W ŻYCIU

Pomagają koniom z Odporyszowa, SIEMACHA dziękuje

opublikowano: 29 MARCA 2020, 11:51autor: Artykuł partnera
Pomagają koniom z Odporyszowa, SIEMACHA dziękuje

Czas epidemii to szczególnie trudny okres dla organizacji pozarządowych. Prowadzone przez krakowską SIEMACHĘ Centrum Sportów Konnych, z którego na co dzień korzystały dzieci z całego regionu, musi teraz utrzymać zwierzęta bez dodatkowych środków. Na szczęście darczyńcy nie zawodzą, potrzeby są jednak bardzo duże.

Reklama

SIEMACHA od ponad ćwierć wieku pomaga dzieciom i młodzieży. Tworzy dla nich ofertę warsztatów edukacyjnych, artystycznych, muzycznych, sportowych, pomaga rozwijać zainteresowania i pasje, a także oferuje pomoc terapeutyczną i wspiera w życiowych kryzysach. 

Działa m.in. w Krakowie, Skawinie, Tarnowie, ale też na wsi w Odporyszowie, gdzie prowadzi dom dziecka, placówkę dzienną i centrum sportowe, a także Centrum Sportów Konnych.

Z Centrum Sportów Konnych w Odporyszowie korzystały dzieci z calego regionu.

Aktualnie w Centrum Sportów Konnych jest 17 koni. Wszystkie czekają, aby ponownie rozpocząć zajęcia jazdy konnej dla dzieci. To trudny czas, ponieważ Centrum to przedsiębiorstwo społeczne. Aby realizować swoją ofertę statutową i się utrzymać, musi pozyskać na to środki. Jest to możliwe dzięki wsparciu partnerów oraz sprzedaży usług sportowych.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Centrum od kilku tygodni nie prowadzi działalności, natomiast pracownicy SIEMACHY opiekują się bacznie końmi i przygotowują je do dalszej pracy. Każdego dnia karmią je, czyszczą, ujeżdżają, zapewniają opiekę weterynaryjną. Niezwykle istotne w tym okresie jest wszelkie wsparcie i zabezpieczenie funkcjonowania Ośrodka, aby w przyszłości mógł dalej służyć dzieciom. Możliwe jest to tylko przy zaangażowaniu społecznym i takim inicjatywom, jakie podjęła m.in. Firma Amplus.

Przedsiębiorca przekazał na rzecz domu dziecka prowadzonego przez Stowarzyszenie SIEMACHA w Odporyszowie owoce i warzywa. Firma obdarowała również hojnie konie z Centrum Sportów Konnych. To niezwykle piękny gest w czasach kiedy każdy zmaga się z problemami zdrowotnymi i gospodarczymi wynikającymi z rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa COVID-19. Kolejnym punktem dostawy jest dom dziecka SIEMACHY we Wrocławiu.

Galeria: Bardzo ważny gest w trudnym czasie, pomoc dla koni z Odporyszowa (id: 600)

Darowizna z firmy Amplus to nie tylko dawka dobrych witamin, ale również wielka porcja dobra.

Wspierają nie tylko SIEMACHĘ

Spółka Amplus powstała w 1992 roku i jest jednym z czołowych polskich producentów oraz dystrybutorów świeżych owoców i warzyw.

Amplus sp. z o.o., kierując się ideami społecznej odpowiedzialności biznesu i solidarności społecznej nie tylko wsparła SIEMACHĘ, ale również włączyła się w pomoc w walce ze skutkami pandemii koronawirusa COVID-19. Firma dołączyła do akcji „Posiłek Dla Lekarza” (#posiłekdlalekarza), która ma na celu wsparcie pracowników służby zdrowia.

Przedstawiciele firmy odwiedzili dotychczas Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Szpital Miejski Im. Stefana Żeromskiego w Krakowie i Szpital w Proszowicach. Są to trzy główne centra walki z koronawirusem w Małopolsce, gdzie Amplus ma swoją siedzibę. Ponadto udali się do licznych szpitali na Podkarpaciu i Śląsku. Już niebawem owoce trafią również do Szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej.

Spółka przekazała także 4 tony świeżych, zdrowych, pełnowartościowych owoców i warzyw dla krakowskiego oddziału Banku Żywności jako darowiznę na cele charytatywne.

„To nie są akcje marketingowe. Naszych produktów nie znajdziecie na półkach sklepowych, trafiają tam, ale pod markami przetwórców. Amplus to zespół ludzi, którzy z własnej inicjatywy i potrzeby serca wielokrotnie angażują się w akcje społeczne. Naszym celem jest pomaganie, ale również zaszczepienie ducha pomagania u właścicieli innych przedsiębiorstw. Skoro nam się udaje, każdy może!” – mówi Michał Stępień, przedstawiciel Firmy Amplus.

Zachęcamy więc do wsparcia koni w Centrum Sportów Konnych w Odporyszowie i przekazania darowizny na rachunek:

35 1020 2892 0000 5602 0238 8544 z dopiskiem „Darowizna dla CSK”.

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja