W OPINII

Christoph Sowada: Czy kolejki do lekarzy są potrzebne?

opublikowano: 7 STYCZNIA 2019, 12:26autor: Christoph Sowada
Christoph Sowada: Czy kolejki do lekarzy są potrzebne?

Warto spojrzeć na sprawę kolejek bez emocji. Chociaż subiektywnie zrozumiałe jest, że pacjent chciałby uzyskać świadczenie natychmiast, obiektywnie patrząc - kolejki, oczywiście w rozsądnym wymiarze, stanowią dobry instrument dopasowywania popytu na świadczenia do możliwości ich realizacji.

„Szlachetne zdrowie… potrzebuje wsparcia” pod takim znamiennym tytułem został opublikowany ostatni raport NIK z kontroli dotyczącej realizacji zadań Narodowego Funduszu Zdrowia. Najwyższa Izba Kontroli sprawdzała między innymi czas oczekiwania na różne świadczenia medyczne w 2017 roku. W raporcie nie ma co prawda dokładnych danych w odniesieniu do poszczególnych szpitali czy przychodni, dowiadujemy się natomiast wiele o średnich czasach oczekiwania w podziale na województwa i rodzaj przypadku: stabilny lub pilny.

Małopolska nie wypada najlepiej

Na przykład na wizytę w poradni osteoporozy Małopolanie czekali w 2017 roku średnio 228 dni, podczas gdy na Mazowszu czas oczekiwania wynosił 200 dni, na Śląsku 192 a na Dolnym Śląsku 149 dni. W przypadku poradni hematologicznej czasy oczekiwania wynosiły odpowiednio 272 dni w Małopolsce, 321 na Mazowszu, 170 na Śląsku i 220 na Dolnym Śląsku. Na endoprotezoplastykę kolana w 2017 r. średni czas oczekiwania w Małopolsce wynosił 716 dni w przypadkach stabilnych i 337 dni w przypadkach pilnych (na Mazowszu odpowiednio 348 i 243 dni, na Śląsku 1173 i 444, a na Dolnym Śląsku 1193 i 399). Na zabiegi w zakresie soczewki oka – zaćma – średni czas oczekiwania wynosił  odpowiednio 668 i 115 dni w Małopolsce, 506 i 151 dni na Mazowszu, 606 i 133 dni na Śląsku oraz 872 i 191 dni na Dolnym Śląsku.

Długie czasy oczekiwania na świadczenia (często utożsamiane z długimi kolejkami) od lat stanowią utrapienie polskich pacjentów. Nawet jeśli do niektórych świadczeń się one skracają, jak miało to miejsce w ostatnim roku np. w zakresie endoprotezoplastyki i zaćmy, to i tak czeka się długo. I to właśnie czas oczekiwania na świadczenie, wizytę u lekarza czy operację, stanowi najważniejszy powód narzekania Polaków na system opieki zdrowotnej.

 

Warto jednak spojrzeć na sprawę kolejek bez emocji, które towarzyszą chorym czekającym na świadczenia, np. na pierwszą wizytę u lekarza. Pacjenci zdają sobie sprawę, że im dłużej muszą czekać na wizytę, tym zagrożenie dla ich zdrowia jest większe. Wielu zapomina jednak przy tym, że sami, odkładając często decyzję o pójściu do lekarza (mimo pojawienia się niepokojących symptomów) walnie przyczyniają się do wydłużenia czasu postawienia diagnozy. Jeśli zwlekam z decyzją pójścia do lekarza przez trzy miesiące, a później muszę kolejne trzy miesiące czekać na wizytę, to razem daje to już pół roku…

Kolejki wymagają zróżnicowanej oceny

Chociaż subiektywnie zrozumiałe jest, że pacjent chciałby uzyskać świadczenie natychmiast, obiektywnie patrząc - kolejki, oczywiście w rozsądnym wymiarze, stanowią dobry instrument dopasowywania popytu na świadczenia, do możliwości ich realizacji. Jeśli np. w kwietniu na operację kolana w jakimś ośrodku zgłosi się 100 pacjentów, bo akurat tak złożyły się wizyty w poradniach ortopedycznych, a szpital operacji w ciągu miesiąca może zrobić maksymalnie 50, to racjonalnym jest, by część pacjentów z kwietnia poczekała do lata, kiedy popyt na wiele świadczeń drastycznie maleje. Nie ma możliwości, by szpitale i przychodnie mogły dopasowywać swoje możliwości przyjmowania pacjentów do krótkookresowych, sezonowych zmian w zapotrzebowaniu na świadczenia.

Rzeczywistym problemem kolejki stają się dopiero, gdy stają się permanentne, nie występuje wyrównanie popytu i podaży w ciągu roku, a system toczy przed sobą górę niezrealizowanych świadczeń. Ale także w tym przypadku należy na problem kolejek spojrzeć w sposób zróżnicowany - przyczyny ich powstawania mogą być różne. Wbrew pozorom najłatwiejszym do usunięcia lub przynajmniej złagodzenia problemem, jest brak pieniędzy.

Wieloletnie czasy oczekiwania na operacje zaćmy czy endoprotezy powstały wskutek drastycznego ograniczenia przez NFZ środków na ten cel. Dopiero w roku 2018 NFZ zwiększył poważnie w tym zakresie swoje wydatki, co natychmiast poskutkowało skróceniem kolejek. Oczywiście znalezienie dodatkowych pieniędzy też może być trudne. Budżety systemu opieki zdrowotnej są napięte, ale może należy dodatkowych środków poszukać gdzie indziej. Zamiast jednej „ławki niepodległości” można byłoby przywrócić ostrość wzroku piętnastu pacjentom (w jednym oku). A w sumie, za wydane na owe ławki 4 mln złotych z pieniędzy podatników, można by wykonać ponad 1700 operacji zaćmy.

Pieniądze to nie wszystko

Problemem znacznie trudniejszym, niż brak pieniędzy, jest brak kadr medycznych i specjalistycznego sprzętu. Nawet jeśli znajdą się pieniądze, a nie będzie lekarzy to i tak na wiele świadczeń przyjdzie nam długo czekać (abstrahując o możliwości leczenia się za granicą). Oczywiście brak kadr stanowi pokłosie kilkudziesięcioletniego niedofinansowania opieki zdrowotnej. Ale nawet szybki i duży wzrost nakładów na opiekę zdrowotną, jeśli do takowego miałoby dojść, nie zadziała jak „czarodziejska różdżka”. Nie spowoduje, że za rok będziemy mieli o kilkadziesiąt tysięcy pielęgniarek, o kilka tysięcy lekarzy więcej.

 

Tym większy musimy wszyscy podjąć wysiłek, by zasoby, którymi dysponujemy wykorzystać możliwie efektywnie i przesunąć je tam, gdzie potrzeby zdrowotne są największe. Jest to najważniejsze zadanie dla organizatorów ochrony zdrowia na najbliższe lata. Trochę przypomina to sławetne „przeciąganie zbyt krótkiej kołdry”. Dopóki nie odbudujemy zasobów - innego wyjścia nie mamy.

A jaką rolę w tym wszystkim odgrywamy my – zwykli mieszkańcy kraju? Czy jesteśmy tylko biernymi ofiarami niedoinwestowanego systemu? Otóż nie. Po pierwsze dlatego, że sami mamy ogromny wpływ na stan swojego zdrowia, a tym samym na zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne. Po drugie, będąc już pacjentami też mamy wpływ na długość kolejek. Pamiętajmy, że rezygnując z wizyty bez jej wcześniejszego odwołania, nie tylko uniemożliwiamy innym pacjentom skorzystania ze zwolnionego czasu, ale także sami przez to dłużej musimy czekać na kolejny termin. Jeśli już zatem nie obchodzi nas los innych pacjentów – pomyślmy przynajmniej o sobie.

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja