W MIEŚCIE

Szpitalny Oddział Ratunkowy na Kopernika zamknięty, trwają przenosiny

opublikowano: 7 STYCZNIA 2020, 08:01autor: Robert Nowak
Szpitalny Oddział Ratunkowy na Kopernika zamknięty, trwają przenosiny

Szpitalny Oddział Ratunkowy przy ul. Kopernika 50 w Krakowie został zamknięty. Trwają przenosiny do nowej siedziby w Prokocimiu, największej placówki medycznej w Polsce.

Reklama

SOR w nowym miejscu (ul. Jakubowskiego 2, budynek F) rozpocznie działalność w środę, 8 stycznia o godz. 7. Będzie to jedyna lokalizacja szpitalnego oddziału ratunkowego Szpitala Uniwersyteckiego. W przeprowadzce udział bierze sześć zespołów Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. Karetki przewożą pacjentów wymagających specjalistycznej opieki.

W Krakowie do dyspozycji pacjentów pozostają następujące oddziały ratunkowe: 

Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, ul. Wrocławska 1-3, 
Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza, ul. Prądnicka 35-37, 
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera, os. Złotej Jesieni 1, 
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego, os. Na Skarpie 66, 
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, ul. Wielicka 265, 

Do tej pory z Kopernika do Prokocimia przeniesiono 9 oddziałów i kilkanaście poradni.

Przeniesione oddziały

W nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu uruchomiono już oddziały: Kliniczny Nefrologii i Dializoterapii wraz ze stacją dializ, Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych, Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, astroenterologicznej i Transplantologii, Oddział Kliniczny Chorób Metabolicznych i Diabetologii, Oddział Kliniczny Reumatologii i Immunologii, Oddział Kliniczny Angiologii, Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii, Oddział Kliniczny Gastroenterologii i Hepatologii.

Galeria: Nowy szpital w Prokocimiu otwarty: gigantyczna inwestycja (id: 421)

Kolejna tura przenosin do nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego potrwa do czwartku, 9 stycznia. Obecnie zostaną przeniesione: Oddział Kliniczny Chirurgii Urazów Wielonarządowych,  Oddział Kliniczny Obserwacyjno-Internistycznych, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Anestezjologia i Intensywna Terapia, Oddział Kliniczny Urologii i Urologii Onkologicznej, Anestezjologia i Intensywna Terapia, Oddział Kliniczny Otolaryngologii, I Oddział Kliniczny Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego. 

Reklama

Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego zajmuje prawie 15 hektarów, budowa kosztowała 1,2 miliarda złotych i jest elementem wielkiego kampusu medycznego. To obecnie największa inwestycja medyczna w Polsce, jedna z największych w Europie.

Szpital Uniwersytecki to największy polski szpital publiczny. Jak pewnie kojarzycie, jego oddziały znajdują się przy ulicy Kopernika i Śniadeckich. Wiele z nich powstało jeszcze w XIX wieku. Inwestycja w Prokocimiu oznacza, że ostanie tam tylko 572 z 1000 łóżek. Centrum Krakowa zachowa tylko kilkanaście oddziałów, m.in. geriatria, ortopedia czy ginekologia.

Po kilkudziesięciu latach przygotowań i projektów, ostatnich czterech podczas których trwały intensywne prace budowlane, nareszcie nadszedł czas na długo oczekiwany finał. Tym samym miasto zyskało jeden z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych obiektów medycznych w tej części Europy Środkowo-Wschodniej.


Budowa nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego była przedsięwzięciem na niespotykaną dotąd skalę. Na 15-hektarowym terenie powstało dziesięć budynków medycznych, w których mieści się 925 łóżek dla chorych, 25 oddziałów klinicznych, 27 specjalistycznych poradni, nowoczesne laboratoria diagnostyczne oraz zintegrowany blok operacyjny, składający się z 24 sal, w tym 2 sale hybrydowe i transplantacyjne. Szpital wyposażony jest w najnowsze, nierzadko jedyne w Polsce, urządzenia medyczne.

"Pacjenci uzyskają dostęp do unikalnych technologii, które do tej pory były niedostępne na terenie Polski. To także ogromna poprawa warunków, w których chorzy będą leczeni. Cały budynek jest klimatyzowany, sale łóżkowe są wyłącznie dwuosobowe, wyposażone we własny węzeł sanitarny" - podkreśla dyrektor Marcin Jędrychowski.  

Reklama

  

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja