W MIEŚCIE

Na znak protestu zamkną knajpki na Kazimierzu. Mają rację?

opublikowano: 27 LUTEGO 2019, 07:31autor: Karolina Gawlik
Na znak protestu zamkną knajpki na Kazimierzu. Mają rację?

To nietypowy protest. Od godz. 10 do 16 w środę będzie zamknięta część restauracji i firm na Kazimierzu. W ten sposób ich właściciele protestują przeciwko Strefie Czystego Transportu.

To kolejna odsłona sporu. Kraków to pierwsze miasto w Polsce, które zdecydowało się na wprowadzenie strefy czystego transportu. Ale emocje są spore. Dziś protest, a wcześniej  mieszkańcy zaskarżyli decyzję o powstaniu strefy  do sądu. Wśród argumentów pojawia się nieścisłość uchwały oraz nierówne traktowanie wobec prawa.

 Przypomnijmy: wprowadzenie strefy czystego transportu umożliwia ustawa o elektromobilności. Kraków z tej możliwości skorzystał - obecnie strega obowiązuje na “obszarze turystycznym” Kazimierza (patrz obrazek). Celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego tam, gdzie najczęściej poruszają się piesi. Od stycznia prawo wjazdu na Kazimierz mają mieszkańcy (bez żadnych ograniczeń), przedsiębiorcy prowadzący działalność w granicach strefy (do końca 2025 r. - później muszą się przesiąść do samochodów niskoemisyjnych) oraz taksówki (bez ograniczeń do końca 2025 r.). Poza nimi na wybrany obszar mogą wjeżdżać jedynie pojazdy elektryczne, napędzane wodorem lub gazem CNG.

 

Test strefy potrwa pół roku, ale część mieszkańców nie zamierza czekać na jego wyniki. Najpierw skierowali skargę do wojewody, ale ten stwierdził, że “O ile z punktu widzenia kryteriów celowości i rzetelności uchwałę należałoby ocenić jako nie w pełni staranną, o tyle z punktu widzenia względów stricte prawnych nie dostrzega wystarczających argumentów, aby uchwałę unieważnić”. Kolejna skarga trafiła więc do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 Zróżnicowanie obywateli?

Zdaniem zaskarżających, uchwałę wprowadzono bez przeprowadzenia analizy potrzeb mieszkańców i przedsiębiorców w obrębie strefy oraz analizy organizacji ruchu. Wskazują, że jej zapisy pozbawiły ich możliwości korzystania z takich usług firm ochroniarskich, budowlanych, czy dowozu jedzenia. Uchwała ma też naruszać zasadę swobodnej działalności gospodarczej (wjazd do strefy mają tylko przedsiębiorcy z siedzibą na Kazimierzu), czy zawierać nieścisłości wobec ustawy o elektromobilności (jak na przykład półroczny okres testowania).


“Organy powołane do wydawania aktów normatywnych nie mogą stanowić norm prawnych, które różnicują uprawnienia obywateli, należących do tej samej kategorii osób i znajdujących się w owej sytuacji taktycznej, bez uzasadnionej przyczyny i w oderwaniu od zasad sprawiedliwości.” - czytamy w uzasadnieniu.

 “Drastyczne zmniejszenie dochodów”

 Adwokat Piotr Capiński pisze również o tym, że negatywne efekty wprowadzenia strefy już są odczuwalne przez przedsiębiorców, zwłaszcza tych prowadzących działalność gastronomiczną, a stanowią oni większość na Kazimierzu. “(...) zostali pozbawieni możliwości realizowania dostaw przez obsługujących ich innych przedsiębiorców. Dojechać do swojego miejsca pracy nie mogą pracownicy tych przedsiębiorców jak również Klienci, co już teraz po raptem dwóch tygodniach od wejścia w życie uchwały znalazło bezpośrednie przełożenie na drastyczne zmniejszenie się dochodów do poziomu bliskiego nieopłacalności, pojawiły się znaczne utrudnienia w realizacji obsługi imprez okazjonalnych”.

 “Zgłaszali skargi na brak paluszków”

 Zdaniem Zarządu Transportu Publicznego, zarzuty wobec strefy nie są prawdziwe. W oświadczeniu, skierowanym wobec komitetu “Nic o nas bez nas”, Bartosz Piłat pisze:

“Najsmutniejsze w tej historii i zachowaniu komitetu jest to, że ani razu nie usłyszałem o alternatywnej propozycji, która pozwoliłaby walczyć z zanieczyszczeniami powietrza. Komitet nie proponuje niczego w zamian, po prostu każe nam czekać aż rzeczywistość zmieni się sama. To, że dzieci oddychają złym powietrzem, że rodzice wydają pieniądze na leki, a co roku umiera w Krakowie przedwcześnie kilkaset osób z powodu złego powietrza, członków komitetu nie obchodzi. Pewnie dlatego w czasie konsultacji społecznych prowadzonych w sierpniu i wrześniu 2018 r. w sprawie SCT na Kazimierzu, zgłaszali skargi na brak paluszków dla mieszkańców, a nie uwagi do projektu uchwały.”
Strefa Czystego Transportu obowiązuje na Kazimierzu od stycznia

Ekspert: nie demonizujmy strefy

W dniu wprowadzenia strefy czystego transportu, rozmawialiśmy o niej z prof. Andrzejem Szaratą: - Wszelkie ograniczenia ruchu samochodowego zawsze spotykają się z pewnymi protestami. Rozumiem, że wprowadzenie strefy może w pewnym stopniu utrudniać funkcjonowanie, natomiast dopóki jednostka miejska działa w granicach prawa, trudno z tym dyskutować - mówił ekspert z Politechniki Krakowskiej.

Sondaż: Strefa czystego transportu to Twoim zdaniem: (id: 12)

Jak dodawał profesor, nie ma miasta, które poradziło sobie z problemem smogu, jednocześnie ułatwiając komunikację samochodów. - Samochód nie służy do tego, żeby poruszać się nim w centrum miasta, to nie te czasy. W obszarach newralgicznych, typu Kazimierz, gdzie mamy dobrze rozwinięty transport publiczny, samochód nie powinien być traktowany jako podstawowy środek transportu - oceniał. - Mam nadzieję, że ludzie przesiądą się do transportu publicznego, bo Kazimierz nie przestanie zachęcać ich swoim bardzo silnym charakterem.

Profesor miał co prawda na myśli klimat dzielnicy, ale jak widać, “bardzo silny charakter Kazimierza” ma różne oblicza. A to, czy miasto działało w granicach prawa, oceni już sąd. Kiedy dokładnie - nie wiadomo.

Co przyniesie środowy protest i zamnknięcie na kilka godzin knajpek i firm przekonamy się być może wcześniej,

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja