specjalistów, także przy użyciu bardzo drogich, rzadkich metod. W Katedrze na Wawelu możemy oglądać odnowione sarkofagi królewskie. Prace są kontynuowane.

Reklama

Pod koniec zeszłego roku na Wawel wróciły sarkofagi króla Władysława IV Wazy i jego żony Cecylii Renaty Habsburg. Od 371 lat ciało króla Władysława IV spoczywa pod katedrą wawelską w wykonanym w Gdańsku z miedzi, pozłacanym sarkofagu ze scenami zwycięstwa nad wojskami moskiewskimi pod Smoleńskiem (1634) i hołdu Abazego paszy na Podolu (1633). To właśnie zdobienia, w tym blachy z dwoma wspomnianymi scenami, utrzymywały ostatnio sarkofag w całości. Jego żelazny szkielet, nadgryziony zębem korozji, udało się naprawić i wzmocnić

Sarkofagi to nie tylko piękne zabytki, ale przede wszystkim historie osób, które w nich spoczywają: króla Stanisława Leszczyńskiego, królowych Anny Habsburżanki i Barbary Zapolyi oraz dzieci króla Zygmunta III: Anny Marii Wazy i Aleksandra Karola Wazy. Wszystkie zmieniły się nie do poznania - dla porównania warto zobaczyć te, które dopiero czekają na swoją kolej.

reklama

Oprócz mini-sarkofagu Leszczyńskiego, wszystkie dzieła z cyny trafiły do pracowni Agnieszki i Tomasza Trzosów w Tychach. Konserwatorzy je oczyścili, naprawili pęknięcia i zagięcia, przywrócili brakujące elementy, a te złocone pokryli 24-karatowym złotem. To właśnie te drobne zdobienia, a nie wyłączne kształt, powodują, że każdy zachwyca czymś inny. Najwięcej pracy było w sarkofagu zmarłego na ospę królewicza Wazy.

Eksperci stworzyli specjalną konstrukcję ze stali, która wzmacnia sarkofag od wewnątrz. Podczas gdy inne zabytki czyścili chemiczne, ten potraktowali suchym lodem (zestalony dwutlenek węgla). Ponadto, Trzosowie opracowali specjalną metodą laserową, która wciąż jest bardzo droga. Udało im się, mimo że wcześniej podjęli wiele nieudanych prób.

Galeria: Odnowione królewskie sarkofagi (id: 165)

Oprócz odnowionych sarkofagów, katedra zyskała też nowe oblicze Krypty Zygmuntowskiej. Gdy sarkofagi przebywały w pracownicach, tu trwała osobna renowacja. Podczas kucia tynków znaleziono w krypcie fragment murów przedromańskiej świątyni, z czasów Chrobrego.

Przed kryptą stoi tablet, dzięki któremu każdy może poznać losy postaci pochowanych w sarkofagach. To właśnie na tym – poznaniu historii Polski i docenieniu tej kultury przez zwiedzających – zależy proboszczowi katedry najbardziej. Sam już od prawie 10 lat walczy o odnawianie tych wyjątkowych pomników pamięci.


W pracowni konserwatorskiej w Tychach znajduje się obecnie trumna Augusta II Mocnego oraz dwa dziecięce sarkofagi: królewicza Zygmunta Kazimierza Wazy (1640–1647) i królewny Marii Anny Izabeli Wazówny (ur. i zm. 1642) – dzieci Władysława IV i Cecylii Renaty.

 Reklama

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja