W MIEŚCIE

Leje jak z cebra, podtopienia w Bieżanowie. Kiedy wyjrzy słońce?

opublikowano: 23 MAJA 2019, 15:38autor: Marek Lasyk
Leje jak z cebra, podtopienia w Bieżanowie. Kiedy wyjrzy słońce?
Leje jak z cebra, podtopienia w Bieżanowie. Kiedy wyjrzy słońce? - zdjęcie 1
Leje jak z cebra, podtopienia w Bieżanowie. Kiedy wyjrzy słońce? - zdjęcie 2
Leje jak z cebra, podtopienia w Bieżanowie. Kiedy wyjrzy słońce? - zdjęcie 3
Leje jak z cebra, podtopienia w Bieżanowie. Kiedy wyjrzy słońce? - zdjęcie 4
Leje jak z cebra, podtopienia w Bieżanowie. Kiedy wyjrzy słońce? - zdjęcie 5
Leje jak z cebra, podtopienia w Bieżanowie. Kiedy wyjrzy słońce? - zdjęcie 6
Leje jak z cebra, podtopienia w Bieżanowie. Kiedy wyjrzy słońce? - zdjęcie 7
Leje jak z cebra, podtopienia w Bieżanowie. Kiedy wyjrzy słońce? - zdjęcie 8
Leje jak z cebra, podtopienia w Bieżanowie. Kiedy wyjrzy słońce? - zdjęcie 9
Leje jak z cebra, podtopienia w Bieżanowie. Kiedy wyjrzy słońce? - zdjęcie 10
Leje jak z cebra, podtopienia w Bieżanowie. Kiedy wyjrzy słońce? - zdjęcie 11
Leje jak z cebra, podtopienia w Bieżanowie. Kiedy wyjrzy słońce? - zdjęcie 12
Leje jak z cebra, podtopienia w Bieżanowie. Kiedy wyjrzy słońce? - zdjęcie 13
Leje jak z cebra, podtopienia w Bieżanowie. Kiedy wyjrzy słońce? - zdjęcie 14
Leje jak z cebra, podtopienia w Bieżanowie. Kiedy wyjrzy słońce? - zdjęcie 15
Leje jak z cebra, podtopienia w Bieżanowie. Kiedy wyjrzy słońce? - zdjęcie 16
Leje jak z cebra, podtopienia w Bieżanowie. Kiedy wyjrzy słońce? - zdjęcie 17
Leje jak z cebra, podtopienia w Bieżanowie. Kiedy wyjrzy słońce? - zdjęcie 18
Leje jak z cebra, podtopienia w Bieżanowie. Kiedy wyjrzy słońce? - zdjęcie 19
Leje jak z cebra, podtopienia w Bieżanowie. Kiedy wyjrzy słońce? - zdjęcie 20
Leje jak z cebra, podtopienia w Bieżanowie. Kiedy wyjrzy słońce? - zdjęcie 21
Leje jak z cebra, podtopienia w Bieżanowie. Kiedy wyjrzy słońce? - zdjęcie 22
Leje jak z cebra, podtopienia w Bieżanowie. Kiedy wyjrzy słońce? - zdjęcie 23
Leje jak z cebra, podtopienia w Bieżanowie. Kiedy wyjrzy słońce? - zdjęcie 24
Leje jak z cebra, podtopienia w Bieżanowie. Kiedy wyjrzy słońce? - zdjęcie 25
Leje jak z cebra, podtopienia w Bieżanowie. Kiedy wyjrzy słońce? - zdjęcie 26
Leje jak z cebra, podtopienia w Bieżanowie. Kiedy wyjrzy słońce? - zdjęcie 27
Leje jak z cebra, podtopienia w Bieżanowie. Kiedy wyjrzy słońce? - zdjęcie 28
Leje jak z cebra, podtopienia w Bieżanowie. Kiedy wyjrzy słońce? - zdjęcie 29
Leje jak z cebra, podtopienia w Bieżanowie. Kiedy wyjrzy słońce? - zdjęcie 30
Leje jak z cebra, podtopienia w Bieżanowie. Kiedy wyjrzy słońce? - zdjęcie 31
Leje jak z cebra, podtopienia w Bieżanowie. Kiedy wyjrzy słońce? - zdjęcie 32
Leje jak z cebra, podtopienia w Bieżanowie. Kiedy wyjrzy słońce? - zdjęcie 33
Leje jak z cebra, podtopienia w Bieżanowie. Kiedy wyjrzy słońce? - zdjęcie 34
Leje jak z cebra, podtopienia w Bieżanowie. Kiedy wyjrzy słońce? - zdjęcie 35
Leje jak z cebra, podtopienia w Bieżanowie. Kiedy wyjrzy słońce? - zdjęcie 36
Leje jak z cebra, podtopienia w Bieżanowie. Kiedy wyjrzy słońce? - zdjęcie 37
Leje jak z cebra, podtopienia w Bieżanowie. Kiedy wyjrzy słońce? - zdjęcie 38
Leje jak z cebra, podtopienia w Bieżanowie. Kiedy wyjrzy słońce? - zdjęcie 39
Leje jak z cebra, podtopienia w Bieżanowie. Kiedy wyjrzy słońce? - zdjęcie 40

W Krakowie zostalo ogłoszone pogotowie przeciwpowodziowe, tu i ówdzie mamy lokalne podtopienia. I tak na  os. Willowym zalany został żłobek, a oświetlenie na Bulwarach Wiślanych zostało wyłączone. Niedługo po wyjeździe premiera Morawickiego rzeka Serafa wystąpiła z brzegów i podtopiła ulice w Krakowie-Bieżanowie. W podkrakowskich miejscowościach (na zdjęciach Czarnochowice w gminie Wieliczka) strażacy wypompowują wodę z podtopionych gospodarstw.

W Krakowie fala kulminacyjna na Wiśle ma nadejść w sobotę i według prognoz o kilkadziesiąt centymetrów przekroczy stan alarmowy. Na szczęscie wtedy już zaświeci słońce. Deszcz ma padać do piątku wieczorem. 

Wezbraną Wisłę i lokalne podtopienia przyjechał pooglądać premier Mateusz Morawiecki. Mieszkańców Bieżanowa zapewniał, że mogą czuć się bezpieczniej. Kilka godzin później lokalna rzeczka wystąpiła z brzegów.

W Krakowie w Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Rozrywka 26 pełniony jest całodobowy dyżur pod numerem telefonu: 12 616 59 99.

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja