W OPINII

M. Jantos: Czy Kraków dorówna inteligencją Wiedniowi?

opublikowano: 3 WRZEŚNIA 2019, 09:00autor: Małgorzata Jantos
M. Jantos: Czy Kraków dorówna inteligencją Wiedniowi?

Ideę Smart City najprościej oddaje często używane hasło: „Smart City – better life”. Termin jest najczęściej tłumaczony na język polski jako „inteligentne miasto”. Z opublikowanego właśnie rankingu wynika, że najbardziej inteligentnym miastem na świecie jest Wiedeń. Jak na jego tle wypada Kraków?

Biżuteria dla kobiet - porównaj na Ceneo


Smart City to efekt takiego zarządzania miastem, które zapewnia przede wszystkim: sprawne załatwianie spraw w urzędach i instytucjach miejskich; korzystne warunki do inwestowania w mieście; sprawną komunikację; efektywne działanie służb miejskich, dbałość o stan środowiska; bezpieczeństwo mieszkańców; wiele możliwości spędzania wolnego czasu -wydarzenia kulturalne, imprezy sportowe aktywny udział mieszkańców w ulepszaniu miasta poprzez współpracę z administracją.

Międzynarodowa firma doradcza Roland Berger przygotowała, już po raz kolejny, "Smart City Strategy Index”.

W ostatnim badaniu porównano 153 miasta z całego świata i określono, które mają najinteligentniejsze rozwiązania w różnych obszarach. W roku bieżącym Wiedeń zajął pierwsze miejsce, już po raz drugi z rzędu. Londyn zajął drugie miejsce, a miasto St. Albert w Kanadzie trzecie. Jednak przede wszystkim to azjatyckie metropolie prezentują przekonujące koncepcje Smart City .

W rankingu wzięto po uwagę inteligentne rozwiązania w zakresie takich wyzwań, jak wzrost liczby ludności, ruch drogowy i ochrona klimatu oraz różne rozwiązania smart służące mieszkańcom. Ocenianych jest łącznie dwanaście kryteriów i 31 podkategorii (od mieszkalnictwa po infrastrukturę, otwartość dla biznesu, edukację i system opieki zdrowotnej.

Załatawiasz sprawy nie wychodząc z domu


Jako przykłady sukcesu Wiednia wymieniono aplikację "Sag's Wien-App", poprzez którą można zgłaszać różne sprawy bądź problemy bezpośrednio do miasta - lub serwis "mein.wien", dzięki któremu z usług miasta można skorzystać online i bez wychodzenia do urzędu, np. zamówić naklejkę parkingową, zarejestrować dziecko do przedszkola lub zarejestrować działalność ogródka przy lokalu gastronomicznym. Wiedeń przygotowuje również swoją infrastrukturę cyfrową, między innymi nowy standard 5G dla mobilnego Internetu.

 w Krakowie aplikacja podobna do "Sag's Wien-App", poprzez którą można zgłaszać różne sprawy bądź problemy bezpośrednio do miasta, się nie przyjęła.

Jak wygląda sytuacja miast w świecie, które można przedstawiać, jako przodujące przykłady dla innych. W Londynie latarnie i ławki są nie tylko wyposażone w funkcje takie jak czujniki jakości powietrza, lecz także służą jako publiczne hotspoty Wi-Fi i punkty ładowania pojazdów elektrycznych. (W Krakowie, patzr niżej inteligentne ławki, wymyślone zresztą w naszym mieście, się nie przyjęły)

Singapur prowadzi pilotaż krajowego programu identyfikacji cyfrowej, a także instaluje inteligentne oświetlenie, autonomiczne promy i rozwiązania telemedyczne. Dubaj integruje sztuczną inteligencję ze wszystkimi usługami rządowymi.

Najważniejsi są mieszkańcy

Eksperci podkreślają niezwykłą wagę aktywnego udziału świadomego społeczeństwa w planowaniu i tworzeniu miasta oraz w zarządzaniu nim. Traktują je wręcz jako jeden z filarów rozwoju Smart City, bez którego nie byłby on w ogóle możliwy. Mieszkańców należy traktować, jako współzarządzających, należy słuchać ich propozycji. Zdaje się i że i w tym aspekcie dość długa droga przed nami. Władze muszą analizować i poważnie traktować oczekiwania mieszkańców, ci zaś muszą mieć świadomość, że nie wszystkie ich życzenia z bardzo wielu powodów, da się zrealizować, ponieważ dialog jest sztuką kompromisów.

Wracając do najbardziej inteligentnego miasta w świecie, a więc Wiednia. Władze  stolicy Austrii założyły, że do 2020 roku ma to być najbardziej zaawansowane technologicznie miasto. Zostanie zrealizowany projekt Open Government Data, którego istotę  stanowią zasady przejrzystości, partycypacji oraz współpracy między społeczeństwem i władzami. Zebrane dane publiczne są już teraz bezpłatnie udostępniane przez administrację, a wszelkie informacje o funkcjonowaniu i zarządzaniu miastem zostają opublikowane (np. dane ogólnogeograficzne, infrastrukturalne, środowiskowe, planistyczne, budżetowe, inwestycyjne i statystyczne). Wyjątkiem są i pozostaną dane osobowe.

A jak bardzo smart jest Kraków?


W 2015 roku została zaprezentowana, o czym należy przypomnieć, strategia dla inteligentnych rozwiązań w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym (strategia SMART_KOM). Eksperci z Krakowskiego Parku Technologicznego, Województwa Małopolskiego, Urzędu Miasta Krakowa, Forum Virium z Helsinek oraz Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu na podstawie zebranych doświadczeń ocenili potencjał regionu w czterech obszarach: mieszkańcy, jakość życia, środowisko, gospodarka i administracja. Następnie określili potrzeby Krakowa i wypracowali zestaw strategicznych rekomendacji kierunkowych.

Strategia wytyczyła kierunki rozwoju tzw. miasta adaptywnego, czyli takiego, które jest otwarte na różne modele reagowania na zmiany i nowe podejście do rozwiązywania problemów oraz świadczenia usług publicznych.

Strategia SMART_KOM powstała cztery lata temu. Pora, aby się dowiedzieć, co zostało zrealizowane w tym czasie, a czego się nie udało i dlaczego.

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja