W OPINII

Christoph Sowada: Kto jest odpowiedzialny za nasze zdrowie?

opublikowano: 25 LISTOPADA 2018, 23:34autor: Christoph Sowada
Christoph Sowada: Kto jest odpowiedzialny za nasze zdrowie?

Powszechnie uważa się, że zdrowie jest dla człowieka najważniejsze. Przy wielu okazjach życzymy sobie nawzajem dobrego zdrowia dodając zwykle frazę „bo zdrowie jest najważniejsze”. A jednak ciągle nam go brakuje i, co nietrudno zauważyć spoglądając na własny styl życia, nie za bardzo sobie to zdrowie cenimy, dopóki go nie utracimy. Dopiero wtedy pytamy dlaczego i kierujemy się do lekarza lub szpitala z nadzieją na uzyskanie pomocy. A gdy ta nie przychodzi lub dostęp do świadczeń, których oczekujemy jest utrudniony, żale i pretensje kierujemy wobec państwa, pracowników ochrony zdrowia, NFZ, uważając, że to one za całe nasze nieszczęście są odpowiedzialne. A bardziej świadomi obywatele podpierają swoje roszczenia i pretensje zapisami polskiej Konstytucji, która w art. 68 mówi „Każdy ma prawo do ochrony zdrowia”, czy też art. 25 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ. Ale czy z tych zapisów wyprowadzić można obowiązek państwa do dbania o nasze zdrowie? A jeśli tak, to jak wypełnianie tego obowiązku przez państwo można by wyegzekwować?

W rozpoczętej w ubiegłym roku przez obecnego Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego i toczonej w ramach szeregu konferencji debacie „Wspólnie dla zdrowia”, w której uczestniczy także wielu ekspertów z Krakowa, w tym profesorów Collegium Medicum UJ, wielokrotnie przewijał się pomysł zapisania w prawie, a nawet w konstytucji, obowiązku dbania obywatela o swoje zdrowie jako logicznego uzupełnienia obowiązku państwa dbania o zdrowie społeczeństwa. Pomysł wprawdzie nie nowy, ale, jak widać nadal dyskutowany i bynajmniej nie prosty.

Dotychczas uważano, że człowiek ma prawo do dbania o swoje zdrowie, ale ma też prawo do odmowy poddaniu się leczeniu, prawo do jedzenia masła, picia wysoko słodzonych napojów, nie uprawiania sportu itd. Wprowadzając obowiązek dbania o własne zdrowie w imię „interesu społeczeństwa/narodu i poszczególnych jego członków” państwo wszystkich tych praw musiałoby nas pozbawić. Co więcej, egzekwując obowiązek zdrowego życia, musiałoby nas przenieść w świat iście orwellowski – pełnej kontroli wypełniania obowiązku i sankcjonowania jego niedopełniania. Cóż bowiem dałoby zapisanie nowego obowiązku na papierze, jeśli jego wypełnienie nie byłoby sprawdzane.  

Przyznaję, że osobista wolność i chęć kierowanie własnym życiem są dla mnie zbyt cenne, by oddać kształtowanie mojego stylu życia w ręce polityków i ekspertów, nawet gdybym był pewny (a nie jestem), że wszystkie ich działania i pomysły determinowane są wyłącznie serdeczną ich troską o moje dobro. Oczywiście, wolność każdego człowieka ma swoje granice. W przypadku zdrowia przebiega ona tam, gdzie zachowania jednej osoby zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób. Ale w pełni uzasadniony powszechny obowiązek szczepień ochronnych - nie chciałbym, by inni zarażali mnie jakimiś chorobami - to nie to samo co obowiązek porannej gimnastyki dla każdego, czy zakaz jedzenia słodkich ciastek.

Jest jednak i druga strona medalu. Wolność, jak wszystko na tym świecie, ma też swoją cenę. Tę, w opisywanym przypadku, stanowią koszty leczenia chorób będących następstwem niesłużących dobrze zdrowiu indywidualnych zachowań. Czy państwo - czyli my wszyscy, płacąc składki na NFZ i podatki, powinniśmy się składać na likwidowanie skutków naszego niezdrowego stylu życia? Trudno sobie wyobrazić, niezależnie od zapisów prawa, aby możliwe było pozbawienie kogokolwiek potrzebnych świadczeń zdrowotnych tylko dlatego, że do wybuchu choroby walnie się przyczynił paląc papierosy, źle się odżywiając lub nie podejmując aktywności fizycznej. To jednak nie oznacza, że bezkarnie i bezkosztowo możemy nie dbać o własne zdrowie.

Skoro trudno będzie (poza wyjątkowymi sytuacjami) zmusić niezdrowo żyjących ludzi do partycypacji w kosztach odmawiając im leczenia na koszt NFZ, to trzeba tę partycypację przesunąć już na fazę konsumpcji. Tam, gdzie niezdrowy styl życia polega na podejmowaniu jakichś działań. Podatki akcyzowe, znane obecnie głównie w odniesieniu do wyrobów tytoniowych i alkoholu, powinny jak najszybciej objąć też niezdrową żywność. Ich wprowadzenie stanowiłoby wyraz realizacji konstytucyjnego obowiązku państwa - obowiązku dbania o nasze zdrowie.

To jednak nie wystarczy. Skoro człowiek ma prawo (choć nie ma obowiązku) do dbania o swoje zdrowie, to państwo powinno mu w tym pomóc. Jak? Świetnym przykładem takiego pozytywnego wspomagania mieszkańców Małopolski są coroczne Małopolskie Dni Profilaktyki Zdrowia, w tym roku zorganizowane w końcówce września. W ich czasie Małopolanie (i nie tylko) mogą skorzystać z dodatkowych konsultacji lekarskich, przede wszystkim jednak mogą pozyskać bezcenne informacje na temat tego, jak zdrowo żyć i jakie są konsekwencje wyboru niezdrowego stylu życia. Ostatecznie bowiem tylko poprzez edukację pozbawioną indoktrynacji możemy dotrzeć do świadomości ludzi i wyposażyć ich w dodatkową wiedzę przydatną przy podejmowania wolnych, ale też odpowiedzialnych wyborów.

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja