W ŻYCIU

Co da się wyczytać z włosa? To może nawet ratować życie

opublikowano: 14 GRUDNIA 2018, 18:36autor: Robert Nowak
Co da się wyczytać z włosa? To może nawet ratować życie

To żadna rewolucja, żaden cudowny sposób na wykrycie raka i wszystkich innych nieszczęść tego świata. To nie przełom w medycynie. A jednak warto tematem się zająć... Analiza pierwiastkowa włosów bywa bardzo przydatna w diagnozowaniu wielu, nie tylko kosmetologicznych, problemów.

Ponieważ badanie, choć wykonuje się je od dekad, nie jest powszechnie znane (ja o jego istnieniu jeszcze miesiąc temu nie miałem pojęcia) wypada zacząć od podstaw. Analiza pierwiastkowa włosów polega na odczytaniu w specjalistycznym laboratorium (w Polsce jest takie tylko jedno) składu chemicznego włosów. To z kolei pozwala ocenić, jakich pierwiastków brakuje, a jakich w organizmie jest w nadmiarze. Badanie wykrywa też obecność śmiertelnie niebezpiecznych metali ciężkich.

Małgorzata Garlacz, trycholog:
To badanie pozwala nam spojrzeć na stan naszego organizmu w bardzo szczegółowy sposób. Możemy z tej analizy wyczytać typ metaboliczny pacjenta. Sprawdzić, jak szybko jego organizm się starzeje. Ocenić sprawność równowagi kwasowo zasadowej. Z włosów da się też odczytać, jak organizm pacjenta reaguje na stres.

A stąd już tylko krok do „poważnej” medycyny. Stres i dieta mają decydujący wpływ między innymi na ryzyko zawału serca. Naukowcy prowadzą badania wykazujące, że wysoki poziom kortyzolu we włosach (im bardziej pacjent podatny na stres, tym więcej kortyzolu) bezpośrednio przekłada się na zwiększone ryzyko zawału. Analiza włosów ma tu wielką przewagę nad badaniami laboratoryjnymi krwi. Z krwi można bardzo dokładnie odczytać aktualny stan organizmu, stan tu i teraz. Z włosów można się dowiedzieć, jak poziom badanych pierwiastków kształtował się przez ostatnie trzy miesiące.

To, być może, największa zaleta tego badania. Analizie poddaje się pobraną wcześniej kępkę włosów o długości trzech centymetrów. To oznacza zapis stanu odżywienia/zatrucia organizmu przez ostatnie trzy miesiące. W przypadku kontaktu na przykład z metalami ciężkimi, po kilku tygodniach zatrucie jest niewykrywalne we krwi (o ile kontakt ze szkodliwą substancją nie jest ciągły). Analiza włosów pozwala na prawidłową diagnozę zatrucia.

Małgorzata Garlacz, trycholog:
Mieliśmy przypadek osoby, która skarżyła się na łysienie, przechodziła wiele terapii, także za granicą, żadna z nich nie była skuteczna. Po wykonaniu analizy pierwiastkowej włosów okazało się, że było bardzo duże zatrucie metalami ciężkimi - kadmem i rtęcią. Wynikało to z tego, że pacjentka była fryzjerką i używała niewłaściwych farb.

Właśnie ze względu na fakt, że badanie jest w stanie wykryć pierwiastki, z którymi organizm zetknął się nawet trzy miesiące wcześniej, analizę pierwiastkową włosów coraz częściej zlecają lekarze ogólni i specjaliści. Problem w tym, że nie jest ona refundowana przez NFZ. Badanie kosztuje 300 – 350 złotych. Włosy (nie mogą być farbowane!) mogą zostać pobrane samodzielnie lub w dowolnym gabinecie trychologicznym. Ponieważ, o czym już wspomniałem, w Polsce jest tylko jedno laboratorium przeprowadzające analizę – na wyniki czeka się miesiąc.

  

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja