W MIEŚCIE

Najpiękniejszy kościół? Efektowna renowacja bazyliki Bożego Ciała

opublikowano: 21 MAJA 2019, 09:35autor: Karolina Gawlik
Najpiękniejszy kościół? Efektowna renowacja bazyliki Bożego Ciała

Jeśli turysta poszuka tego miejsca w internecie przeczyta, że to „jeden z największych i najważniejszych kościołów w Krakowie”. Proboszcz idzie dalej: to najpiękniejsza świątynia w Polsce. Teraz bazylika Bożego Ciała zyskała jeszcze większy blask, bo w trakcie renowacji sklepienia, konserwatorzy odkryli skarb z XIV wieku.

 Reklama

To było jedno z najważniejszych wydarzeń w ramach programu odnowy bazyliki. Sklepienie od lat przyciągało uwagę ekspertów. Niektórzy księża jeszcze pamiętają, jak wybitny krakowski konserwator prof. Zin, przynosił do prezbiterium karimatę, kładł się, patrzył na sufit i robił notatki.

Bazylika Bożego Ciała

Rusztowania przywiozło 11 tirów, konserwatorzy pracowali na wysokości 25 metrów. Nie pomylili się w swoich przewidywaniach: pod bladą warstwą tynku, kryły się piękne polichromie z 1395 roku. Proboszcza ks. Piotra Walczaka nie dziwi już, gdy odwiedzający świątynię patrzą najpierw na sklepienie, a dopiero potem na ołtarz. Sam często unosi wzrok ku górze i przyznaje: czujemy się wyróżnieni, że możemy patrzeć na tak piękny zabytek każdego dnia.

Bazylika Bożego Ciała

Patrząc na sklepienie, warto też zwrócić uwagę na tzw. okno do nieba, które nie jest częstym zjawiskiem w krakowskich kościołach. Setki lat temu, w Dzień Wniebowstąpienia, wykorzystywano go do mini-spektaklu: do otworu wciągano figurę Jezusa, a następnie wypuszczano wizerunek diabła. Świątynię nawiedzały wtedy takie tłumy, że ludzie się wręcz taranowali, więc biskupi zabronili  średniowiecznej praktyki.

Bazylika Bożego Ciała

Sklepienie to oczywiście niejedyny skarb. W bazylice Bożego Ciała mieszczą się największe organy w mieście, (ponoć) najpiękniejsze stalle w kraju, czy odnowiony niedawno barokowy ołtarz główny – monumentalna, drewniana konstrukcja, licząca 22 metry wysokości i 10 metrów szerokości.

Bazylika Bożego Ciała

Od ponad 600 lat bazylika jest powierzona Zakonowi Kanoników Regularnych, których zaprosił do Kazimierza król Władysław Jagiełło. To jeden z najstarszych zakonów, jego członków nazywa się „współpracownikami papieża”, noszą białe szaty. Ponoć w trakcie wizyt w bazylice Karol Wojtyła mówił, że też chciałby takie nosić, i jak pokazała historia, udało mu się to w najlepszym możliwym (w kościele katolickim) stylu.

Bazylika Bożego Ciała

Ks. Walczak ubolewa nad tym, że tak piękna świątynia, która jest odzwierciedleniem historii całej Polski, liczy tak niewielu parafian. Jeszcze 15 lat temu było ich 17 tysięcy, dziś – ledwie dwa tysiące. Jak mówi, to efekt odbierania kamienic mieszkańcom Kazimierza. Oczywiście wiernych na mszach nie brakuje, bo ławy są wypełnione po brzegi. Bazylikę odwiedza również mnóstwo turystów, mimo że Kazimierz słynie z synagog. 

Reklama

Proboszcz ks. Piotr Walczak

To nie koniec prac konserwacyjnych. W ciągu trzech lat na renowację wnętrza przeznaczonych zostanie ponad 4,6 mln zł. Większość, bo 3,9 mln zł, stanowi dotacja Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Przed konserwatorami sporo pracy, choć remontu ołtarza głównego chyba nic nie pobije – trwał aż cztery lata.

Galeria: Najpiękniejszy kościół? Efektowna renowacja bazyliki Bożego Ciała (id: 15)

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja