W MIEŚCIE

Budżet obywatelski w czasach pandemii, zmienione zasady

opublikowano: 3 KWIETNIA 2020, 06:00autor: Artykuł partnera
Budżet obywatelski w czasach pandemii, zmienione zasady

1 kwietnia ruszyło zgłaszanie projektów do krakowskiego Budżetu Obywatelskiego. Ze względu na narodową kwarantannę władze miasta zmieniły zasady dostarczania podpisów poparcia pod zgłoszonymi projektami. Do tej pory trzeba je było dostarczyć w ciągu siedmiu dni od zgłoszenia wniosku, teraz termin ten wydłużono – aż do 24 lipca.

Nie zmieniła się liczba podpisów, tak jak do tej pory ma być ich 15, zarówno w przypadku projektów dzielnicowych, jak i ogólnomiejskich. Oczywiście wnioski dzielnicowe mogą popierać wyłącznie mieszkańcy dzielnicy, których projekt dotyczy.

By złożyć projekt, nie trzeba wychodzić z domu!

Wszystko da się załatwić online, na stronie budzet.krakow.pl. By zgłosić swoją propozycję, wystarczy założyć konto. Każdy, kto chciałby zgłosić projekt, musi podać imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail.

Sam wniosek składa się, wypełniając rubryki w formularzu online. Po uzupełnieniu danych kontaktowych trzeba zaznaczyć, czy projekt dotyczy zadań dzielnicowych, czy ogólnomiejskich i nadać mu tytuł. 

Strefy Chilloutu – relaks na leżakach, Budżet Obywatelski 2017

Następnie trzeba skrótowo opisać swoją propozycję. Wystarczy kilka słów, opis nie może przekroczyć kilku zdań (60-250 znaków). Trzeba określić lokalizację – może to być cały obszar dzielnicy/miasta lub konkretna ulica, park, należąca do miasta biblioteka lub dom kultury. Jeśli lokalizacji jest kilka, można je oznaczyć na wirtualnej mapie. Propozycje zadań, zwłaszcza o charakterze inwestycyjnym, mogą być realizowane wyłącznie na terenach należących do miasta.

Kolejny punkt to być może najważniejsza część formularza

a także najpoważniejsze wyzwanie. Szczegółowy opis projektu. Może on obejmować nawet kilka stron tekstu (max. 1000 słów), w którym trzeba dokładnie określić co, gdzie i w jaki sposób zostanie wykonane. Im bardziej szczegółowy i konkretny opis, tym lepiej. Przy projekcie budowy placu zabaw warto na przykład opisać jakie konstrukcje na nim się znajdą i z czego będą wykonane. Przy projekcie dotyczącym szkoleń – na czym mają one polegać, kto z nich skorzysta, jakie są zasady naboru.

„Od dzieciaka do starszaka” – plac zabaw w parku Jordana, Budżet Obywatelski 2014

O tym, dlaczego projekt jest potrzebny mieszkańcom, na jakie odpowiada potrzeby i jak zmieni życie krakowian (lub mieszkańców dzielnicy) trzeba napisać w rubryce „Uzasadnienie dla realizacji propozycji zadania”. Tu także można pozwolić sobie na długi tekst, nawet do 1000 znaków.

To już prawie koniec. Pozostaje dołączenie załączników – mogą to być zdjęcia, projekty, szkice (plik nie może być większy, niż 5MB). Tu, po zakończeniu kwarantanny, trzeba też będzie dołączyć formularz z podpisami popierającymi projekt (przypominamy – można to będzie zrobić aż do 24 lipca).

Następnie należy określić szacunkowy koszt realizacji zadania, najlepiej (szczególnie w przypadku większych projektów) rozbić je na części. Na stronach Budżetu Obywatelskiego można znaleźć przykładowy cennik różnych inwestycji.

Nowa Huta przyszłości - rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego, Budżet Obywatelski 2016

Ostatni punkt przed wysłaniem zgłoszenia to harmonogram działań. W tym polu należy opisać,  kiedy planuje się początek i koniec realizacji projektu. Co ważne, w tej edycji Budżetu Obywatelskiego po raz pierwszy obowiązuje „zasada jednoroczności” – wykonanie wszystkich projektów musi być tak rozplanowane, by realizacja zaczęła się i skończyła w 2021 roku. 

Cały proces wymaga trochę pracy, ale warto się postarać. Na Budżet Obywatelski miasto przeznaczyło w tym roku 32 miliony złotych, aż 80 procent tej kwoty będzie przeznaczone na projekty dzielnicowe. W razie jakichkolwiek problemów z wypełnieniem wniosku, warto skonsultować się z urzędnikami, wszystkie telefony dostępne są tutaj.

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja