W OPINII

M. Jantos: tych okropnych miejsc jest coraz więcej

opublikowano: 11 GRUDNIA 2019, 11:03autor: Małgorzata Jantos
M. Jantos: tych okropnych miejsc jest coraz więcej

Ostatnio zgłosili się do mnie ludzie, którzy zwrócili moją uwagę na powstające w wielu miejscach w Krakowie papugarnie. Lekarz weterynarii dr Dorota Sumińska oraz miłośniczka papug i wolontariusz OTOZ Animals Oksana Volska mówią wprost: to więzienie dla ptaków.

Reklama

Od mniej więcej dwóch lat w Polsce pojawiły papugarnie, których przybywa w szybkim tempie. Obecnie jest ich między 30 a 40 i znajduje się w nich nawet do trzech tysięcy ptaków.

Wybrałam się do jednej, z wielu papugarni w Krakowie. Nie byłam sama. Poszłyśmy we dwie. Obok mnie była osoba od lat zajmująca się ptakami egzotycznymi. Papugarnia, którą odwiedziłyśmy mieści się w dwóch niewielkich pomieszczeniach, a w środku, jak powiedziano, jest 60 ptaków.

Papuga jest  zwierzęciem inteligentnym (kiedyś nazwano je upierzonymi małpami), które nie nadają się do trzymania w niewoli, zarówno w papugarniach, jak i w hodowlach oraz domach prywatnych.

Zastrzeżeń, z jakimi można się spotkać na przykład w wypowiedziach doktor Sumińskiej jest wiele. Ptaki, jak podkreeśla pani weterynarz, mają ograniczone możliwościach poruszania się, dostają niezróżnicowane pożywienie, a przede wszystkim przebywają w warunkach permanentnego stresu.

Nie jestem specjalistką od ptaków egzotycznych, ale wierzę lekarzom weterynarii. Widziałam na miejscu papugi, które wyskubują sobie swoje pióra. Powiedziano mi, że jest to wynik stresu, który fundują im ludzie. Samookaleczanie się ptaków nie jest dowodem na to, że miejsce , w którym przebywają zapewnia im jakikolwiek dobrostan.

Samotność, frustracja, nadmiar ludzi, którzy przebywają z nimi w pomieszczeniach. Papugi nie nadają się do przebywania w niewoli. Wszystkie, które znajdują się w zamknięciu nie znają wolności przynależnej ptakom, ponieważ pochodzą jedynie z hodowli, ponieważ na teren Unii Europejskiej nie wolno przywozić ptaków z odłowu.

Pytałam urzędników z krakowskiego wydziału kształtowania środowiska, czy miasto ma wpływ na funkcjonowanie papugarnii, na stan zdrowia przebywających tam ptaków (oczywiście nie ma obowiązkowej kontroli weterynaryjnej).

Galeria: Właściciele papugarni zapewniają, że ptaki "czuja się tu jak u siebie" (id: 194)

Powiedziano mi, że traktuje się papugarnie tylko i wyłącznie jako zgłoszoną działalność gospodarczą. Zaś wszystkie, zaobserwowane  nieprawidłowości można zgłaszać do odpowiednich instytucji wojewódzkich i powiatowych: Sanepid, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Państwowa Straż Pożarna, Wojewódzka Inspekcja Handlowa.

A ja wciąż nie rozumiem, w jakim celu powstają takie miejsca, gdzie pokazuje się zwierzęta w ich nienaturalnym środowisku. Peter Singer, australijski bioetyk pisał w swojej książce „Wyzwolenie zwierząt”: „W żaden sposób nie da się uzasadnić moralnie lekceważenia cierpień jakiegokolwiek żywego stworzenia.[…] szowiniści gatunkowi przyznają interesom członków własnego gatunku pierwszeństwo przed ważniejszymi interesami istot innych gatunków. Schemat jest zawsze ten sam.[..] „

Miejmy nadzieję, że  ten rodzaj „rozrywki” niedługo się skończy.

Państwu zaś, którzy się tam wybierają, polecam zajrzeć na fanpage "Papugarnia – prawdziwe opinie".

Reklama

Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno przez kliknięcie w znaczek X, zgadzasz się na poniższe.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Inpress Sp. z o.o. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z formularza na stronie https://lifeinkrakow.pl/dodaj-wydarzenie.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@inpress.net.pl.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna lifeinkrakow.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Pełna informacja