W OPINII

Dyrektor teatru domaga się testów na koronawirusa

opublikowano: 21 MAJA 2020, 14:34autor: Adolf Weltschek
Dyrektor teatru domaga się testów na koronawirusa

Minister kultury przypomina, iż wszystkie procedury związane z zapewnieniem ochrony zdrowia pracowników i publiczności należą do dyrektora danej instytucji. Dyrektor Groteski odpowiada: "dajcie nam testy".

Reklama

Jak każdy z Was, z ogromną niecierpliwością oczekuję chwili, kiedy otworzymy swoje placówki; kiedy spotkamy się my aktorzy, reżyserzy, twórcy z naszymi widzami twarzą w twarz. To przecież sens i cel naszej pracy.

Czekam na ten moment także z nadzieją, że odbudujemy więzi; że choć nadal w maseczkach ochronnych, ale jednak, zaczniemy oddychać sztuką, która ma nieocenioną terapeutyczną moc. Głęboko w to wierzę.

Jednak przy tym niecierpliwym odliczaniu dni i godzin, może z racji mojego doświadczenia zawodowego i wieku, rosną we mnie również coraz mocniej znaki zapytania.
Jako dyrektor teatru jestem przecież odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo tak widzów, jak i pracowników - aktorów, zespołu technicznego i administracji.

Jak wszyscy wiemy, w ostatnich dniach, decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego możliwe stało się wznawianie działalności niektórych instytucji kultury; obecne złagodzenie ograniczeń umożliwia organizację prób w teatrach dramatycznych, muzycznych i lalkowych, a także w filharmoniach i operach. Otrzymaliśmy jednocześnie odpowiednie zalecenia – próby teatralne mamy prowadzić w maseczkach i przy zachowaniu dystansu, rekomenduje się również wydzielenie stref poruszania się po planie czy scenie.

Równolegle minister kultury i dziedzictwa narodowego,prof. Piotr Gliński, przypomina dyrektorom instytucji kultury, iż wszystkie procedury związane z zapewnieniem ochrony zdrowia pracowników i publiczności należą do dyrektora danej instytucji.

To słowa ministra, który doskonale wie, iż zamknięte teatry, kina i inne instytucje kultury z każdym dniem pogrążają się w coraz głębszej zapaści finansowej; odcięte od wpływów ze sprzedaży biletów, każdego miesiąca drżą o to, czy wydrenowane ze środków samorządy będą w stanie przekazywać przyznane na ten rok budżetowy niezbędne dotacje podmiotowe.

W praktyce to pytanie o pieniądze na koszty stałe instytucji: na opłaty rachunków, ZUS -u i pensje etatowych pracowników. Nie mamy żadnych dodatkowych pieniędzy na zakupy środków ochronnych, ale co więcej – nie mamy żadnych możliwości na przeprowadzenie testów, które w sytuacji wznowienia prób stają się niezbędne.

Jako dyrektor placówki odpowiedzialny, jak przypomina minister - za zapewnienie ochrony pracownikom i publiczności, apeluję o rozważne i odpowiedzialne działania, a jak wykazał w ostatnich dniach przykład Łodzi, takim działaniem są testy na obecność koronawirusa w poszczególnych grupach zawodowych.

Dlatego apeluję do Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  o sfinansowanie testów dla aktorów i zespołów teatralnych i zachęcam Was, drogie koleżanki i koledzy o wspólny głos w tej sprawie.

Reklama

Całą Polskę zaniepokoiły doniesienia z Łodzi, gdzie 14% z grupy przebadanych pracowników tamtejszych żłobków i przedszkoli miało podejrzenie zakażenia COVID -19. Łatwo wyobrazić sobie jakim zagrożeniem wobec decyzji o otwarciu placówek, Ci ludzie mogliby stać się zarówno dla dzieci jak i całych rodzin.

Nadal z tragedią masowych zakażeń walczy Śląsk, który zbyt późno rozpoczął testowanie górników i ich najbliższych. Uczmy się na błędach! Nie pozwólmy, aby nasi aktorzy i całe ekipy teatralne, filmowe czy muzyczne stały się nowymi ogniskami zakażeń!

Dyrektor Groteski uważa, że Ministerstwo Kultury powinno sfinansować testy na COVID-19 dla aktorów i pracowników teatrów.

Otwarcie placówek kultury, anonsowane już teraz możliwością organizacji prób, jeśli ma być bezpieczne dla wszystkich, musi być poprzedzone bezpłatnym testowaniem! Transmisja bezobjawowa wirusa uniemożliwia wykrycie zagrożenia jedynie po mierzeniu temperatury, a w obecnej sytuacji finansowej teatrów, stać nas jedynie na takie działanie!

Jestem przekonany, że nasz wspólny apel ma sens właśnie teraz. Zanim rozpoczniemy intensywne próby przed oczekiwanym otwarciem teatrów i wszystkich instytucji kultury. Zachęcam Was Koleżanki i Koledzy do wspólnego głosu w tej wyjątkowej kwestii, bo mam nadzieję, że apel krakowskiego środowiska nie pozostanie nie usłyszany.

Samorządy, które nas finansują, pozbawiane z każdym miesiącem wpływów z podatków, nie mają możliwości włączania w swoje koszty dodatkowych działań. To w gestii poszczególnych ministerstw, na mocy przygotowanych specustw, wciąż dostępne są środki na walkę z koornawirusem.

W budżecie Unii Europejskiej, która na łagodzenie skutków epidemii w gospodarce wprowadziła dla państw członkowskich mechanizm funduszu o wartości 37,3 mld euro, dla Polski znalazło się aż 7,4 mld. Jak określono w rozporządzeniu - pieniądze te trafić miały bezpośrednio do określonych sektorów dotkniętych COVID -19. A przecież instytucje kultury są jednym z takich sektorów i nie przetrwają bez zewnętrznego wsparcia!

Razem możemy apelować o rozsądek i racjonalne działania; razem możemy wypracować sensowne wsparcie dla kultury, które pozwoli w najbliższej perspektywie roku przetrwać, ale pierwszym krokiem będzie właściwe bezpieczeństwo przy wychodzeniu z pandemii.

Reklama

Testowanie grupy zawodowej artystów, którzy niejednokrotnie w bezpośrednim kontakcie wykonują swoją pracę i których zachęcamy do powrotu na sceny jest absolutną koniecznością o którą wspólnie musimy walczyć.

Testujmy kulturę dla bezpieczeństwa wszystkich!

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja