W WOLNYM CZASIE

To cud, że ta kolekcja przetrwała. Była na specjalnej liście Hitlera

opublikowano: 19 MAJA 2020, 06:14autor: Sylwia Pyzik
To cud, że ta kolekcja przetrwała. Była na specjalnej liście Hitlera

Tu znajduje się jedyny zachowany denar Bolesława Chrobrego typu Gnezdvn Civitas - przypuszcza się, że moneta powstała w 1000 r. i została wybita, by upamiętnić zjazd gnieźnieński. Tu można też zobaczyć pierwszą polską złotą monetę - florena Władysława Łokietka z 1330 roku, również unikat. Są też znacznie młodsze eksponaty - talar Stanisława Augusta Poniatowskiego czy bilet skarbowy z Insurekcji Kościuszkowskiej.  Wiedzieliście, że w Krakowie możemy podziwiać najważniejszą kolekcję polskich monet?

Reklama

Ponoć z numizmatyką jest tak: widzi się tyle, ile się wie. Fakt, nie jest to ani łatwa, ani spektakularna dziedzina nauki, co sprawia, że do specjalistycznych muzeów raczej nie ustawiają się długie kolejki. Wystarczy jednak odrobina zainteresowania, by poczuć do tych muzealnych skarbców wyjątkowy respekt.

Muzeum Narodowe w Krakowie stało się właścicielem tej bezcennej kolekcji za sprawą Emeryka Hutten-Czapskiego, który choć pochodził z pruskiego rodu, a urodził się w Mińsku Litewskim, zdecydował, że najlepszym domem dla jego zbioru (liczącego bagatela 11 tys. egzemplarzy) będzie Kraków. W 1894 Czapski zakupił pałacyk przy ul. Piłsudskiego 12 i nakazał budowę pawilonu muzealnego. Niestety sam nie doczekał otwarcia, ale po dziś dzień można podziwiać ekspozycję, która w znacznej mierze jest jego autorskim konceptem.

Reklama

Emeryk miał nosa umieszczając swoje zbiory w Krakowie. To jedyna polska kolekcja numizmatyczna tej rangi, która przetrwała II wojnę światową w prawie nienaruszonym stanie.

Galeria: Tu znajduje się najcenniejsza polska kolekcja monet (id: 91)

Dziś historycy zastanawiają się, czy ma to związek z faktem, że zbiór został wpisany na listę 512 najcenniejszych obiektów zabezpieczonych na terenie Generalnego Gubernatorstwa, czyli katalogu, który Hans Frank wręczył Hitlerowi w 1941 roku. Być może sprawiło to, że kolekcja została otoczona specjalną opieką i dzięki temu bezpiecznie doczekała końca wojny. Dziś nie ma wątpliwości, że los był dla niej wyjątkowo łaskawy.

Monety zwykle były wybijane na cześć władców, nie dziwi więc, że odnajdujemy tam ich wizerunek - nie jest to jednak żelazna reguła. W muzeum możemy podziwiać również eksponaty, na których widnieje podobizna Żyda, syreny, centaura czy smoka (czyżby wawelskiego?). Niewątpliwie każda z nich skrywa swą własną, tajemniczą, a nierzadko także magiczną historię, którą numizmatycy starają się dla nas, choć częściowo, odkryć. Dzięki temu wystawa to nie tylko pozycja obowiązkowa dla każdego numizmatyka, ale ciekawa ekspozycja dla wszystkich.

W dużym skrócie można rzec, że monety to właściwie jedyne materialne źródła historyczne, które świadczą o ciągłości Państwa Polskiego, ich wartość trudno więc podważać. Muzeum Czapskiego to nie tylko monety, ale także mapy i bogaty księgozbiór. Wszystko to możemy podziwiać w oryginalnym wnętrzu, które było ostatnim dziełem Emeryka. To jednak nie koniec historii... Od czasów Czapskiego, dzięki darczyńcom, kolekcja powiększyła się z 11 do ponad 100 tysięcy monet - jak widać szczęście wciąż jej nie opuszcza.

Reklama

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja