W WOLNYM CZASIE

Najbardziej odlotowa scena w Krakowie...

opublikowano: 20 LIPCA 2019, 20:44autor: Marek Lasyk
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie...
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 1
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 2
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 3
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 4
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 5
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 6
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 7
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 8
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 9
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 10
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 11
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 12
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 13
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 14
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 15
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 16
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 17
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 18
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 19
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 20
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 21
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 22
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 23
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 24
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 25
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 26
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 27
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 28
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 29
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 30
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 31
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 32
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 33
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 34
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 35
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 36
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 37
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 38
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 39
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 40
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 41
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 42
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 43
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 44
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 45
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 46
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 47
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 48
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 49
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 50
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 51
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 52
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 53
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 54
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 55
Najbardziej odlotowa scena w Krakowie... - zdjęcie 56

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja