W OPINII

Kto o tym pamięta spacerując po Podgórzu? Gdyby nie Spielberg...

opublikowano: 27 STYCZNIA 2019, 18:15autor: Marta Szostkiewicz
Kto o tym pamięta spacerując po Podgórzu? Gdyby nie Spielberg...

Ilu  z nas, przechodząc przez kładkę Bernatkę, albo przejeżdżając mostami przez Wisłę do Podgórza myśli o getcie? Ilu z nas patrząc na symboliczne metalowe krzesła na dawnym placu Zgody, wspomina tych którzy byli krakowianami tak jak my? O zagładzie krakowskich Żydów, więcej niż w szkole, dowiedzieliśmy się z amerykańskiego filmu Lista Schindlera. I pewnie gdyby nie Steven Spielberg muzeum na Zabłociu by nie powstało.

W Międzynarodowym Dniu Pamięci o Holokauście sięgam po książkę Katarzyny Zimmerer „Kronika zamordowanego świata”. Na 600 stronach autorka opowiada, jak dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku, świat naszych żydowskich sąsiadów kurczył się, malał, aż wreszcie zniknął. Przed wojną w Krakowie mieszkało 60 tysięcy Żydów, choć pewnie sporo z nich określiłoby się Polakami żydowskiego pochodzenia. Z dnia na dzień stali się obcymi we własnym mieście.

Pozbawieni praw, majątku, naznaczeni opaską z gwiazda Dawida, wreszcie wygnani z domów i przesiedleni w 1941 do getta na Podgórzu. Każdy z tych tysięcy, miał imię i nazwisko, płeć, wiek, swoją historię, marzenia i plany. Katarzyna Zimmerer w krakowskich archiwach odnajduje ich zdjęcia. Z fragmentów relacji, listów pamiętników i wspomnień rekonstruuje ich losy, przywraca im ich indywidulną historię. Poznajemy ich imiona, kolor oczu, uśmiech.

Każdy, nawet najdrobniejszy ślad istnienia jest ważny. Czytamy ogłoszenia w  wychodzącej w getcie  Gazecie Żydowskiej o  zaręczynach, rocznicy ślubu czy urodzin. Autorka z pietyzmem cytuje  anonse zegarmistrzów, krawców i sprzedawców lodów. I nekrologi, z okresu kiedy śmierć i żałoba miały swój pojedynczy, indywidualny wymiar.

Czytamy o zmniejszających się z miesiąca na miesiąc, przydziałach chleba, o ciasnocie, o niewolniczej pracy. Ale też o heroicznych próbach zachowania pozorów normalnego życia, o koncertach i przedstawieniach teatralnych, samopomocy społecznej, opiece na starcami, i osieroconymi dziećmi. Autorka przywraca pamięć o  wychowawcach Zakładu Sierot Żydowskich, którzy, podobnie jak Janusz Korczak w warszawskim getcie, trwali do końca ze swoimi podopiecznymi.

Zimmerer prowadzi nas ulicami Starego Podgórza: na Krakusa, na Lwowską, na Węgierską, na Limanowskiego. Adresy są ważne, dla ogromnej większości krakowskich Żydów były to ich ostatnie adresy.

Poznajemy młodych ludzi z Żydowskiej Organizacji Bojowej, którzy świadomi zbliżającej się zagłady desperacko poszukają broni i podejmują próby walki.

Krakowscy Żydzi byli częścią  naszego miasta przez setki lat. Budowali domy i synagogi. Modlili się i prowadzili interesy. Pisali książki i wiersze. Grali w piłkę. Wykładali na Uniwersytecie. Leczyli krakowian. Spacerowali po Plantach. Uczyli się i bawili. Wychowywali dzieci i doprowadzali zmarłych na cmentarz.  

„Kronika zamordowanego świata”, to nie tylko książka o Zagładzie, to też dokument o końcu historii naszego miasta. Historii, której dostatecznie dobrze nie znamy.

Katarzyna Zimmerer „Kronika zamordowanego świata” Żydzi w Krakowie w czasie okupacji niemieckiej” Wydawnictwo Literackie.

  

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja