W MIEŚCIE

Tę pracę na Wawelu można dostać wyłącznie dzięki protekcji

opublikowano: 1 MARCA 2019, 00:05autor: Rafał Nowak-Bończa
Tę pracę na Wawelu można dostać wyłącznie dzięki protekcji

Tu nie wysyła się podań, nie przedstawia CV. By zostać dzwonnikiem trzeba być poleconym. Najlepiej przez ojca lub dziadka, który sam wprawiał w ruch słynny wawelski dzwon. Są tacy, których rodziny sprawują tę funkcję od dekad, a nawet wieków.

Zygmunt ma czterech nowych dzwonników. By dostać pozłacaną plakietkę i zaszczyt uruchamiania 500-letniego kolosa musieli przez trzy lata terminować u starszych kolegów. Najpierw tylko asystowali, później pozwalano im na kilkanaście sekund wziąć w dłonie długie, grube liny.

Dzwon Zygmunt Wawel

Jakub Szczygieł, Łukasz Pazdoł, Marcin Kuś i Kacper Nawrot - jako kandydaci wchodzili na Wieżę Zygmuntowską co najmniej 50 razy, od Bożego Narodzenia są pełnoprawnymi dzwonnikami. Dołączyli do grupy ponad 30 Zygmuntowych weteranów. Najstarsi pracują w katedrze już ponad 40 lat.

Dzwon Zygmunt Wawel
Andrzej Bochniak: dzwonił już 1008 razy.

Przygotowanie do zawodu, choć lepiej nazwać to misją lub służbą, trwa długo, bo to bardzo odpowiedzialna funkcja. Wbrew pozorom nie najważniejsze są tu silne ręce. Dzwonnicy muszą wiedzieć, jak poruszać linami, by Zygmunt wybrzmiał najpełniej. Muszą też przestrzegać konkretnych reguł i być bardzo skoncentrowani – na wieży podczas bicia dzwonu jest niebezpiecznie.

Dzwon Zygmunt Wawel
Łukasz Pazdoł: jak każdy nowy dzwonnik musiał terminować trzy lata.
Łukasz Pazdoł:
Z linami i dzwonem nie ma żartów. Kiedy dowiedziałem się, że zostanę dzwonnikiem bardzo się cieszyłem, ale był też strach. Zygmunt waży prawie 13 ton, więc trzeba bardzo uważać na siebie i innych.
Dzwon Zygmunt Wawel
Kuba Szczygieł jest synem dzwonnika.
Kuba Szczygieł:
Trzeba cały czas kontrolować linę. Lina jest zabójcza. Może się owinąć wokół mojej szyi, może się owinąć wokół kolegi, który dzwoni naprzeciwko. Jak go podniesie pod samo serce – będzie po chłopie. To jednak jest kolos. Kiedy wejdzie w ruch, ciężko go zatrzymać.

Za swoją pracę dzwonnicy dostają wynagrodzenie. Konieczność wypłacania podzwonnego dekretami ustalali jeszcze królowie. Gdzie, jak gdzie, ale na Wawelu władcom nikt sprzeciwić się nie śmie. Wysokość podzwonnego, jako że waluta inna, królewskim regulacjom już jednak nie podlega. Od kilku lat to… 30 złotych za każde dzwonienie. Jak mówi szef wawelskich dzwonników, proboszcz Katedry na Wawelu ks. Zdzisław Sochacki – na kawę i bilet autobusowy wystarczy, a przecież nikt na Wieżę Zygmuntowską nie wdrapuje się dla pieniędzy.

Długość dzwonienia została określona „ordynacją” Krakowskiej Kapituły Katedralnej z 1888 roku i wynosi 8 minut. Dzwonników jest około trzydziestu, w tym jedna kobieta.

Dzwon Zygmunt Wawel

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja