W OPINII

A. Weltschek: zwróćcie uwagę na ten plakat na krakowskich ulicach

opublikowano: 2 WRZEŚNIA 2019, 14:07autor: Adolf Weltschek
A. Weltschek: zwróćcie uwagę na ten plakat na krakowskich ulicach

TOLERANCJA, EMPATIA, AKCEPTACJA, TRADYCJA i RÓWNOWAGA - te wartości promujemy konsekwentnie na scenie Teatru Groteska od lat i nie zamierzamy schodzić z tego kursu. Realizujemy politykę repertuarową opartą w przeważającej części na inscenizowaniu tekstów klasycznych dla widza wielopokoleniowego. Wierzę bowiem, że w tekstach klasycznych można znaleźć lęki, dylematy, pytania i tęsknoty, z którymi ludzie zmagali się przed wiekami i z którymi i nam przychodzi się zmagać.

Nasza ludzka kondycja nie zmieniła się. Są w naszym życiu sprawy ważne i uniwersalne, wykraczające poza miałką obyczajowość czasu teraźniejszego. Polecam Państwa uwadze i refleksji plakat Teatru Groteska, który dzisiaj zawisł na krakowskich ulicach.


Czy TEATR – sztuka dialogu – jest potrzebny w dzisiejszym świecie wrzaskliwego, egocentrycznego, hałaśliwego monologu? W świecie, w którym  nie ma miejsca na słuchanie, za to dominuje przemożna potrzeba bezwzględnej dominacji.

Dialog to trudny i uniwersalny sposób współegzystowania. Nie sprowadza się tylko do rozmowy ale – może przede wszystkim – jest narzędziem budowania przestrzeni, w której jest miejsce dla każdego.

Dziś niestety dialogu jest coraz mniej. I zaczynamy to odczuwać  coraz boleśniej. Szczególnie dojmujący jest brak dialogu w przestrzeni społecznej. Ale nie tylko. Coraz mniej jest dialogu w sferze szczególnie mi bliskiej, czyli w TEATRZE.

A przecież teatr dramatyczny zasadza się na dialogu. Reżysera z autorem tekstu. Reżysera z aktorami. Postaci dramatu z innymi postaciami. Wreszcie spektaklu z widownią. 

Fot. Jagoda Pulit

Dialog ma wpisany w siebie machanizm TOLERANCJI – czyli poszanowania poglądów innych niż nasze. Bez takiej akceptacji niemożliwe jest prowadzenie rozmowy. W jej miejsce pojawiają się  tylko coraz bardziej zacietrzewione monologi.

Otwarcie na drugiego prowadzi do współodczuwania emocji i przeżyć partnerów dialogu. Teatralny dialog otwiera i ośmiela nas na zbiorowe wyzwalanie i rozwijanie EMPATII. Co  niezmierne ważne – bezinteresownego współodczuwania ze słabszymi i pokrzywdzonymi. A tego nam dzisiaj szczególnie brakuje.

Teatr uruchamia w nas mechanizm AKCEPTACJI. Bo bez niej dialog wydaje się być trudno realizowalny. Aby rozmawiać, trzeba nauczyć się przyjmowania drugiego takim, jakim jest.

 Aby wreszcie skutecznie dialogować, trzeba mieć wspólny zbiór wartości i norm umożliwiający rozumienie argumentów uczestników dialogu. Obecność TRADYCJI, w najszerszym tego słowa znaczeniu, jest niezbędna do prawidłowo przebiegającego dialogu. 

I na koniec RÓWNOWAGA. Dialog ze swej istoty zakłada także wyrzeczenie się chęci bezwzględnej, ślepej dominacji  przez jego uczestników. Jeśli tego brakuje, piękna sztuka dialogu zamienia się w  agresywny, bezproduktywny tumult.

 Dajmy szansę TEATROWI – Tolerancji, Empatii, Akceptacji, Tradycji, Równowadze -  a damy szansę SOBIE.

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja