W MIEŚCIE

Jest sposób by zakończyć wreszcie spór o ten pomnik pod Wawelem

opublikowano: 30 STYCZNIA 2019, 21:36autor: Karolina Gawlik
Jest sposób by zakończyć wreszcie spór o ten pomnik pod Wawelem

Gdyby powstał, byłby największym pomnikiem u stóp Wawelu. Ma upamiętnić ludzi, dzięki którym dziś – wolni - możemy tędy spacerować. Od lat pojawia się jednak pytanie, czy hołd dla żołnierzy Armii Krajowej musi mieć akurat taką formę i lokalizację. Teraz wreszcie coś ruszyło: spór zakończy nowatorski panel obywatelski. Co to takiego?

Zanim o panelu, przypomnijmy: lokalizacja pod Wawelem była konsultowana przez miasto za pomocą ankiet, ale różnica w głosach okazała się niewielka - 1133 na “nie” i 825 na “tak”. Na Bulwarze Czerwieńskim stanęła nawet makieta pomnika, żeby unaocznić mieszkańcom proponowany projekt. Mimo większej liczby przeciwników, radni miejscy nie odrzucili projektu (zadecydował jeden głos), a ówczesny ZIKiT ogłosił przetarg na budowę. Oba nie zostały rozstrzygnięte - w pierwszym nie było chętnych, w drugim firma podyktowała zbyt wysoką cenę. Inwestycja stanęła w miejscu.

Przetargi bez zwycięzców

Projekt, o którym mowa, to koncepcja architekta Alexandra Smagi, prezesa Fundacji Wstęga, urodzonego w Wiedniu w polskiej rodzinie emigracyjnej. Jego babcia była łączniczką AK, dziadek walczył pod Monte Cassino. W ramach swojej fundacji, Smaga zorganizował zbiórkę na budowę pomnika na portalu Polak Potrafi. Zgromadził 385 tysięcy złotych, w budżecie miasta zarezerwowano półtora miliona.

Kiedy termin pierwszego przetargu dobiegał końca, głos zabrało stowarzyszenie Funkcja Miasto. Aktywiści zwrócili się z apelem do prezydenta, że zanim postawimy jakikolwiek pomnik na Bulwarach, musimy sobie zadać pytanie o ogólną koncepcję okolic Wisły. Może się okazać bowiem, że mieszkańcy ogólnie nie chcą tu pomników, nie ujmując niczego kombatantom.

Ponadto zaproponowali, by na tak ważny pomnik zorganizować jednak międzynarodowy konkurs. Fakt jest jednak taki, że projekt Smagi już jeden konkurs wygrał (tylko że ogólnokrajowy) i ma wszelkie pozwolenia (także konserwatorskie) na realizację. Architekt przekonuje również, że po ustaleniach z konserwatorem pomnik jest mniejszy i niższy niż w pierwotnym projekcie.

 Kombatanci argumentowali, że pomnik powinien być okazały i mieścić się w centrum miasta – tak, aby wieść o zasługach żołnierzy AK dotarła do wszystkich, także zagranicznych turystów. Dlatego też nie przekonywały ich propozycje okolic Muzeum AK, czy ulicy Armii Krajowej, gdzie kiedyś mieścił się pomnik Koniewa. Z kolei aktywiści zauważali, że współczesne rozwiązania często zakładają powstawanie parków, czy ogrodów pamięci, a nie monumentalnych pomników.

Przełom: panel obywatelski

Sprawa znowu wróciła na środowej sesji rady miasta. Głos zabrał Łukasz Maślona, dziś nie tylko aktywista Funkcji Miasto, ale też radny obecnej kadencji. Apelował, aby rada przyjęła uchwałę w sprawie powołania panelu obywatelskiego dla mieszkańców - wtedy to oni zdecydują, jak uczcić pamięć o żołnierzach AK w Krakowie. Argumentował, że miasto od lat nie radzi sobie z tym problemem, a konsultacje społeczne dzielą krakowian, zamiast łączyć (a przecież to podstawowy cel jakiegokolwiek miejsca pamieci). Mimo gorącej dyskusji na sesji (a jakże), uchwała została przyjęta.

Sondaż: Monumentalny pomnik AK pod Wawelem to Twoim zdaniem: (id: 18)

Panel obywatelski to forma konsultacji społecznych wykorzystywana dotychczas m.in. w Gdańsku. Zorganizuje go zespół składający się z radnych reprezentujących cztery kluby oraz trzech urzędników.  W takim panelu bierze udział około stu mieszkańców, wybieranych losowo, z uwzględnieniem kryteriów demograficznych.

W wyniku dyskusji i warsztatów, 80 procent z nich ma poprzeć jedno rozwiązanie. Prace trwają kilka tygodni, odbywają się w soboty i będą transmitowane na żywo (w pierwszej części; druga nie jest jawna). Efekty mamy poznać do 25 czerwca. Decyzja panelistów powinna być wiążąca dla władz miasta.

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja