W ŻYCIU

Stworzyła "Rodzinny dom wariatów". Wyjątkowe miejsce

opublikowano: 14 STYCZNIA 2019, 10:51autor: Rafał Nowak-Bończa
Stworzyła "Rodzinny dom wariatów". Wyjątkowe miejsce

To nie są arcydzieła graficznie dopracowane w każdym detalu, ale na pewno są to filmy prawdziwe, szczere, robione dla siebie, żeby zrozumieć, że świat nie zawsze jest zły. Pomysł na tworzenie animacji okazał się kluczowy dla prowadzenia rodzinnego domu dziecka "Mały Książe".

Większość dzieciaków z Rodzinnego Domu Dziecka „Mały Książę” sporo przeszła. Wiadomo, nie zabiera się maluchów z idealnie funkcjonujących rodzin. Biologiczne sieroty to rzadkość, od początku istnienia placówki było to tylko jedno rodzeństwo, pozostałe dzieci zamieszkały na alei Modrzewiowej, bo we własnych rodzinnych domach działo się niedobrze.

„Mały Książe” zaczął czuwać nad dziećmi dwanaście lat temu. Spokój i ciepło odnalazło tu już w sumie dwadzieścioro dwoje dzieci, w tej chwili z Elżbietą Matusiak, jej mężem i czwórką „prywatnych” dzieciaków, mieszka ośmioro nastolatków. Za kilka tygodni wprowadzi się kolejny.

Elżbieta Matusiak: Sam początek nie jest najtrudniejszy, dlatego, że dzieci przychodzą do nas zaskoczone, nie wiedzą, co je czeka. Po miesiącu, dwóch, kiedy dzieci okrzepną, to zaczynają zauważać, co żeśmy im zabrali. Bo każdemu się wydaje, że dziecko, jak do nas przychodzi, to jest zachwycone, bo zyskuje spokój, ciszę, jedzenie, ciepło, może się uczyć. I to jest prawda, ale jest też druga strona medalu. Ono traci wolność, którą miało wcześniej. W rodzinnym domu najczęściej mogło decydować samo za siebie, w niemal każdej sytuacji - co robi, z kim się spotyka, kiedy wychodzi, kiedy wraca… No i przede wszystkim, bez względu na to, jaka ta rodzina była, to dzieci ją tracą. Przynajmniej na jakiś czas. Kiedy sobie to uzmysławiają, zaczyna się najtrudniejszy czas. To jest trudne.

Dzieci nie zawsze chętnie mówią o swoich lękach, nadziejach, o tym, co najbardziej je boli, czego się obawiają. Słowa są trudne, często łatwiej pokazać siebie za pomocą obrazu. Pomysł na stworzenie animacji powstał dwa lata temu. Przydały się – jak zwykle - znajomości.

Elżbieta Matusiak: Znajomi prowadzili warsztaty przy festiwalu Etiuda & Anima, powiedzieli mi – słuchaj może usiądziemy z dziećmi i zobaczymy, co można zrobić. Pomysł był taki, że chcieliśmy pokazać, po co takie miejsca, jak nasze, są i co dzieci o tym myślą. Wyszło troszeczkę inaczej. Pokazali, jak powstaje rodzina, co się dzieje, ze ona się rozlatuje, ale że później też pojawiają się inni, którzy pomagają poskładać to w jedną całość.

Pierwszy film był tworzony wspólnie, przez wszystkich wychowanków. Teraz dzieci tworzą osobne, własne produkcje. Gotowe są w sumie cztery filmiki, kolejnych kilka jest na ukończeniu. Za rok, najdalej dwa powstaną nowe…

Elżbieta Matusiak: To jest pewien rodzaj takiej terapii i nazwania różnych rzeczy, które po głowie się kołaczą. Z tych filmów można się dowiedzieć bardzo wiele dowiedzieć o dzieciach, o ich sytuacji domowej, przez animacje mówią nam rzeczy, o których nawet nie zdają sobie sprawy, że nam mówią.

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja