W MIEŚCIE

Zabezpieczyli kryptę u Pijarów. Klątwa Faraona nie zadziała?

opublikowano: 12 LUTEGO 2019, 16:03autor: Rafał Nowak-Bończa
Zabezpieczyli kryptę u Pijarów. Klątwa Faraona nie zadziała?

Rzadko się zdarza w dzisiejszych czasach, że się odsłania coś tak cennego. Według ekspertów jest to sensacja na miarę ogólnopolską: chodzi o barokowe malowidła i kilkadziesiąt trumien.  Konserwatorzy musieli zadbać, by mikroby nie wydostały się na zewnątrz.

To nie Bazylika Mariacka,  nie Katedra Wawelska. Kościół Przemienienia Pańskiego, czyli - po prostu - Pijarów, nie przyciąga tysięcy turystów, ani wiernych. No, może poza jednym dniem w roku. Groby Pańskie w krypcie to zawsze duże wydarzenie. Już niedługo te groby urządzane będą nie w sąsiedztwie białych ścian, a oryginalnych barokowych malowideł.

Oczywiście pasyjnych. Dolny kościół przy Pijarskiej od zawsze był miejscem mrocznym, zarezerwowanym dla tych, co odeszli, takim przedsionkiem śmierci (i zmartwychwstania jak natychmiast dodają Pijarzy). Już w XVIII wieku odprawiano tu widowiskowe misteria męki Pańskiej, z symbolicznym wciąganiem figury Chrystusa do kościoła górnego, przez otwór w sklepieniu.

Patrząc na inne barokowe kościoły w Krakowie, przeładowane wręcz zdobieniami, można się było spodziewać, że i krypta Pijarów, pod warstwą dziewiętnastowiecznego tynku, kryje jakieś tajemnice. O tym, że rzeczywiście są tam stare malowidła przypomniano sobie jednak dopiero kilka lat temu, przy okazji konserwatorskich odkrywek.

Teraz, podczas generalnego remontu, widać natomiast, jak duże (pokrywają większość ścian krypty) i wartościowe są to polichromie.

Dr Eliza Buszko:
Rzadko się zdarza w dzisiejszych czasach, że się odsłania coś tak cennego. Malowidła barokowe, które są nieruszone ręką konserwatora, które są nieznane, bo one zostały zasłonięte w XIX wieku. Rzeczywiście jest to sensacja, taka na miarę ogólnopolską.
Galeria: Odkrycie w kościele Pijarów (id: 159)

Gołym okiem tego nie widać, polichromie są jeszcze częściowo zakryte pozostałościami późniejszych warstw tynku, ale konserwatorzy nie mają wątpliwości – zachowały się do dziś w bardzo dobrym stanie. Gdyby nie ekipy budowlane, które w latach 80-tych rozprowadzały w kościele instalacje elektryczne i nagłośnienie, zachowane byłyby idealnie. Przy wymianie instalacji robotnicy przekuli ściany świątyni wzdłuż i wszerz…

Dr Eliza Buszko:
Oni musieli widzieć te malowidła, tylko woleli ich nie zauważyć, żeby sobie nie robić kłopotów. Wydaje się, że takie rzeczy nie powinny się zdarzać, a się zdarzyły. Całkiem niedawno i w samym centrum Krakowa.

Część polichromii na pewno zostanie zrekonstruowana, część być może pozostanie z ubytkami. Przed konserwatorami jeszcze kilkanaście miesięcy pracy.

Będą sobie musieli też poradzić z innym odkryciem u Pijarów. W ścianach krypty odnaleziono podczas remontu kilkadziesiąt trumien. Nie będą one otwierane, specjaliści odsłonią natomiast najstarsze tynki i odtworzą zamknięcia wnęk grobowych, muszą też uszczelnić wszystkie komory.

Dr Eliza Buszko:
To nam generuje bardzo dużo problemów konserwatorskich, łącznie z dezynfekcją. Tak, żeby mikroorganizmy które tam są i będą, nie wydostawały się na zewnątrz. Trzeba się liczyć z tym, że bakterie i grzyby nie są obojętne dla zdrowia, ale spokojnie - to nie powoduje masowych zgonów.

Klątwa Faraona nikomu nie grozi… Zabezpieczona krypta, z odnowionymi polichromiami, ma być udostępniona wiernym pod koniec 2019 roku.

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja